Minnesvårdar i Norrtälje, Mariehamn och Pargas: 1881-1939

Skapare/primärforskare

Lara Band - University of Leicester, School of Archaeology and Ancient History

Beskrivning

Datamaterialet insamlades för 'The Åland Islands Question' - A New Perspective?, en masteruppsats vid University of Leicester. Databasen omfattar insamlade data om storlek, form och inskriptioner från 304 gravstenar och 443 personer från gravvårdar i Norrtälje (Norrtäljes kyrkogård); Mariehamn, Åland (Mariehamns begravningsplats) och Pargas, Finland (Pargas kyrkogård) från åren 1881 - 1939. I de bifogade filerna finns fotografier av varje gravsten och av begravningsplatserna samt anteckningar om undersökningens metodologi.

Dessa data är licensierade under Creative Commons-licens CC BY 3.0, vilken tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på dem, även i kommersiella sammanhang. De som använder ett Creative Commons-licensierat material ska uppge vem som är upphovsman, när de använder, bearbetar eller sprider det. (För fullständiga licensvillkor, se http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.sv).

Syfte:

Data insamlade med syfte att undersöka idéer om åländsk identitet genom materiell kultur i form av gravvårdar, samt att pröva möjligheterna för denna typ av a

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet

Uppgift ej tillgänglig, kontakta SND för mer information, School of Archaeology and Ancient History

Skapare/primärforskare

Lara Band - University of Leicester, School of Archaeology and Ancient History

Identifierare

SND-ID: SND 0918

Beskrivning

Datamaterialet insamlades för 'The Åland Islands Question' - A New Perspective?, en masteruppsats vid University of Leicester. Databasen omfattar insamlade data om storlek, form och inskriptioner från 304 gravstenar och 443 personer från gravvårdar i Norrtälje (Norrtäljes kyrkogård); Mariehamn, Åland (Mariehamns begravningsplats) och Pargas, Finland (Pargas kyrkogård) från åren 1881 - 1939. I de bifogade filerna finns fotografier av varje gravsten och av begravningsplatserna samt anteckningar om undersökningens metodologi.

Dessa data är licensierade under Creative Commons-licens CC BY 3.0, vilken tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på dem, även i kommersiella sammanhang. De som använder ett Creative Commons-licensierat material ska uppge vem som är upphovsman, när de använder, bearbetar eller sprider det. (För fullständiga licensvillkor, se http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.sv).

Syfte:

Data insamlade med syfte att undersöka idéer om åländsk identitet genom materiell kultur i form av gravvårdar, samt att pröva möjligheterna för denna typ av a

... Visa mer..

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

1881 — 1939

Geografisk utbredning

Analysenhet

Population

Gravvårdar från Norrtälje kyrkogård, Mariehamns begravningsplats (Åland, Finland) och Pargas kyrkogård (Pargas, Finland) från åren 1881-1939.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval: syftesurval

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Band, Lara (2011). 'The Åland Islands Question' - A New Perspective? Unpubl. MA thesis. University of Leicester, School of Archaeology and Ancient History.

Band, L 2013. Memorialisation in Norrtälje, Mariehamn and Pargas: 1881-1939. Journal of Open Archaeology Data 2:e11, DOI: http://dx.doi.org/10.5334/joad.ab
http://dx.doi.org/10.5334/joad.ab

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.2

2013-09-02
https://doi.org/10.5878/000001

Metadata tillagda

Version 1.1

2013-07-26
https://doi.org/10.5878/001554

Metadata tillagda

Version 1.0

Licens

Creative Commons License

Upphovsrätt

Lara Band

Minnesvårdar i Norrtälje, Mariehamn och Pargas: 1881-1939

Citeringsförslag

Lara Band. Uppgift ej tillgänglig, kontakta SND för mer information, School of Archaeology and Ancient History (2013). <em>Minnesvårdar i Norrtälje, Mariehamn och Pargas: 1881-1939</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.2. <a href="https://doi.org/10.5878/000001">https://doi.org/10.5878/000001</a>

Skapare/primärforskare

Lara Band - University of Leicester, School of Archaeology and Ancient History

Beskrivning

XLS-filen består av en databas beskrivande minnesvårdar från alla tre begravningsplatser. ZIP-filen "Database NOR MAR PAR" innehåller databasen i CSV-format, där data från respektive begravningsplats ligger i separata filer. De övriga ZIP-filerna innehåller fotografier i JPG-format från de tre begravningsplatserna separat. Dessa fotografier är förminskade versioner av originalbilderna.

Originalfotografierna går att beställa från SND via request[at]snd.gu.se.

Dataformat / datastruktur

Text

Stillbild

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Fotografi

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-02 — 2010-10

Datakälla: Fysiska föremål

Insamlingsmetod

Fotografi

Tidsperiod(er) som undersökts

1881 — 1939

Publicerad: 2013-06-17
Senast uppdaterad: 2020-01-17