Begravningssed på 1990-talet

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Göran Gustafsson - Lunds universitet, Teologiska institutionen

Beskrivning

Redan då projektet "Begravningsseder - studier av sociala skillnader efter döden" började planeras var en grundtanke att en bred enkätundersökning om den stora majoritet av alla begravningar som Svenska kyrkan svarar för skulle utgöra ett huvudmaterial inom projektet. Det är välbekant att den försvagning av den kristna seden som kan iakttas både vad gällande gudstjänstbesök och utnyttjande av de övriga kyrkliga handlingarna (dop, konfirmation och kyrklig vigsel) inte i lika hög grad gjort sig gällande när det gäller de kyrkliga begravningarna.
Den rituella formen för de kyrkliga begravningarna är i stort sett fastlagd i Den svenska kyrkohandbokens ordning för begravningsgudstjänster. Handboken erbjuder emellertid vid flera av momenten i gudstjänsten både alternativa former och möjligheter till utlämnande och vilken avslutning gudstjänsten får sammanhänger främst med om den döda skall jordbegravas eller kremeras. Beträffande begravningsgudstjänsternas utformning finns knappast några uppgifter från tidigare studier och när det gäller vad som efter gudstjänsten sker med kistan med den döda finns

... Visa mer..

Ämnesområde

Socialt beteende och attityder, Religion och värderingar (CESSDA Topic Classification)
Sociologi, Filosofi, etik och religion, Religionsvetenskap, Etnologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

Lunds universitet, Teologiska institutionen

Skapare/primärforskare

Göran Gustafsson - Lunds universitet, Teologiska institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0919

Beskrivning

Redan då projektet "Begravningsseder - studier av sociala skillnader efter döden" började planeras var en grundtanke att en bred enkätundersökning om den stora majoritet av alla begravningar som Svenska kyrkan svarar för skulle utgöra ett huvudmaterial inom projektet. Det är välbekant att den försvagning av den kristna seden som kan iakttas både vad gällande gudstjänstbesök och utnyttjande av de övriga kyrkliga handlingarna (dop, konfirmation och kyrklig vigsel) inte i lika hög grad gjort sig gällande när det gäller de kyrkliga begravningarna.
Den rituella formen för de kyrkliga begravningarna är i stort sett fastlagd i Den svenska kyrkohandbokens ordning för begravningsgudstjänster. Handboken erbjuder emellertid vid flera av momenten i gudstjänsten både alternativa former och möjligheter till utlämnande och vilken avslutning gudstjänsten får sammanhänger främst med om den döda skall jordbegravas eller kremeras. Beträffande begravningsgudstjänsternas utformning finns knappast några uppgifter från tidigare studier och när det gäller vad som efter gudstjänsten sker med kistan med den döda finns

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1997-05 — 1997-12

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Församling

Population

Präster med församlingstjänst

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Ämnesområde

Socialt beteende och attityder, Religion och värderingar (CESSDA Topic Classification)
Sociologi, Filosofi, etik och religion, Religionsvetenskap, Etnologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Gustafsson, Göran (2001). Begravningssed på 1990-talet : materialredovisning och resultatöversikt. Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv
Swepub Till lärosätets (lu) databas
ISBN: 91-89515-04-8
ISSN: 0455-0196

Evertsson, Anna J. (2002). "Gå vi till paradis med sång": psalmers funktion i begravningsgudstjänster. Lund Uni.

Gustafsson, Göran (2006). Kände prästen den döda? Känner sorgehusen prästen? Om personliga relationer vid begravningar. Kring begravningar i nutid: tre studier. Curt Dahlgren och Göran Gustafsson (eds.). Centrum för teologi och religionsvetenskap, 85-132.
Swepub Till lärosätets (lu) databas
ISSN: 1651-4433
ISBN: 91-974760-2-1

Dahlgren, Curt och Jan Hermanson (2006). "Här ska min aska vila". Nya platser och riter för gravsättning av aska på andra platser än begravningsplats. Kring begravningar i nutid: tre studier. Curt Dahlgren och Göran Gustafsson (red.). Centrum för teologi och religionsvetenskap, 7-56.
Swepub Till lärosätets (lu) databas
ISBN: 91-974760-2-1
ISSN: 1651-4433

Gustafsson, Göran (2003). När det sociala kapitalet växlas in: om begravningar och deltagandet i begravningar. Centrum för teologi och religionsvetenskap, Univ.
Swepub Till lärosätets (lu) databas
ISSN: 1651-4432
ISBN: 91-974760-0-5

Gustafsson, Göran (1998). Begravningssamtalet - en studie i kyrklig praxis under 1990-talet. Begravning. Jan-Olof Aggedal (red.). Svenska kyrkans forskningsråd, 129-162.
ISSN: 1101-7937

Davidsson Bremborg, Anna (2006). Mat och minnen. En studie av samlingar efter begravning.Kring begravningar i nutid: tre studier. Curt Dahlgren och Göran Gustafsson (eds.). Centrum för teologi och religionsvetenskap, 57-84.
Swepub Till lärosätets (lu) databas
ISSN: 1651-4433
ISBN: 91-974760-2-1

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 2.0

Version 1.0

Begravningssed på 1990-talet

Citeringsförslag

Göran Gustafsson. Lunds universitet, Teologiska institutionen (2013). <em>Begravningssed på 1990-talet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001581">https://doi.org/10.5878/001581</a>

Skapare/primärforskare

Göran Gustafsson - Lunds universitet, Teologiska institutionen

Beskrivning

Datasetet utgörs av en SPSS-fil med kodade svar på studiens enkät.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997-04 — 1997-12

Datainsamlare: Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv

Tidsperiod(er) som undersökts

1997-05 — 1997-12

Variabler

129

Antal individer/objekt

3035

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

73.1

Publicerad: 2013-09-16
Senast uppdaterad: 2016-09-22