Databas över pompejanska putser

Skapare/primärforskare:

Agneta Freccero - Svenska Institutet i Rom

Beskrivning:

Studien som presenteras i databasen avser dekorationsputser som används vid väggmålning i Pompeji. Tidigare erfarenheter inom området har visat att putsernas sammansättning förändras över tid. Studien utgick från hypotesen att det finns ett samband mellan putsernas typologi och relativa kronologi, i betydelsen i vilken ordning de uppträder på väggarna, och att dessa faktorer är relaterade inte bara i enskilda hus eller kvarter utan i hela staden. Databasen har tre delar; Houses (Hus), Samples (Prover) och och Types (Typer). Typerna sorteras enligt följande; 0 (Noll), vilken innehåller de äldsta identifierade putserna, de kronologiskt löpande A-H och tilläggstypen X, en grupp som innehåller andra typer av material, som cocciopesto, moderna restaureringsmaterial och vattentät puts, för att nämna några.

Syfte:

Projektets huvudsyfte är att undersöka kalkputs som använts för väggdekoration och att, om möjligt, hitta en tydlig relation mellan typologi och stratigrafi.

Ansvarig institution/enhet:

Svenska Institutet i Rom

Skapare/primärforskare:

Agneta Freccero - Svenska Institutet i Rom

Identifierare:

SND-ID: SND 0920

Beskrivning:

Studien som presenteras i databasen avser dekorationsputser som används vid väggmålning i Pompeji. Tidigare erfarenheter inom området har visat att putsernas sammansättning förändras över tid. Studien utgick från hypotesen att det finns ett samband mellan putsernas typologi och relativa kronologi, i betydelsen i vilken ordning de uppträder på väggarna, och att dessa faktorer är relaterade inte bara i enskilda hus eller kvarter utan i hela staden. Databasen har tre delar; Houses (Hus), Samples (Prover) och och Types (Typer). Typerna sorteras enligt följande; 0 (Noll), vilken innehåller de äldsta identifierade putserna, de kronologiskt löpande A-H och tilläggstypen X, en grupp som innehåller andra typer av material, som cocciopesto, moderna restaureringsmaterial och vattentät puts, för att nämna några.

Syfte:

Projektets huvudsyfte är att undersöka kalkputs som använts för väggdekoration och att, om möjligt, hitta en tydlig relation mellan typologi och stratigrafi.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2004 — 2012

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Italien

Analysenhet:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Freccero, Agneta (2002). Redogörelse för planering 2002-03 av forskningsprojektet Pompejanska Putser. Svenska Institutet i Rom.

Freccero, Agneta (2005). Pompeian plasters: Insula I 9 and Forum. Rome: Swedish Institute.
Libris Svenska institutet i Rom (fulltext)
ISSN: 1825-7725

Freccero, Agneta (2004). Report in Pompeian Plasters. Forum. Svenska institutet i Rom.

Freccero, Agneta (2004) Pompeian Plasters: Insula I 9, Roma. Svenska institutet i Rom.

Freccero, Agneta (2012). Pompeian plasters: buildings in Regiones I, V, VI, VII and IX. Rome: Swedish Institute.
Libris Svenska institutet i Rom (fulltext)
ISSN: 1825-7725

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2015-01-09 doi:10.5878/002567

Ladda ner data:

Databas över pompejanska putser

Citeringsförslag:

Agneta Freccero. Svenska Institutet i Rom (2015). Databas över pompejanska putser. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002567

Skapare/primärforskare:

Agneta Freccero - Svenska Institutet i Rom

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Stillbild

Publicerad: 2012-12-21
Senast uppdaterad: 2020-01-22