Agrarhistorisk databas 1570-1810: befolkning, jordbruk, jordägande

Skapare/primärforskare:

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Beskrivning:

Sverige har en internationellt sett delvis unik historisk statistik, bl a över befolkningsutvecklingen från 1749 och framåt. I de svenska arkiven finns dock mycket innehållsrika källor av olika slag som skulle kunna föra statistiken mycket längre tillbaks i tiden. Särskilt viktigt är det för jordbruksstatistiken, där den officiella inte börjar bli pålitlig förrän så sent som cirka 1900. Särskilt värdefullt material vad gäller befolkning och jordbruk finns bevarat från perioderna cirka 1570, 1630, 1690. För tiden cirka 1570 och 1630 finns skattelängder över antalet djur socken för socken. Fr o m första halvan av 1600-talet blir det allt vanligare med åkeruppgifter i kartor och anda lantmäteribeskrivningar. Runt 1690 upprättades besiktningsprotokoll och kartor i för 10 000-tals gårdar i samband med införandet av det s k indelningsverket. Från 1736 och framåt har hundratusentals bouppteckningar efter bönder bevarats. De ger uppgifter om de avlidnas djur och ofta spannmålsutsäde. Källorna ger också uppgifter om jordägandet (det s k mantalets skatte-, krono- och frälsejord). För de f d danska och n

... Visa mer..

Skapare/primärforskare:

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Identifierare:

SND-ID: SND 0910

Syfte:

Projektet vill skapa en sockenvid jordbruksstatistik för Sverige inom nutida gränser och perioderna cirka 1570, 1630, 1690, 1750 och 1810 som kan komplettera den folkmängdsstatistik för samma perioder som redan publicerats år 2000 (Lennart Palm, "Folkmängden i Sveriges socknar och kommuner 1571-1997"). Denna jordbruksstatistik kommer att ge lättillgängliga data för en stor mängd användare, t ex historiker, ekonomhistoriker, kulturgeografer, geografer, sociologer, etnologer, länsstyrelsernas kulturmiljöplanerare, riksantikvarieämbetets och länsmuseernas personal, projektarbetande skolungdom, hembygdsforskare.

Beskrivning:

Sverige har en internationellt sett delvis unik historisk statistik, bl a över befolkningsutvecklingen från 1749 och framåt. I de svenska arkiven finns dock mycket innehållsrika källor av olika slag som skulle kunna föra statistiken mycket längre tillbaks i tiden. Särskilt viktigt är det för jordbruksstatistiken, där den officiella inte börjar bli pålitlig förrän så sent som cirka 1900. Särskilt värdefullt material vad gäller befolkning och jordbruk finns bevarat från perioderna cirka 1570, 1630, 1690. För tiden cirka 1570 och 1630 finns skattelängder över antalet djur socken för socken. Fr o m första halvan av 1600-talet blir det allt vanligare med åkeruppgifter i kartor och anda lantmäteribeskrivningar. Runt 1690 upprättades besiktningsprotokoll och kartor i för 10 000-tals gårdar i samband med införandet av det s k indelningsverket. Från 1736 och framåt har hundratusentals bouppteckningar efter bönder bevarats. De ger uppgifter om de avlidnas djur och ofta spannmålsutsäde. Källorna ger också uppgifter om jordägandet (det s k mantalets skatte-, krono- och frälsejord). För de f d danska och n

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1570 — 1810

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Analysenhet:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning
Sannolikhetsurval: systematiskt slumpmässigt urval

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Palm, Lennart (2012) Sverige 1690: Åkerbruk, boskapsskötsel, skog, befolkning. Göteborgs universitet. Institutionen för historiska studier.
GUPEA

Linde, Martin (2012) Sverige 1750: Åkerbruk, boskapsskötsel, befolkning. Göteborgs universitet. Institutionen för historiska studier.
GUPEA

Palm, Lennart (2012) Sverige 1630: Åkerbruk, boskapsskötsel, befolkning. Göteborgs universitet. Institutionen för historiska studier.
GUPEA

Palm, Lennart (2013) Sverige 1570: Åkerbruk, boskapsskötsel, befolkning. Göteborgs universitet. Institutionen för historiska studier
GUPEA

Linde, Martin. Palm, Lennart (2014) Sverige 1810: Befolkning, jordbruk, skog, jordägande. Göteborgs universitet. Institutionen för historiska studier
GUPEA

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2014-03-31 doi:10.5878/001684

Dataset SND 0910-001

Sockenvis jordbruksstatistik för 1570

Citering:

Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet, Historiska institutionen (2014). Sockenvis jordbruksstatistik för 1570. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001684

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

45

Version 1.0:

2014-03-31 doi:10.5878/001683

Dataset SND 0910-002

Sockenvis jordbruksstatistik för 1630

Citering:

Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet, Historiska institutionen (2014). Sockenvis jordbruksstatistik för 1630. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001683

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

61

Version 1.0:

2014-03-31 doi:10.5878/001685

Dataset SND 0910-003

Sockenvis jordbruksstatistik för 1690

Citering:

Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet, Historiska institutionen (2014). Sockenvis jordbruksstatistik för 1690. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001685

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

62

Version 1.0:

2014-03-31 doi:10.5878/001686

Dataset SND 0910-004

Sockenvis jordbruksstatistik för 1750

Citering:

Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet, Historiska institutionen (2014). Sockenvis jordbruksstatistik för 1750. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001686

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

55

Version 1.0:

2014-08-18 doi:10.5878/002159

Dataset SND 0910-005

Sockenvis jordbruksstatistik för 1810

Citering:

Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet, Historiska institutionen (2014). Sockenvis jordbruksstatistik för 1810. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002159

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

94