Medievalundersökningen 2006

SND-ID: SND 0907

Den här studien är en del av samlingen Medievalundersökningarna

Skapare/primärforskare

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning

Medievalundersökningen 2006 är den nionde studien i följd som genomförts vid riksdagsval (1979-2006). Undersökningen omfattar nyhetsrapporteringen i radio, tv och storstadspress, bland annat Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, de stora kvällstidningarna, Rapport och Aktuellt.

Studien ingår i forskningsprogrammet Journalistik och demokrati där det övergripande syftet är att i ett brett perspektiv studera svensk journalistik utifrån normativa demokratiska utgångspunkter.

Syfte:

Att beskriva, kartlägga och analysera nyhetsmedias rapportering av valrörelsen 2006.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Population

Artiklar i storstadspress, inslag i nyhetsprogram i radio och TV I debattblocket av undersökningen studeras s.k meningsbärande enheter i artiklarna/inslagen. Debattblocket möjliggör kodning av 10 aktörer som agerar i 10 sakfrågor, och totalt kan uttala sig/förhålla sig till 20 omtalade aktörer (vilket ger 20 möjliga ”värderingar”).

Urvalsmetod

Analysen av mediernas innehåll omfattar i princip allt rikspolitiskt material. Politiskt nyhetsmaterial är material där en partipolitisk aktör förekommer som agerande aktör (subjekt) och/eller som omtalad aktör (objekt). I vissa fall ingår även material som behandlat sakfrågor av uppenbar politisk relevans även om någon partipolitisk aktör inte agerar eller omtalas i artikeln/inslaget.

Tidsperiod(er) som undersökts

2006

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Asp, K. (2006). Rättvisa nyhetsmedier: partiskheten under 2006 års medievalrörelse. Göteborg: Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet.
Libris | Göteborgs universitet | Swepub | Lärosätets databas

Asp (2006) Mediernas uppgifter i valdemokratin i Bäck & Gilljam (red.) Valets mekanismer. Stockholm: Liber.
Swepub | Lärosätets databas

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Medievalundersökningen 2006

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Kent Asp. Göteborgs universitet (2014). Medievalundersökningen 2006. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002222

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Tidsperiod(er) som undersökts

2006

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Kodning av innehåll
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-08–2006-09
  • Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Variabler

142

Antal individer/objekt

3413

Publicerad: 2014-10-06
Senast uppdaterad: 2019-11-28