Svensk valundersökning 2006-2010 panel

SND-ID: SND 0925

Den här studien är en del av samlingen Svensk valundersökning - Riksdagsval

Alternativ titel

VU 2006-2010

Skapare/primärforskare

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Statistiska centralbyrån

Beskrivning

Detta är en del av Svensk valundersökning 2006 och 2010. Valundersökningarna är en riksomfattande undersökningsserie kring partival, valdeltagande och opinionsbildning inom den svenska valmanskåren i samband med ett riksdagsval. Studierna genomförs vid riksdagsval som rullande panelundersökningar. Materialet i det här datasetet bygger på den panel som deltog i 2006 och 2010 års studier. Ett stort antal av frågorna har ställts i en eller flera tidigare valundersökningar, vilket gör stora delar av studierna jämförbara över tid.

Syfte:

Att förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Spåra och följa trender i svensk valdemokrati och göra jämförelser med utvecklingen i andra länder.

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Röstberättigade svenska medborgare i åldrarna 18-80 år och bosatta i Sverige.

Tidsperiod(er) som undersökts

2006 – 2010

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Svensk valundersökning 2006-2010 panel

Beskrivning

Datasetet skapat utifrån valundersökningen 2006 och valundersökningen 2010. Innehåller de respondenter som ingick i panelen 2006 och 2010.

Version 2.0

... Visa mer..

Citering

Sören Holmberg, Henrik Ekengren Oscarsson, Statistiska centralbyrån. Göteborgs universitet (2014). Svensk valundersökning 2006-2010 panel. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002092

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Statistiska centralbyrån

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006–2010
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp

Variabler

4076

Antal individer/objekt

1771

Publicerad: 2014-03-12
Senast uppdaterad: 2019-02-05