Minnesvårdar i Norrtälje, Mariehamn och Pargas: 1881-1939

Skapare/primärforskare:

Lara Band - University of Leicester, School of Archaeology and Ancient History

Beskrivning:

Datamaterialet insamlades för 'The Åland Islands Question' - A New Perspective?, en masteruppsats vid University of Leicester. Databasen omfattar insamlade data om storlek, form och inskriptioner från 304 gravstenar och 443 personer från gravvårdar i Norrtälje (Norrtäljes kyrkogård); Mariehamn, Åland (Mariehamns begravningsplats) och Pargas, Finland (Pargas kyrkogård) från åren 1881 - 1939. I de bifogade filerna finns fotografier av varje gravsten och av begravningsplatserna samt anteckningar om undersökningens metodologi.

Dessa data är licensierade under Creative Commons-licens CC BY 3.0, vilken tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på dem, även i kommersiella sammanhang. De som använder ett Creative Commons-licensierat material ska uppge vem som är upphovsman, när de använder, bearbetar eller sprider det. (För fullständiga licensvillkor, se http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.sv).

Ladda ner data:

Mariehamn, Åland I Mariehamn, Åland II Norrtälje, Sweden Databas NOR MAR PAR 2011 Databas NOR MAR PAR 2011 csv
Pargas, Finland.zip (31.81 MB)
Pargas, Finland

Skapare/primärforskare:

Lara Band - University of Leicester, School of Archaeology and Ancient History

Identifierare:

SND-ID: SND 0918

Syfte:

Data insamlade med syfte att undersöka idéer om åländsk identitet genom materiell kultur i form av gravvårdar, samt att pröva möjligheterna för denna typ av arkeologiska undersökningar inom nordisk arkeologi.

Beskrivning:

Datamaterialet insamlades för 'The Åland Islands Question' - A New Perspective?, en masteruppsats vid University of Leicester. Databasen omfattar insamlade data om storlek, form och inskriptioner från 304 gravstenar och 443 personer från gravvårdar i Norrtälje (Norrtäljes kyrkogård); Mariehamn, Åland (Mariehamns begravningsplats) och Pargas, Finland (Pargas kyrkogård) från åren 1881 - 1939. I de bifogade filerna finns fotografier av varje gravsten och av begravningsplatserna samt anteckningar om undersökningens metodologi.

Dessa data är licensierade under Creative Commons-licens CC BY 3.0, vilken tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på dem, även i kommersiella sammanhang. De som använder ett Creative Commons-licensierat material ska uppge vem som är upphovsman, när de använder, bearbetar eller sprider det. (För fullständiga licensvillkor, se http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.sv).

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1881 — 1939

Geografisk utbredning:

Analysenhet:

Population:

Gravvårdar från Norrtälje kyrkogård, Mariehamns begravningsplats (Åland, Finland) och Pargas kyrkogård (Pargas, Finland) från åren 1881-1939.

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Icke-sannolikhetsurval: syftesurval

För Mariehamn och Pargas registrerades alla minnesvårdar med åminnelser daterade mellan 1881 och 1939. Minnesvårdar som också hade datum vilka föll utanför denna period uteslöts för att datamängden skulle hållas till en hanterbar storlek givet tidsramen. Detta var också ett sätt att exkludera äldre minnesmärken med senare åminnelser, av vilka några uppenbarligen var av senare datum men andra mycket svårare att definiera. I Norrtälje anges inte alltid namn och datum för dem som begravts på minnesvårdarna, varför kyrkogårdspersonalen överlämnade en förteckning över gravplatser och namn på människor begravda mellan 1884 och 1939. Uppgifterna hämtades från församlingens begravningsregister samt från en karta. Då det fanns 435 gravplatser för denna period gjordes ett urval om 25 % från varje sektion av kyrkogården. Minnesvårdar som var potentiellt aktuella för registrering markerades på en karta. Därpå gjordes en bedömning område för område, där vårdar som i praktiken angav ett senare datum eller där efternamn men inte initialer överensstämde med listan avskrevs; några minnesmärken som inte fanns m

... Visa mer..

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Band, Lara (2011). 'The Åland Islands Question' - A New Perspective? Opubl. masteruppsats. University of Leicester, School of Archaeology and Ancient History.

Band, L 2013. Memorialisation in Norrtälje, Mariehamn and Pargas: 1881-1939. Journal of Open Archaeology Data 2:e11, DOI: http://dx.doi.org/10.5334/joad.ab
http://dx.doi.org/10.5334/joad.ab

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.2:

2013-09-02 doi:10.5878/000001

Metadata tillagda

Version 1.1:

2013-07-26 doi:10.5878/001554

Metadata tillagda

Version 1.0:

2013-05-08 doi:10.5878/001537

Ladda ner data:

Mariehamn, Åland I Mariehamn, Åland II Norrtälje, Sweden Databas NOR MAR PAR 2011 Databas NOR MAR PAR 2011 csv
Pargas, Finland.zip (31.81 MB)
Pargas, Finland

Licens:

Creative Commons License

Upphovsrätt:

Lara Band

Minnesvårdar i Norrtälje, Mariehamn och Pargas: 1881-1939

Citering:

Lara Band. University of Leicester, School of Archaeology and Ancient History (2013). Minnesvårdar i Norrtälje, Mariehamn och Pargas: 1881-1939. Svensk nationell datatjänst. Version 1.2. https://doi.org/10.5878/000001

Beskrivning:

XLS-filen består av en databas beskrivande minnesvårdar från alla tre begravningsplatser. ZIP-filen "Database NOR MAR PAR" innehåller databasen i CSV-format, där data från respektive begravningsplats ligger i separata filer. De övriga ZIP-filerna innehåller fotografier i JPG-format från de tre begravningsplatserna separat. Dessa fotografier är förminskade versioner av originalbilderna.

Originalfotografierna går att beställa från SND via request[at]snd.gu.se.

Dataformat / datastruktur:

Text

Stillbild

Arkeologisk lämningstyp:

Begravningsplats, Grav - uppgift om typ saknas, Gravvård

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-02 — 2010-10

Insamlingsmetod:

Fotografi

Tidsperiod(er) som undersökts:

1881 — 1939