ESS 5 - Den europeiska socialundersökningen 2010, Sverige

Den här studien är en del av samlingen ESS - Den europeiska socialundersökningen

Skapare/primärforskare

Mikael Hjerm - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Ingemar Johansson Sevä - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning

Denna studie innehåller den svenska delen av ESS 2010 och fokuserar på familjen, arbete, personligt välbefinnande och rättvisa. I undersökningen ingår också uppgifter om medieanvändning och socialt förtroende, politik, religion, immigration, rädsla för brott, hushållets sammansättning och socio-demografisk profil samt mänskliga värderingar som en del av kärnmodulen för ESS. Den europeiska socialundersökningen/European Social Survey (ESS) är en attityd- och beteendeundersökning som sedan år 2002 genomförs vart annat år i mer än 30 europeiska länder. Upplägget gör det möjligt att studera såväl förändring som dagsaktuella frågor.

Syfte:

European Social Survey (ESS) är en akademiskt driven socialundersökning som syftar till att kartlägga och förklara samspelet mellan Europas föränderliga institutioner och attityder, övertygelser och beteendemönster bland olika befolkningsgrupper.

Ämnesområde

Media, Sysselsättning, Arbetslöshet, Vidareutbildning inom arbetet, Arbetsförhållanden, Politiska beteenden och attityder, Val, Social och yrkesmässig rörlighet, Kön och könsroller, Familjeliv och äktenskap, Socialt beteende och attityder, Religion och värderingar (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Mikael Hjerm - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Ingemar Johansson Sevä - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0924

Alternativ titel

ESS5

Beskrivning

Denna studie innehåller den svenska delen av ESS 2010 och fokuserar på familjen, arbete, personligt välbefinnande och rättvisa. I undersökningen ingår också uppgifter om medieanvändning och socialt förtroende, politik, religion, immigration, rädsla för brott, hushållets sammansättning och socio-demografisk profil samt mänskliga värderingar som en del av kärnmodulen för ESS. Den europeiska socialundersökningen/European Social Survey (ESS) är en attityd- och beteendeundersökning som sedan år 2002 genomförs vart annat år i mer än 30 europeiska länder. Upplägget gör det möjligt att studera såväl förändring som dagsaktuella frågor.

Syfte:

European Social Survey (ESS) är en akademiskt driven socialundersökning som syftar till att kartlägga och förklara samspelet mellan Europas föränderliga institutioner och attityder, övertygelser och beteendemönster bland olika befolkningsgrupper.

Språk

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

2010-09-27 — 2011-03-01

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Riksområde

Högsta geografiska enhet

Land

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15 år och äldre

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Data innefattar personuppgifter

Nej

Finansiering

Finansiär: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Diarienummer hos finansiär: 2009-1949

Finansiär: Vetenskapsrådet

Diarienummer hos finansiär: 825-2009-6074

Finansiär: Riksbankens jubileumsfond

Diarienummer hos finansiär: Iln09-0483:1- E

Ämnesområde

Media, Sysselsättning, Arbetslöshet, Vidareutbildning inom arbetet, Arbetsförhållanden, Politiska beteenden och attityder, Val, Social och yrkesmässig rörlighet, Kön och könsroller, Familjeliv och äktenskap, Socialt beteende och attityder, Religion och värderingar (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

ESS 5 - Den europeiska socialundersökningen 2010, Sverige

Citering

Mikael Hjerm, Ingemar Johansson Sevä. Umeå universitet, Sociologiska institutionen (2014). <em>ESS 5 - Den europeiska socialundersökningen 2010, Sverige</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002220">https://doi.org/10.5878/002220</a>

Skapare/primärforskare

Mikael Hjerm - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Ingemar Johansson Sevä - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Personlig intervju: CAPI/CAMI

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-09-27 — 2011-03-01

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Instrument: ESS 5 Frågeformulär Sverige (Strukturerat frågeformulär)

Urvalsstorlek: 3000

Antal svar: 1497

Antal ej svarande: 1503

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts

2010-09-27 — 2011-03-01

Variabler

425

Antal individer/objekt

1497

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

50.99

Publicerad: 2014-10-03
Senast uppdaterad: 2020-08-27