Hållbart medborgarskap 2009

SND-ID: SND 0911

Skapare/primärforskare

Michele Micheletti - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Målet om en hållbar utveckling kräver medborgarens aktiva medverkan och detta har gjort att inte minst den privata konsumtionen har kommit i blickfånget. Erfarenheterna kring konsumtion och hållbar utveckling har hittills varit mycket nedslående. Individers konsumtionsvanor är svårföränderliga samt att lokaliseringen av köpcentrum i utkanten av tätorter som leder till mer biltrafik. Det finns många olika slags barriärer som hindrar principerna om en hållbar utveckling att få genomslag i de privata konsumtionsmönstren. Studien "Hållbart medborgarskap 2009" fokuserar på hur dagens svenska medborgare uppfattar sig själva i sin roll som konsumenter i ljuset av principerna för hållbar utveckling. Detta gör det möjligt att granska vilken roll kunskap och värdering spelar för konsumtionens möjligheter och hinder för att bidra till en hållbar utveckling. Specifikt handlar det om hur medborgaren använder och värderar information, personligt ansvar för hållbar utveckling samt hur individens värdesystem påverkar dess praktiska handlande.

Syfte:

Att bidra med ny kunskap om de hinder och möjligheter som

... Visa mer..

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Stockholms universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Svenska medborgare 18-78 år

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

2009-05-05 – 2009-08-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Konsumtion och konsumentbeteende, NATUR OCH MILJÖ, Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Micheletti, Michele & Stolle, Dietlind (forthcoming November 2012), ”Sustainable Citizenship and the New Politics of Consumption”, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol 644, issue 1 (November): 88-120.

Micheletti, Michele & Stolle, Dietlind (2010), “Vegetarianism as Lifestyle Politics” in Michele Micheleti and Andrew McFarland, eds. Creative Participation: Responsibility-taking in the Political World <http://www.statsvet.su.se/homepages/archive/michele_micheletti/micheletti_and_mcfarland.pdf>. Bolder: Colo: Paradigm Publishers.

Berlin, Daniel (2011), "Sustainable Consumers and the State: Exploring How Citizens’ Trust and Distrust in Institutions Spur Political Consumption", Journal of Environmental Policy & Planning Vol. 13, No. 3, September 2011, 277-295

Micheletti, Michele & McFarland, Andrew (eds.) (2010), Creative Participation: Responsibility-taking in the Political World. Bolder: Colo: Paradigm Publishers, 2010.
ISBN: 978-1-59451-718-1

Micheletti M., Stolle D. and Berlin D. (2012), "Habits of Sustainable Citizenship: The Example of Political Consumerism", in Alan Warde and Dale Southerton (eds.) The Habits of Consumption, Studies across Disciplines in the Humanities and Social Sciences 12. Helsinki: Helsinki Collegium for Advanced Studies. Pp. 141-163.

Micheletti M., Berlin D. & Barkman H. (2009), Sustainable Citizenship: Opportunities and Barriers for Citizen Involvement in Sustainable Development <http://www.statsvetenskapligtidskrift.se/cms/documents/E882B6F0-B691-4461-BC6B-76778C93CD58.pdf>. Statsvetenskaplig tidsskrift, 2009:1 74-79.

Micheletti, Michele (2010), “Introduction: Responsibility-Taking in Politics” in Michele Micheleti and Andrew McFarland, eds. Creative Participation: Responsibility-taking in the Political World <http://www.statsvet.su.se/homepages/archive/michele_micheletti/micheletti_and_mcfarland.pdf>. Bolder: Colo: Paradigm Publishers.

Stolle D., Micheletti M., & Berlin D. (2010) "Politik, konsumtion och delaktighet" i Fokus 10. En analys av ungas inflytande, Ungdomsstyrelsen.
Fokus 10

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Hållbart medborgarskap 2009

Version 1.1

2014-08-29
https://doi.org/10.5878/002164

Metadata tillagda

... Visa mer..

Citering

Michele Micheletti. Stockholms universitet (2014). Hållbart medborgarskap 2009. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002164

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Michele Micheletti - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Tidsperiod(er) som undersökts

2009-05-05 – 2009-08-31

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-05-05–2009-08-31
  • Datainsamlare: Kinnmark
  • Instrument: Frågeformulär (Frågeformulär)
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

391

Antal individer/objekt

3000

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

35%

Publicerad: 2013-10-22
Senast uppdaterad: 2019-02-06