Databas över pompejanska putser

SND-ID: SND 0920

Skapare/primärforskare

Agneta Freccero - Svenska Institutet i Rom

Beskrivning

Studien som presenteras i databasen avser dekorationsputser som används vid väggmålning i Pompeji. Tidigare erfarenheter inom området har visat att putsernas sammansättning förändras över tid. Studien utgick från hypotesen att det finns ett samband mellan putsernas typologi och relativa kronologi, i betydelsen i vilken ordning de uppträder på väggarna, och att dessa faktorer är relaterade inte bara i enskilda hus eller kvarter utan i hela staden. Databasen har tre delar; Houses (Hus), Samples (Prover) och och Types (Typer). Typerna sorteras enligt följande; 0 (Noll), vilken innehåller de äldsta identifierade putserna, de kronologiskt löpande A-H och tilläggstypen X, en grupp som innehåller andra typer av material, som cocciopesto, moderna restaureringsmaterial och vattentät puts, för att nämna några.

Syfte:

Projektets huvudsyfte är att undersöka kalkputs som använts för väggdekoration och att, om möjligt, hitta en tydlig relation mellan typologi och stratigrafi.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Svenska Institutet i Rom

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

2004 – 2012

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Italien

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Freccero, Agneta (2002). Redogörelse för planering 2002-03 av forskningsprojektet Pompejanska Putser. Svenska Institutet i Rom.

Freccero, Agneta (2005). Pompeian plasters: Insula I 9 and Forum. Rome: Swedish Institute.
Libris | Svenska institutet i Rom (fulltext)
ISSN: 1825-7725

Freccero, Agneta (2004). Report in Pompeian Plasters. Forum. Svenska institutet i Rom.

Freccero, Agneta (2004) Pompeian Plasters: Insula I 9, Roma. Svenska institutet i Rom.

Freccero, Agneta (2012). Pompeian plasters: buildings in Regiones I, V, VI, VII and IX. Rome: Swedish Institute.
Libris | Svenska institutet i Rom (fulltext)
ISSN: 1825-7725

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Databas över pompejanska putser

Ladda ner data

Version 1.0

Citering

Agneta Freccero. Svenska Institutet i Rom (2015). Databas över pompejanska putser. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002567

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Stillbild

Skapare/primärforskare

Agneta Freccero - Svenska Institutet i Rom

Nyckelord

muralmåleri, fresk

Publicerad: 2012-12-21
Senast uppdaterad: 2020-01-22