Svenskt tv-utbud 2011

SND-ID: SND 0908

Skapare/primärforskare

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning

Undersökningen "Svenskt tv-utbud" sker årligen sedan 1998.

Undersökningen av programutbudet avser att besvara fem olika frågor: (1) Hur ser utbudet ut i de enskilda tv-kanalerna under programåret 2011? (2) Vilka likheter och skillnader finns mellan tv- kanalernas programprofiler? (3) Hur ser programutbudet ut till särskilda grupper: barn, ungdomar, minoritetsgrupper och funktionshindrade? (4) Hur har programutbudet utvecklats över tid? (5) Och hur ser mångfalden ut i svensk television?

Undersökningen utgår i princip enbart från tv-kanalernas egen programinformation. Programmen klassificeras med hjälp av denna information och med utgångspunkt ifrån ett i förväg bestämt klassificeringsschema. Tio sändningskanaler har undersökts: SVT1, SVT2, Barnkanalen/SVT24 och Kunskapskanalen, TV4, TV4 Plus/Sjuan, TV3, Kanal 5, TV6, TV8 samt UR (de program som sänds i SVT1 och SVT2).

I denna undersökning, liksom i de flesta svenska och utländska studier av televisionens programutbud från 1950-talet och framåt, utgör information-underhållning den grundläggande dimensionen i klassificeringen av programutbude

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Finansiering

  • Finansiär: Myndigheten för radio och tv
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Population

Program i svenska tv-kanaler under 2011

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Undersökningen bygger på program sända i SVT1, SVT2, SVT24, Barnkanalen, Kunskapskanalen, TV4, TV4 Plus, TV3, Kanal 5, TV6 och TV8 under 17 veckor 2011. Urvalet av veckor skedde obundet och slumpmässigt och stratifierades efter säsong. För perioden januari - maj och september - december (högsäsong) undersöktes 12 veckor (v 5, 7, 8, 10, 13, 14, 17, 39, 40, 44, 45 och 46) och för perioden juni - augusti 5 veckor (v 23, 24, 25, 28 och 30).

Tidsperiod(er) som undersökts

2011-01-24 – 2011-11-27

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Land

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Myndigheten för radio och TV. 2011. Svenskt tv-utbud. Myndigheten för radio och TV. ISSN: 1403-6320 Tillgänglig elektroniskt: http://www.radioochtv.se/documents/publikationer/svenskt%20tvutbud%202011.pdf
ISSN: 1403-6320

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Svenskt tv-utbud 2011

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Kent Asp. Göteborgs universitet (2014). Svenskt tv-utbud 2011. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002634

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Nyckelord

tv-kanaler, tv-program

Tidsperiod(er) som undersökts

2011-01-24 – 2011-11-27

Insamlingsmetod

Data om tv-utbud samlades genom kodningen av programinformation som tillhandahålls av varje kanal. Programinformationen skickas till forskarna vecka för vecka eller så laddas den ner från kanalernas hemsidor. Uppgifter om olika egenskaper hos tv-programmen blev kodade, dvs. fick en sifferkod.

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Kodning av innehåll
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Data om tv-utbud samlades genom kodningen av programinformation som tillhandahålls av varje kanal. Programinformationen skickas till forskarna vecka för vecka eller så laddas den ner från kanalernas hemsidor. Uppgifter om olika egenskaper hos tv-programmen blev kodade, dvs. fick en sifferkod.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-01-24–2011-11-27
  • Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Variabler

27

Antal individer/objekt

38355

Publicerad: 2014-09-23
Senast uppdaterad: 2020-01-17