ESS 5 - Den europeiska socialundersökningen 2010, Sverige

Den här studien är en del av samlingen ESS - Den europeiska socialundersökningen

Skapare/primärforskare:

Mikael Hjerm - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Ingemar Johansson Sevä - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning:

Denna studie innehåller den svenska delen av ESS 2010 och fokuserar på familjen, arbete, personligt välbefinnande och rättvisa. I undersökningen ingår också uppgifter om medieanvändning och socialt förtroende, politik, religion, immigration, rädsla för brott, hushållets sammansättning och socio-demografisk profil samt mänskliga värderingar som en del av kärnmodulen för ESS. Den europeiska socialundersökningen/European Social Survey (ESS) är en attityd- och beteendeundersökning som sedan år 2002 genomförs vart annat år i mer än 30 europeiska länder. Upplägget gör det möjligt att studera såväl förändring som dagsaktuella frågor.

Syfte:

European Social Survey (ESS) är en akademiskt driven socialundersökning som syftar till att kartlägga och förklara samspelet mellan Europas föränderliga institutioner och attityder, övertygelser och beteendemönster bland olika befolkningsgrupper.

Ämnesområde:

media, sysselsättning, arbetslöshet, vidareutbildning inom arbetet, arbetsförhållanden, politiska beteenden och attityder, val, social och yrkesmässig rörlighet, kön och könsroller, familjeliv och äktenskap, socialt beteende och attityder, religion och värderingar (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Skapare/primärforskare:

Mikael Hjerm - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Ingemar Johansson Sevä - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0924

Alternativ titel:

ESS5

Beskrivning:

Denna studie innehåller den svenska delen av ESS 2010 och fokuserar på familjen, arbete, personligt välbefinnande och rättvisa. I undersökningen ingår också uppgifter om medieanvändning och socialt förtroende, politik, religion, immigration, rädsla för brott, hushållets sammansättning och socio-demografisk profil samt mänskliga värderingar som en del av kärnmodulen för ESS. Den europeiska socialundersökningen/European Social Survey (ESS) är en attityd- och beteendeundersökning som sedan år 2002 genomförs vart annat år i mer än 30 europeiska länder. Upplägget gör det möjligt att studera såväl förändring som dagsaktuella frågor.

Syfte:

European Social Survey (ESS) är en akademiskt driven socialundersökning som syftar till att kartlägga och förklara samspelet mellan Europas föränderliga institutioner och attityder, övertygelser och beteendemönster bland olika befolkningsgrupper.

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2010-09-27 — 2011-03-01

Instrument:

ESS 5 Frågeformulär Sverige (Strukturerat frågeformulär)

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Riksområde

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15 år och äldre

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Finansiering:

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap — dnr 2009-1949

Vetenskapsrådet — dnr 825-2009-6074

Riksbankens jubileumsfond — dnr Iln09-0483:1- E

Ämnesområde:

media, sysselsättning, arbetslöshet, vidareutbildning inom arbetet, arbetsförhållanden, politiska beteenden och attityder, val, social och yrkesmässig rörlighet, kön och könsroller, familjeliv och äktenskap, socialt beteende och attityder, religion och värderingar (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

ESS 5 - Den europeiska socialundersökningen 2010, Sverige

Citeringsförslag:

Mikael Hjerm, Ingemar Johansson Sevä. Umeå universitet, Sociologiska institutionen (2014). ESS 5 - Den europeiska socialundersökningen 2010, Sverige. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002220

Skapare/primärforskare:

Mikael Hjerm - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Ingemar Johansson Sevä - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju: CAPI/CAMI

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-09-27 — 2011-03-01

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Urvalsstorlek: 3000

Antal svar: 1497

Antal ej svarande: 1503

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2010-09-27 — 2011-03-01

Variabler:

425

Antal individer/objekt:

1497

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

50,99

Publicerad: 2014-10-03
Senast uppdaterad: 2020-08-27