Hållbart medborgarskap 2009

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Michele Micheletti - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Målet om en hållbar utveckling kräver medborgarens aktiva medverkan och detta har gjort att inte minst den privata konsumtionen har kommit i blickfånget. Erfarenheterna kring konsumtion och hållbar utveckling har hittills varit mycket nedslående. Individers konsumtionsvanor är svårföränderliga samt att lokaliseringen av köpcentrum i utkanten av tätorter som leder till mer biltrafik. Det finns många olika slags barriärer som hindrar principerna om en hållbar utveckling att få genomslag i de privata konsumtionsmönstren. Studien "Hållbart medborgarskap 2009" fokuserar på hur dagens svenska medborgare uppfattar sig själva i sin roll som konsumenter i ljuset av principerna för hållbar utveckling. Detta gör det möjligt att granska vilken roll kunskap och värdering spelar för konsumtionens möjligheter och hinder för att bidra till en hållbar utveckling. Specifikt handlar det om hur medborgaren använder och värderar information, personligt ansvar för hållbar utveckling samt hur individens värdesystem påverkar dess praktiska handlande.

Syfte:

Att bidra med ny kunskap om de hinder och möjligheter som

... Visa mer..

Ämnesområde:

konsumtion och konsumentbeteende, NATUR OCH MILJÖ, politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Michele Micheletti - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0911

Beskrivning:

Målet om en hållbar utveckling kräver medborgarens aktiva medverkan och detta har gjort att inte minst den privata konsumtionen har kommit i blickfånget. Erfarenheterna kring konsumtion och hållbar utveckling har hittills varit mycket nedslående. Individers konsumtionsvanor är svårföränderliga samt att lokaliseringen av köpcentrum i utkanten av tätorter som leder till mer biltrafik. Det finns många olika slags barriärer som hindrar principerna om en hållbar utveckling att få genomslag i de privata konsumtionsmönstren. Studien "Hållbart medborgarskap 2009" fokuserar på hur dagens svenska medborgare uppfattar sig själva i sin roll som konsumenter i ljuset av principerna för hållbar utveckling. Detta gör det möjligt att granska vilken roll kunskap och värdering spelar för konsumtionens möjligheter och hinder för att bidra till en hållbar utveckling. Specifikt handlar det om hur medborgaren använder och värderar information, personligt ansvar för hållbar utveckling samt hur individens värdesystem påverkar dess praktiska handlande.

Syfte:

Att bidra med ny kunskap om de hinder och möjligheter som

... Visa mer..

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2009-05-05 — 2009-08-31

Instrument:

Frågeformulär (Frågeformulär)

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Svenska medborgare 18-78 år

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

konsumtion och konsumentbeteende, NATUR OCH MILJÖ, politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Micheletti, Michele & Stolle, Dietlind (forthcoming November 2012), ”Sustainable Citizenship and the New Politics of Consumption”, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol 644, issue 1 (November): 88-120.

Micheletti, Michele & Stolle, Dietlind (2010), “Vegetarianism as Lifestyle Politics” in Michele Micheleti and Andrew McFarland, eds. Creative Participation: Responsibility-taking in the Political World <http://www.statsvet.su.se/homepages/archive/michele_micheletti/micheletti_and_mcfarland.pdf>. Bolder: Colo: Paradigm Publishers.

Berlin, Daniel (2011), "Sustainable Consumers and the State: Exploring How Citizens’ Trust and Distrust in Institutions Spur Political Consumption", Journal of Environmental Policy & Planning Vol. 13, No. 3, September 2011, 277-295

Micheletti, Michele & McFarland, Andrew (eds.) (2010), Creative Participation: Responsibility-taking in the Political World. Bolder: Colo: Paradigm Publishers, 2010.
ISBN: 978-1-59451-718-1

Micheletti M., Stolle D. and Berlin D. (2012), "Habits of Sustainable Citizenship: The Example of Political Consumerism", in Alan Warde and Dale Southerton (eds.) The Habits of Consumption, Studies across Disciplines in the Humanities and Social Sciences 12. Helsinki: Helsinki Collegium for Advanced Studies. Pp. 141-163.

Micheletti M., Berlin D. & Barkman H. (2009), Sustainable Citizenship: Opportunities and Barriers for Citizen Involvement in Sustainable Development <http://www.statsvetenskapligtidskrift.se/cms/documents/E882B6F0-B691-4461-BC6B-76778C93CD58.pdf>. Statsvetenskaplig tidsskrift, 2009:1 74-79.

Micheletti, Michele (2010), “Introduction: Responsibility-Taking in Politics” in Michele Micheleti and Andrew McFarland, eds. Creative Participation: Responsibility-taking in the Political World <http://www.statsvet.su.se/homepages/archive/michele_micheletti/micheletti_and_mcfarland.pdf>. Bolder: Colo: Paradigm Publishers.

Stolle D., Micheletti M., & Berlin D. (2010) "Politik, konsumtion och delaktighet" i Fokus 10. En analys av ungas inflytande, Ungdomsstyrelsen.
Fokus 10

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.1:

2014-08-29 doi:10.5878/002164

Metadata tillagda

Version 1.0:

2013-10-22 doi:10.5878/001572

Hållbart medborgarskap 2009

Citeringsförslag:

Michele Micheletti. Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2014). Hållbart medborgarskap 2009. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002164

Skapare/primärforskare:

Michele Micheletti - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-05-05 — 2009-08-31

Datainsamlare: Kinnmark

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2009-05-05 — 2009-08-31

Variabler:

391

Antal individer/objekt:

3000

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

35 %

Publicerad: 2013-10-22
Senast uppdaterad: 2019-02-06