Svenskt tv-utbud 2011

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning:

Undersökningen "Svenskt tv-utbud" sker årligen sedan 1998.

Undersökningen av programutbudet avser att besvara fem olika frågor: (1) Hur ser utbudet ut i de enskilda tv-kanalerna under programåret 2011? (2) Vilka likheter och skillnader finns mellan tv- kanalernas programprofiler? (3) Hur ser programutbudet ut till särskilda grupper: barn, ungdomar, minoritetsgrupper och funktionshindrade? (4) Hur har programutbudet utvecklats över tid? (5) Och hur ser mångfalden ut i svensk television?

Undersökningen utgår i princip enbart från tv-kanalernas egen programinformation. Programmen klassificeras med hjälp av denna information och med utgångspunkt ifrån ett i förväg bestämt klassificeringsschema. Tio sändningskanaler har undersökts: SVT1, SVT2, Barnkanalen/SVT24 och Kunskapskanalen, TV4, TV4 Plus/Sjuan, TV3, Kanal 5, TV6, TV8 samt UR (de program som sänds i SVT1 och SVT2).

I denna undersökning, liksom i de flesta svenska och utländska studier av televisionens programutbud från 1950-talet och framåt, utgör information-underhållning den grundläggande dimensionen i klassificeringen av programutbude

... Visa mer..

Nyckelord:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Skapare/primärforskare:

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare:

SND-ID: SND 0908

Beskrivning:

Undersökningen "Svenskt tv-utbud" sker årligen sedan 1998.

Undersökningen av programutbudet avser att besvara fem olika frågor: (1) Hur ser utbudet ut i de enskilda tv-kanalerna under programåret 2011? (2) Vilka likheter och skillnader finns mellan tv- kanalernas programprofiler? (3) Hur ser programutbudet ut till särskilda grupper: barn, ungdomar, minoritetsgrupper och funktionshindrade? (4) Hur har programutbudet utvecklats över tid? (5) Och hur ser mångfalden ut i svensk television?

Undersökningen utgår i princip enbart från tv-kanalernas egen programinformation. Programmen klassificeras med hjälp av denna information och med utgångspunkt ifrån ett i förväg bestämt klassificeringsschema. Tio sändningskanaler har undersökts: SVT1, SVT2, Barnkanalen/SVT24 och Kunskapskanalen, TV4, TV4 Plus/Sjuan, TV3, Kanal 5, TV6, TV8 samt UR (de program som sänds i SVT1 och SVT2).

I denna undersökning, liksom i de flesta svenska och utländska studier av televisionens programutbud från 1950-talet och framåt, utgör information-underhållning den grundläggande dimensionen i klassificeringen av programutbude

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2011-01-24 — 2011-11-27

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Land

Högsta geografiska enhet:

Land

Population:

Program i svenska tv-kanaler under 2011

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Finansiering:

Myndigheten för radio och tv

Nyckelord:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Myndigheten för radio och TV. 2011. Svenskt tv-utbud. Myndigheten för radio och TV. ISSN: 1403-6320 Tillgänglig elektroniskt: http://www.radioochtv.se/documents/publikationer/svenskt%20tvutbud%202011.pdf
ISSN: 1403-6320

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2014-12-01 doi:10.5878/002634

Svenskt tv-utbud 2011

Citeringsförslag:

Kent Asp. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation (2014). Svenskt tv-utbud 2011. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002634

Skapare/primärforskare:

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Kodning av innehåll

Beskrivning av insamlingsmetod: Data om tv-utbud samlades genom kodningen av programinformation som tillhandahålls av varje kanal. Programinformationen skickas till forskarna vecka för vecka eller så laddas den ner från kanalernas hemsidor. Uppgifter om olika egenskaper hos tv-programmen blev kodade, dvs. fick en sifferkod.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-01-24 — 2011-11-27

Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Insamlingsmetod:

Data om tv-utbud samlades genom kodningen av programinformation som tillhandahålls av varje kanal. Programinformationen skickas till forskarna vecka för vecka eller så laddas den ner från kanalernas hemsidor. Uppgifter om olika egenskaper hos tv-programmen blev kodade, dvs. fick en sifferkod.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2011-01-24 — 2011-11-27

Variabler:

27

Antal individer/objekt:

38355

Publicerad: 2014-09-23
Senast uppdaterad: 2020-01-17