Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Heléne Lundqvist - Stockholms universitet, IIES

Karin Edmark - Institutet för näringslivsforskning

Matz Dahlberg - Uppsala universitet, Nationalekonomiska institutionen

Beskrivning:

Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution försöker att belysa om individers preferenser kring omfördelning förändras i och med att den etniska mångfalden i en kommun ökar. I detta fall har utvalda delar från Svensk valundersökning matchats ihop med kommundata under perioden 1985 till 1994, då Sverige hade ett aktivt utplaceringsprogram av flyktingar. Detta innebar att flyktingarna inte själva fick bestämma var de skulle bosätta sig, utan att de istället placerades i kommuner enligt kommunvisa avtal med Invandrarverket. Från början var tanken att styra flyktingarna mot kommuner som hade gynnsamma arbetsmarknadsförhållanden, men eftersom flyktinginvandringen blev större än förväntat kom i praktiken i stort sett alla kommuner att omfattas. I och med utplaceringsprogrammet blev flyktingmottagandet mer spritt över landet. I Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution fokuserar främst på de flyktningar/invandrare som kommer från nationer som inte var medlemmar i OECD 1994 samt Turkiet.

Datamängden som är hämtad från den Svenska valundersökningen är från undersökningsvågorna för 1

... Visa mer..

Ämnesområde:

Samhällsvetenskap, Nationalekonomi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
ekonomiska förhållanden och indikatorer, politiska beteenden och attityder, val, regering, politiska system och organisationer, jämlikhet, ojämlikhet och socialt utanförskap, välfärdspolitik, sociala välfärdssystem/strukturer, socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Nationalekonomiska institutionen

Skapare/primärforskare:

Heléne Lundqvist - Stockholms universitet, IIES

Karin Edmark - Institutet för näringslivsforskning

Matz Dahlberg - Uppsala universitet, Nationalekonomiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0906

Beskrivning:

Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution försöker att belysa om individers preferenser kring omfördelning förändras i och med att den etniska mångfalden i en kommun ökar. I detta fall har utvalda delar från Svensk valundersökning matchats ihop med kommundata under perioden 1985 till 1994, då Sverige hade ett aktivt utplaceringsprogram av flyktingar. Detta innebar att flyktingarna inte själva fick bestämma var de skulle bosätta sig, utan att de istället placerades i kommuner enligt kommunvisa avtal med Invandrarverket. Från början var tanken att styra flyktingarna mot kommuner som hade gynnsamma arbetsmarknadsförhållanden, men eftersom flyktinginvandringen blev större än förväntat kom i praktiken i stort sett alla kommuner att omfattas. I och med utplaceringsprogrammet blev flyktingmottagandet mer spritt över landet. I Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution fokuserar främst på de flyktningar/invandrare som kommer från nationer som inte var medlemmar i OECD 1994 samt Turkiet.

Datamängden som är hämtad från den Svenska valundersökningen är från undersökningsvågorna för 1

... Visa mer..

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1981 — 1998

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 18-80 år, bosatta i Sverige och röstberättigade i riksdagsvalet.

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Hela populationen/total räkning
Icke-sannolikhetsurval: syftesurval

Ämnesområde:

Samhällsvetenskap, Nationalekonomi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
ekonomiska förhållanden och indikatorer, politiska beteenden och attityder, val, regering, politiska system och organisationer, jämlikhet, ojämlikhet och socialt utanförskap, välfärdspolitik, sociala välfärdssystem/strukturer, socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Dahlberg M., Edmark K., & Lundqvist H. (2012) Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution. Journal of Political Economy, 120, (1) 41-76.
Till lärosätets (su) databas Till lärosätets (uu) databas Swepub

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2012-07-13 doi:10.5878/001111

Dataset 1

Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution - Regressiondata

Citeringsförslag:

Heléne Lundqvist, Karin Edmark, Matz Dahlberg. Uppsala universitet, Nationalekonomiska institutionen (2012). <em>Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution - Regressiondata</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001111">https://doi.org/10.5878/001111</a>

Skapare/primärforskare:

Heléne Lundqvist - Stockholms universitet, IIES

Karin Edmark - Institutet för näringslivsforskning

Matz Dahlberg - Uppsala universitet, Nationalekonomiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1982 — 1994

Variabler:

48

Antal individer/objekt:

2679

Version 1.0:

2012-07-13 doi:10.5878/001110

Dataset 2

Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution - Grafdata

Citeringsförslag:

Heléne Lundqvist, Karin Edmark, Matz Dahlberg. Uppsala universitet, Nationalekonomiska institutionen (2012). <em>Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution - Grafdata</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001110">https://doi.org/10.5878/001110</a>

Skapare/primärforskare:

Heléne Lundqvist - Stockholms universitet, IIES

Karin Edmark - Institutet för näringslivsforskning

Matz Dahlberg - Uppsala universitet, Nationalekonomiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1991 — 1998

Variabler:

15

Antal individer/objekt:

5219

Publicerad: 2012-06-18
Senast uppdaterad: 2020-01-21