Den västsvenska SOM-undersökningen 2011

Den här studien är en del av samlingen De västsvenska SOM-undersökningarna

Beskrivning:

Detta är den sjuttonde studien i serien SOM-undersökningar genomförda i Västsverige. Undersökningen genomfördes med två olika enkätformulär: ett riktat till invånarna i Göteborg med kranskommuner och ett till dem hemmahörande i resterande delar av Västra Götaland.

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Identifierare:

SND-ID: SND 0913

Alternativ titel:

Väst-SOM 2011

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Beskrivning:

Detta är den sjuttonde studien i serien SOM-undersökningar genomförda i Västsverige. Undersökningen genomfördes med två olika enkätformulär: ett riktat till invånarna i Göteborg med kranskommuner och ett till dem hemmahörande i resterande delar av Västra Götaland.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2011-09 — 2012-02

Geografisk utbredning:

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Län

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16-85 år och bosatta i Västra Götalands län eller i Kungsbacka kommun

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: systematiskt slumpmässigt urval
Väst-SOM 2011 har genomförts som en undersökning baserad på ett urval och ett enkätformulär. Perioden 1998-2009 genomfördes Väst-SOM med 2 olika enkäter.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Bergström, A. & Ohlsson, J. (red.) (2012) Medborgarna om välfärden : samhälle, opinion och medier i västsverige : den västsvenska SOM-undersökningen 2011. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 978-91-89673-25-0.
Libris Swepub SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2013-04-22 doi:10.5878/001487

Den västsvenska SOM-undersökningen 2011

Citering:

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2013). Den västsvenska SOM-undersökningen 2011. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001487

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-09-16 — 2012-02-13

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 6000

Antal svar: 3135

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

536

Antal individer/objekt:

3151