Svensk valundersökning 2006-2010 panel

Den här studien är en del av samlingen Svensk valundersökning - Riksdagsval

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Detta är en del av Svensk valundersökning 2006 och 2010. Valundersökningarna är en riksomfattande undersökningsserie kring partival, valdeltagande och opinionsbildning inom den svenska valmanskåren i samband med ett riksdagsval. Studierna genomförs vid riksdagsval som rullande panelundersökningar. Materialet i det här datasetet bygger på den panel som deltog i 2006 och 2010 års studier. Ett stort antal av frågorna har ställts i en eller flera tidigare valundersökningar, vilket gör stora delar av studierna jämförbara över tid.

Syfte:

Att förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Spåra och följa trender i svensk valdemokrati och göra jämförelser med utvecklingen i andra länder.

Ämnesområde:

politiska beteenden och attityder, val, regering, politiska system och organisationer, internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0925

Alternativ titel:

VU 2006-2010

Beskrivning:

Detta är en del av Svensk valundersökning 2006 och 2010. Valundersökningarna är en riksomfattande undersökningsserie kring partival, valdeltagande och opinionsbildning inom den svenska valmanskåren i samband med ett riksdagsval. Studierna genomförs vid riksdagsval som rullande panelundersökningar. Materialet i det här datasetet bygger på den panel som deltog i 2006 och 2010 års studier. Ett stort antal av frågorna har ställts i en eller flera tidigare valundersökningar, vilket gör stora delar av studierna jämförbara över tid.

Syfte:

Att förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Spåra och följa trender i svensk valdemokrati och göra jämförelser med utvecklingen i andra länder.

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2006 — 2010

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Röstberättigade svenska medborgare i åldrarna 18-80 år och bosatta i Sverige.

Tidsdimension:

Ämnesområde:

politiska beteenden och attityder, val, regering, politiska system och organisationer, internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Version 2.0:

2014-05-27 doi:10.5878/002092

Version 1.0:

2013-11-19 doi:10.5878/001745

Svensk valundersökning 2006-2010 panel

Citeringsförslag:

Sören Holmberg, Henrik Ekengren Oscarsson, Statistiska centralbyrån. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2014). Svensk valundersökning 2006-2010 panel. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002092

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Datasetet skapat utifrån valundersökningen 2006 och valundersökningen 2010. Innehåller de respondenter som ingick i panelen 2006 och 2010.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006 — 2010

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp

Variabler:

4076

Antal individer/objekt:

1771

Publicerad: 2014-03-12
Senast uppdaterad: 2019-02-05