SOM-undersökningen i Skåne 2011

Den här studien är en del av samlingen SOM-undersökningarna i Skåne

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning:

Detta är den femte SOM-undersökning som genomförts i Skåne. Den första undersökningen genomfördes 2001 i Malmöregionen (A-region 28 samt Eslöv). De senare undersökningarna har genomförts i hela Region Skåne.

Frågeformuläret består av sju sammanhållna frågeområden: nyheter och medier; politik, samhälle och demokrati; samhälle och service; medieanvändning; aktiviteter, intressen och värderingar; arbetsliv; samt bakgrundsfrågor.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Ämnesområde:

media, politiska beteenden och attityder, specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Identifierare:

SND-ID: SND 0916

Alternativ titel:

Syd-SOM 2011

Beskrivning:

Detta är den femte SOM-undersökning som genomförts i Skåne. Den första undersökningen genomfördes 2001 i Malmöregionen (A-region 28 samt Eslöv). De senare undersökningarna har genomförts i hela Region Skåne.

Frågeformuläret består av sju sammanhållna frågeområden: nyheter och medier; politik, samhälle och demokrati; samhälle och service; medieanvändning; aktiviteter, intressen och värderingar; arbetsliv; samt bakgrundsfrågor.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2011-09-23 — 2012-02-13

Instrument:

Frågeformulär Syd-SOM 2011 (Frågeformulär)

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Skåne län

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Län

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16-85 år och bosatta i region Skåne

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

media, politiska beteenden och attityder, specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Version 1.0:

2013-04-22 doi:10.5878/001486

SOM-undersökningen i Skåne 2011

Citeringsförslag:

Göteborgs universitet, SOM-institutet. Göteborgs universitet, SOM-institutet (2013). SOM-undersökningen i Skåne 2011. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001486

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Beskrivning av insamlingsmetod: Undersökningen genomfördes med ett mixed-mode-upplägg som innebär att datainsamlingen primärt skedde postalt, men att respondenten även erbjöds möjlighet att svara på webben. Formuläret var identiskt för de båda undersökningarna.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-09-23 — 2012-02-13

Datainsamlare: Kinnmark

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod:

Undersökningen genomfördes med ett mixed-mode-upplägg som innebär att datainsamlingen primärt skedde postalt, men att respondenten även erbjöds möjlighet att svara på webben. Formuläret var identiskt för de båda undersökningarna.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2011-09-23 — 2012-02-13

Variabler:

556

Antal individer/objekt:

2390

Publicerad: 2013-04-02
Senast uppdaterad: 2020-01-17