ESS 5 - Den europeiska socialundersökningen 2010, Sverige

Den här studien är en del av samlingen ESS - Den europeiska socialundersökningen

Skapare/primärforskare:

Mikael Hjerm - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Ingemar Johansson Sevä - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning:

Denna studie innehåller den svenska delen av ESS 2010 och fokuserar på familjen, arbete, personligt välbefinnande och rättvisa. I undersökningen ingår också uppgifter om medieanvändning och socialt förtroende, politik, religion, immigration, rädsla för brott, hushållets sammansättning och socio-demografisk profil samt mänskliga värderingar som en del av kärnmodulen för ESS. Den europeiska socialundersökningen/European Social Survey (ESS) är en attityd- och beteendeundersökning som sedan år 2002 genomförs vart annat år i mer än 30 europeiska länder. Upplägget gör det möjligt att studera såväl förändring som dagsaktuella frågor.

Skapare/primärforskare:

Mikael Hjerm - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Ingemar Johansson Sevä - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0924

Alternativ titel:

ESS5

Syfte:

European Social Survey (ESS) är en akademiskt driven socialundersökning som syftar till att kartlägga och förklara samspelet mellan Europas föränderliga institutioner och attityder, övertygelser och beteendemönster bland olika befolkningsgrupper.

Beskrivning:

Denna studie innehåller den svenska delen av ESS 2010 och fokuserar på familjen, arbete, personligt välbefinnande och rättvisa. I undersökningen ingår också uppgifter om medieanvändning och socialt förtroende, politik, religion, immigration, rädsla för brott, hushållets sammansättning och socio-demografisk profil samt mänskliga värderingar som en del av kärnmodulen för ESS. Den europeiska socialundersökningen/European Social Survey (ESS) är en attityd- och beteendeundersökning som sedan år 2002 genomförs vart annat år i mer än 30 europeiska länder. Upplägget gör det möjligt att studera såväl förändring som dagsaktuella frågor.

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2010-09-27 — 2011-03-01

Instrument:

ESS 5 Frågeformulär Sverige (Strukturerat frågeformulär)

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Riksområde

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15 år och äldre

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Finansiering:

Vetenskapsrådet —825-2009-6074

Riksbankens jubileumsfond —Iln09-0483:1- E

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap —2009-1949

Version 1.0:

2014-10-03 doi:10.5878/002220

ESS 5 - Den europeiska socialundersökningen 2010, Sverige

Citering:

Mikael Hjerm, Ingemar Johansson Sevä. Umeå universitet, Sociologiska institutionen (2014). ESS 5 - Den europeiska socialundersökningen 2010, Sverige. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002220

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju: CAPI/CAMI

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-09-27 — 2011-03-01

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Urvalsstorlek: 3000

Antal svar: 1497

Antal ej svarande: 1503

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2010-09-27 — 2011-03-01

Variabler:

425

Antal individer/objekt:

1497

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

50,99