Svensk valundersökning 2006-2010 panel

Den här studien är en del av samlingen Svensk valundersökning - Riksdagsval

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Detta är en del av Svensk valundersökning 2006 och 2010. Valundersökningarna är en riksomfattande undersökningsserie kring partival, valdeltagande och opinionsbildning inom den svenska valmanskåren i samband med ett riksdagsval. Studierna genomförs vid riksdagsval som rullande panelundersökningar. Materialet i det här datasetet bygger på den panel som deltog i 2006 och 2010 års studier. Ett stort antal av frågorna har ställts i en eller flera tidigare valundersökningar, vilket gör stora delar av studierna jämförbara över tid.

Syfte:

Att förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Spåra och följa trender i svensk valdemokrati och göra jämförelser med utvecklingen i andra länder.

Ämnesområde

Politiska beteenden och attityder, Val, Regering, politiska system och organisationer, Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0925

Alternativ titel

VU 2006-2010

Beskrivning

Detta är en del av Svensk valundersökning 2006 och 2010. Valundersökningarna är en riksomfattande undersökningsserie kring partival, valdeltagande och opinionsbildning inom den svenska valmanskåren i samband med ett riksdagsval. Studierna genomförs vid riksdagsval som rullande panelundersökningar. Materialet i det här datasetet bygger på den panel som deltog i 2006 och 2010 års studier. Ett stort antal av frågorna har ställts i en eller flera tidigare valundersökningar, vilket gör stora delar av studierna jämförbara över tid.

Syfte:

Att förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Spåra och följa trender i svensk valdemokrati och göra jämförelser med utvecklingen i andra länder.

Språk

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

2006 — 2010

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Röstberättigade svenska medborgare i åldrarna 18-80 år och bosatta i Sverige.

Ämnesområde

Politiska beteenden och attityder, Val, Regering, politiska system och organisationer, Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Version 2.0

Version 1.0

Ladda ner citering

Svensk valundersökning 2006-2010 panel

Citeringsförslag

Sören Holmberg, Henrik Ekengren Oscarsson, Statistiska centralbyrån. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2014). <em>Svensk valundersökning 2006-2010 panel</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002092">https://doi.org/10.5878/002092</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Datasetet skapat utifrån valundersökningen 2006 och valundersökningen 2010. Innehåller de respondenter som ingick i panelen 2006 och 2010.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006 — 2010

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp

Variabler

4076

Antal individer/objekt

1771

Publicerad: 2014-03-12
Senast uppdaterad: 2019-02-05