Agrarhistorisk databas 1570-1810: befolkning, jordbruk, jordägande

SND-ID: SND 0910

Skapare/primärforskare

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Beskrivning

Sverige har en internationellt sett delvis unik historisk statistik, bl a över befolkningsutvecklingen från 1749 och framåt. I de svenska arkiven finns dock mycket innehållsrika källor av olika slag som skulle kunna föra statistiken mycket längre tillbaks i tiden. Särskilt viktigt är det för jordbruksstatistiken, där den officiella inte börjar bli pålitlig förrän så sent som cirka 1900. Särskilt värdefullt material vad gäller befolkning och jordbruk finns bevarat från perioderna cirka 1570, 1630, 1690. För tiden cirka 1570 och 1630 finns skattelängder över antalet djur socken för socken. Fr o m första halvan av 1600-talet blir det allt vanligare med åkeruppgifter i kartor och anda lantmäteribeskrivningar. Runt 1690 upprättades besiktningsprotokoll och kartor i för 10 000-tals gårdar i samband med införandet av det s k indelningsverket. Från 1736 och framåt har hundratusentals bouppteckningar efter bönder bevarats. De ger uppgifter om de avlidnas djur och ofta spannmålsutsäde. Källorna ger också uppgifter om jordägandet (det s k mantalets skatte-, krono- och frälsejord). För de f d danska och n

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Historiska institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Sannolikhetsurval: systematiskt slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1570 – 1810

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Socken

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Linde, Martin (2012) Sverige 1750: Åkerbruk, boskapsskötsel, befolkning. Göteborgs universitet. Institutionen för historiska studier.
Handle: 2077/31619

Palm, Lennart (2012) Sverige 1630: Åkerbruk, boskapsskötsel, befolkning. Göteborgs universitet. Institutionen för historiska studier.
Handle: 2077/31820

Palm, Lennart (2013) Sverige 1570: Åkerbruk, boskapsskötsel, befolkning. Göteborgs universitet. Institutionen för historiska studier
Handle: 2077/34063

Palm, Lennart (2012) Sverige 1690: Åkerbruk, boskapsskötsel, skog, befolkning. Göteborgs universitet. Institutionen för historiska studier.
Handle: 2077/30585

Linde, Martin. Palm, Lennart (2014) Sverige 1810: Befolkning, jordbruk, skog, jordägande. Göteborgs universitet. Institutionen för historiska studier
Handle: 2077/36641

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Sockenvis jordbruksstatistik för 1570

Version 1.0

Citering

Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2014). Sockenvis jordbruksstatistik för 1570. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001684

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Variabler

45

Dataset 2
Sockenvis jordbruksstatistik för 1630

Version 1.0

Citering

Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2014). Sockenvis jordbruksstatistik för 1630. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001683

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Variabler

61

Dataset 3
Sockenvis jordbruksstatistik för 1690

Version 1.0

Citering

Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2014). Sockenvis jordbruksstatistik för 1690. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001685

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Variabler

62

Dataset 4
Sockenvis jordbruksstatistik för 1750

Version 1.0

Citering

Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2014). Sockenvis jordbruksstatistik för 1750. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001686

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Variabler

55

Dataset 5
Sockenvis jordbruksstatistik för 1810

Version 1.0

Citering

Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2014). Sockenvis jordbruksstatistik för 1810. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002159

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Variabler

94

Publicerad: 2012-10-26
Senast uppdaterad: 2021-04-20