ISSP 2012 - Åsikter om familjeliv och arbete

Den här studien är en del av samlingen ISSP - International Social Survey Programme

Skapare/primärforskare

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning

Detta är den svenska studien inom det internationella forskningsprojektet ISSP. Temat för studien 2012 är ” Family, Work and Gender Roles”. Detta är fjärde gången studien genomförs på det här temat (SND 0481, SND 0793).

International Social Survey Program, ISSP, är ett globalt forskningsprojekt som har till uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Sedan 1985 har attityddata årligen samlats in och utgör nu en databas som är fritt tillgänglig för forskarsamhället. I dagsläget är 48 länder, från sex olika världsdelar, involverade i projektet. Genom bredden av medlemsländer skapas möjlighet till jämförelser i flera dimensioner. Det finns möjligheter att både jämföra länder som har en likartad samhällsstruktur och historia, och länder som skiljer sig påtagligt från varandra.

Sverige har varit medlem i ISSP sedan 1992 och det är Sociologiska intuitionen vid Umeå universitet som är huvudman för studierna i Sverige.

Sedan starten 1985 har attityder från flera olika områden undersökts. Vissa områden har återkommit genom åren, vilket gör det möjligt att även j

... Visa mer..

Ämnesområde

ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING, Familjeliv och äktenskap, Barn, Sociala välfärdssystem/-strukturer, Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0921

Beskrivning

Detta är den svenska studien inom det internationella forskningsprojektet ISSP. Temat för studien 2012 är ” Family, Work and Gender Roles”. Detta är fjärde gången studien genomförs på det här temat (SND 0481, SND 0793).

International Social Survey Program, ISSP, är ett globalt forskningsprojekt som har till uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Sedan 1985 har attityddata årligen samlats in och utgör nu en databas som är fritt tillgänglig för forskarsamhället. I dagsläget är 48 länder, från sex olika världsdelar, involverade i projektet. Genom bredden av medlemsländer skapas möjlighet till jämförelser i flera dimensioner. Det finns möjligheter att både jämföra länder som har en likartad samhällsstruktur och historia, och länder som skiljer sig påtagligt från varandra.

Sverige har varit medlem i ISSP sedan 1992 och det är Sociologiska intuitionen vid Umeå universitet som är huvudman för studierna i Sverige.

Sedan starten 1985 har attityder från flera olika områden undersökts. Vissa områden har återkommit genom åren, vilket gör det möjligt att även j

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

2012-03-05 — 2012-05-11

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18 och äldre, bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING, Familjeliv och äktenskap, Barn, Sociala välfärdssystem/-strukturer, Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Ladda ner metadata

Version 3.0

2015-03-17
https://doi.org/10.5878/002823

Variabel borttagen : Fritextfält borttagna.

Version 2.0

2014-09-02
https://doi.org/10.5878/002165

Variabel aggregerad : Kommun aggregerad till länsnivå

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

ISSP 2012 - Åsikter om familjeliv och arbete

Citering

Jonas Edlund. Umeå universitet, Sociologiska institutionen (2015). <em>ISSP 2012 - Åsikter om familjeliv och arbete</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 3.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002823">https://doi.org/10.5878/002823</a>

Skapare/primärforskare

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-03-05 — 2012-05-11

Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Urvalsstorlek: 1995

Antal ej svarande: 935

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod

Postenkät med flera påminnelser.

Tidsperiod(er) som undersökts

2012-03-05 — 2012-05-03

Variabler

119

Antal individer/objekt

1060

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

55.1

Publicerad: 2013-05-21
Senast uppdaterad: 2019-11-18