Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution

SND-ID: SND 0906

Skapare/primärforskare

Heléne Lundqvist - Stockholms universitet, IIES

Karin Edmark - Institutet för näringslivsforskning

Matz Dahlberg - Uppsala universitet, Nationalekonomiska institutionen

Beskrivning

Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution försöker att belysa om individers preferenser kring omfördelning förändras i och med att den etniska mångfalden i en kommun ökar. I detta fall har utvalda delar från Svensk valundersökning matchats ihop med kommundata under perioden 1985 till 1994, då Sverige hade ett aktivt utplaceringsprogram av flyktingar. Detta innebar att flyktingarna inte själva fick bestämma var de skulle bosätta sig, utan att de istället placerades i kommuner enligt kommunvisa avtal med Invandrarverket. Från början var tanken att styra flyktingarna mot kommuner som hade gynnsamma arbetsmarknadsförhållanden, men eftersom flyktinginvandringen blev större än förväntat kom i praktiken i stort sett alla kommuner att omfattas. I och med utplaceringsprogrammet blev flyktingmottagandet mer spritt över landet. I Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution fokuserar främst på de flyktningar/invandrare som kommer från nationer som inte var medlemmar i OECD 1994 samt Turkiet.

Datamängden som är hämtad från den Svenska valundersökningen är från undersökningsvågorna för 1

... Visa mer..

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Nationalekonomiska institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18-80 år, bosatta i Sverige och röstberättigade i riksdagsvalet.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Hela populationen/total räkning
Icke-sannolikhetsurval: syftesurval
Studien baseras på datamaterial från både Svensk valundersökning som bygger på ett obundet slumpmässigt urval av individer mellan 18 och 80 år som är röstberättigade i riksdagsvalet samt kommundata från alla svenska kommuner (totala populationen). Ur detta datamaterial har man enbart valt att behålla de individer som har bott kvar i samma kommun i båda undersökningsvågorna som de har medverkat i, för att inte andra yttre omständigheter ska påverkar individernas preferenser.

Tidsperiod(er) som undersökts

1981 – 1998

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Ekonomiska förhållanden och indikatorer, Politiska beteenden och attityder, Val, Regering, politiska system och organisationer, Jämlikhet, ojämlikhet och socialt utanförskap, Välfärdspolitik, Sociala välfärdssystem/-strukturer, Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Nationalekonomi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Dahlberg M., Edmark K., & Lundqvist H. (2012) Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution. Journal of Political Economy, 120, (1) 41-76.
Swepub | Till lärosätets (uu) databas | Till lärosätets (su) databas

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution - Regressiondata

Version 1.0

Citering

Heléne Lundqvist, Karin Edmark, Matz Dahlberg. Uppsala universitet (2012). Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution - Regressiondata. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001111

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Heléne Lundqvist - Stockholms universitet, IIES

Karin Edmark - Institutet för näringslivsforskning

Matz Dahlberg - Uppsala universitet, Nationalekonomiska institutionen

Tidsperiod(er) som undersökts

1982 – 1994

Variabler

48

Antal individer/objekt

2679

Dataset 2
Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution - Grafdata

Version 1.0

Citering

Heléne Lundqvist, Karin Edmark, Matz Dahlberg. Uppsala universitet (2012). Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution - Grafdata. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001110

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Heléne Lundqvist - Stockholms universitet, IIES

Karin Edmark - Institutet för näringslivsforskning

Matz Dahlberg - Uppsala universitet, Nationalekonomiska institutionen

Tidsperiod(er) som undersökts

1991 – 1998

Variabler

15

Antal individer/objekt

5219

Publicerad: 2012-06-18
Senast uppdaterad: 2020-01-21