Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution

Skapare/primärforskare:

Heléne Lundqvist - Stockholms universitet, IIES

Karin Edmark - Institutet för näringslivsforskning

Matz Dahlberg - Uppsala universitet, Nationalekonomiska institutionen

Beskrivning:

Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution försöker att belysa om individers preferenser kring omfördelning förändras i och med att den etniska mångfalden i en kommun ökar. I detta fall har utvalda delar från Svensk valundersökning matchats ihop med kommundata under perioden 1985 till 1994, då Sverige hade ett aktivt utplaceringsprogram av flyktingar. Detta innebar att flyktingarna inte själva fick bestämma var de skulle bosätta sig, utan att de istället placerades i kommuner enligt kommunvisa avtal med Invandrarverket. Från början var tanken att styra flyktingarna mot kommuner som hade gynnsamma arbetsmarknadsförhållanden, men eftersom flyktinginvandringen blev större än förväntat kom i praktiken i stort sett alla kommuner att omfattas. I och med utplaceringsprogrammet blev flyktingmottagandet mer spritt över landet. I Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution fokuserar främst på de flyktningar/invandrare som kommer från nationer som inte var medlemmar i OECD 1994 samt Turkiet.

Datamängden som är hämtad från den Svenska valundersökningen är från undersökningsvågorna för 1

... Visa mer..

Skapare/primärforskare:

Heléne Lundqvist - Stockholms universitet, IIES

Karin Edmark - Institutet för näringslivsforskning

Matz Dahlberg - Uppsala universitet, Nationalekonomiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0906

Syfte:

Att undersöka orsakssambandet mellan den etniska mångfalden i ett samhälle och dess invånares preferenser för omfördelning.

Beskrivning:

Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution försöker att belysa om individers preferenser kring omfördelning förändras i och med att den etniska mångfalden i en kommun ökar. I detta fall har utvalda delar från Svensk valundersökning matchats ihop med kommundata under perioden 1985 till 1994, då Sverige hade ett aktivt utplaceringsprogram av flyktingar. Detta innebar att flyktingarna inte själva fick bestämma var de skulle bosätta sig, utan att de istället placerades i kommuner enligt kommunvisa avtal med Invandrarverket. Från början var tanken att styra flyktingarna mot kommuner som hade gynnsamma arbetsmarknadsförhållanden, men eftersom flyktinginvandringen blev större än förväntat kom i praktiken i stort sett alla kommuner att omfattas. I och med utplaceringsprogrammet blev flyktingmottagandet mer spritt över landet. I Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution fokuserar främst på de flyktningar/invandrare som kommer från nationer som inte var medlemmar i OECD 1994 samt Turkiet.

Datamängden som är hämtad från den Svenska valundersökningen är från undersökningsvågorna för 1

... Visa mer..

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1981 — 1998

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 18-80 år, bosatta i Sverige och röstberättigade i riksdagsvalet.

Urvalsmetod:

Icke-sannolikhetsurval: syftesurval
Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Hela populationen/total räkning
Studien baseras på datamaterial från både Svensk valundersökning som bygger på ett obundet slumpmässigt urval av individer mellan 18 och 80 år som är röstberättigade i riksdagsvalet samt kommundata från alla svenska kommuner (totala populationen). Ur detta datamaterial har man enbart valt att behålla de individer som har bott kvar i samma kommun i båda undersökningsvågorna som de har medverkat i, för att inte andra yttre omständigheter ska påverkar individernas preferenser.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Dahlberg M., Edmark K., & Lundqvist H. (2012) Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution. Journal of Political Economy, 120, (1) 41-76.
Swepub Till lärosätets (uu) databas Till lärosätets (su) databas

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2012-07-13 doi:10.5878/001111

Dataset SND 0906-001

Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution - Regressiondata

Citering:

Heléne Lundqvist, Karin Edmark, Matz Dahlberg. Uppsala universitet, Nationalekonomiska institutionen (2012). Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution - Regressiondata. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001111

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1982 — 1994

Variabler:

48

Antal individer/objekt:

2679

Version 1.0:

2012-07-13 doi:10.5878/001110

Dataset SND 0906-002

Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution - Grafdata

Citering:

Heléne Lundqvist, Karin Edmark, Matz Dahlberg. Uppsala universitet, Nationalekonomiska institutionen (2012). Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution - Grafdata. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001110

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1991 — 1998

Variabler:

15

Antal individer/objekt:

5219