SOM-institutet genomför just nu en översyn av datafiler deponerade på SND, under en tid kommer därmed ett antal datafiler att vara otillgängliga. Vid intresse av att använda data från de nationella undersökningarna se istället gärna Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset, som innehåller ett stort antal variabler från samtliga år. Vid specifika frågor kontakta info@som.gu.se.

SOM-undersökningen i Skåne 2011

SND-ID: SND 0916

Den här studien är en del av samlingen SOM-undersökningarna i Skåne

Alternativ titel

Syd-SOM 2011

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Detta är den femte SOM-undersökning som genomförts i Skåne. Den första undersökningen genomfördes 2001 i Malmöregionen (A-region 28 samt Eslöv). De senare undersökningarna har genomförts i hela Region Skåne.

Frågeformuläret består av sju sammanhållna frågeområden: nyheter och medier; politik, samhälle och demokrati; samhälle och service; medieanvändning; aktiviteter, intressen och värderingar; arbetsliv; samt bakgrundsfrågor.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-85 år och bosatta i region Skåne

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Syd-SOM 2011 har genomförts som två parallella undersökningar med olika urvalsram, varav den ena utgjordes av 16-85-åringar och den andra av 16-29-åringar (ungdomsurvalet). Båda undersökningarna omfattar ett systematiskt sannolikhetsurval av 3 000 personer boende i Skåne. Såväl svenska som utländska medborgare ingår i båda urvalen.

Tidsperiod(er) som undersökts

2011-09-23 – 2012-02-13

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Skåne län

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Län

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

inrikespolitik, cors

Publikationer
Dataset
SOM-undersökningen i Skåne 2011

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2013). SOM-undersökningen i Skåne 2011. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001486

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Tidsperiod(er) som undersökts

2011-09-23 – 2012-02-13

Insamlingsmetod

Undersökningen genomfördes med ett mixed-mode-upplägg som innebär att datainsamlingen primärt skedde postalt, men att respondenten även erbjöds möjlighet att svara på webben. Formuläret var identiskt för de båda undersökningarna.

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Undersökningen genomfördes med ett mixed-mode-upplägg som innebär att datainsamlingen primärt skedde postalt, men att respondenten även erbjöds möjlighet att svara på webben. Formuläret var identiskt för de båda undersökningarna.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-09-23–2012-02-13
  • Datainsamlare: Kinnmark
  • Instrument: Frågeformulär Syd-SOM 2011 (Frågeformulär)
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

556

Antal individer/objekt

2390

Publicerad: 2013-04-02
Senast uppdaterad: 2020-01-17