Journalist 2011

Den här studien är en del av samlingen Journalistundersökningarna

Skapare/primärforskare:

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning:

Journalist´11 är en vetenskaplig frågeundersökning som genomförs vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet (JMG). Formuläret går ut till 2 500 slumpmässigt valda journalister i hela Sverige.

Undersökningen syftar till att belysa hur svenska journalister ser på sig själva och samhället, sin yrkesroll, arbetssituation och medieutvecklingen.

Journalist´11 är den sjätte undersökningen som genomförts vid JMG. Den första gjordes 1989. Resultaten från den senaste undersökningen Journalist´05 presenterades bland annat i boken Den svenska journalistkåren. Undersökningsserien har även resulterat i ett flertal doktorsavhandlingar i universitetsämnet journalistik.

Under de tjugotvå år som gått sedan 1989 har det svenska mediesystemet förändrats i grunden. Etermediemonopolet har avskaffats, kommersiell radio och TV har vuxit fram, Internet och nya medier har kommit till, arbetssätt har förändrats och påverkats av nya tekniker. Och under senare år har de sociala mediernas roll i journalistiken fått särskild uppmärksamhet.

Det främsta syftet med Journalist´11 är

... Visa mer..

Skapare/primärforskare:

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare:

SND-ID: SND 0926

Syfte:

Undersökningen syftar till att belysa hur svenska journalister ser på sig själva och samhället, sin yrkesroll, arbetssituation och medieutvecklingen.

Beskrivning:

Journalist´11 är en vetenskaplig frågeundersökning som genomförs vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet (JMG). Formuläret går ut till 2 500 slumpmässigt valda journalister i hela Sverige.

Undersökningen syftar till att belysa hur svenska journalister ser på sig själva och samhället, sin yrkesroll, arbetssituation och medieutvecklingen.

Journalist´11 är den sjätte undersökningen som genomförts vid JMG. Den första gjordes 1989. Resultaten från den senaste undersökningen Journalist´05 presenterades bland annat i boken Den svenska journalistkåren. Undersökningsserien har även resulterat i ett flertal doktorsavhandlingar i universitetsämnet journalistik.

Under de tjugotvå år som gått sedan 1989 har det svenska mediesystemet förändrats i grunden. Etermediemonopolet har avskaffats, kommersiell radio och TV har vuxit fram, Internet och nya medier har kommit till, arbetssätt har förändrats och påverkats av nya tekniker. Och under senare år har de sociala mediernas roll i journalistiken fått särskild uppmärksamhet.

Det främsta syftet med Journalist´11 är

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2011-09 — 2012-02

Instrument:

Frågeformulär, Journalist´11 (Strukturerat frågeformulär)
Fråeformulär med 72 frågor.

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Svenska journalister (medlemmar, ej studerande eller pensionärer, i Svenska Journalistförbundet)

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Asp, K (ed.) 2012, Svenska journalister 1989-2011. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG), Göteborg.
Libris

Andersson, Ulrika (2013). Contribution or Constrain? Audience interaction in online newspapers in Sweden. Asian Journal of Humanities and Social Studies.

Andersson, Ulrika (2013). Maintaining Power by Guarding the Gates: Journalists' Perceptions of Audience Participation in Online Newspapers. Journalism and Mass Communication 3(1), 1-13.
Swepub Till lärosätets (gu) databas

Andersson, Ulrika & Jenny Wiik (2013). Journalism Meets Management: Changing Leadership in Swedish News Organizations. Journalism Practice 7(6), 705-719.
Swepub Till lärosätets (gu) databas

Hedman, Ulrika & Monika Djerf-Pierre (2013). The social journalist: Embracing the social media life or creating a new digital divide?. Digital Journalism 1(3), 368-385.
Swepub Till lärosätets (gu) databas

Edström, Maria & M. Ladendorf (2012). Freelance Journalists as a Flexible Workforce in Media Industries. Journalism Practice 6(5-6), 711-721.
Swepub Till lärosätets (du) databas

Ghersetti, Marina (2012). Journalistikens nyhetsvärdering. I Lars Nord & Jesper Strömbäck (red)Medierna och demokratin, s. 205-232. Lund: Studentlitteratur.
Swepub Till lärosätets (gu) databas

Bergström, Annika & Ulrika Hedman (2013). Where the (inter)action is: Journalists' and the audiences' social media use, Future of Journalism 2013, 11–13 September, Cardiff, UK.

Bergström, Annika & Ingela Wadbring (2012). Journalists and audiences as obstacles and opportunities for reader comments, 4th European Communication Conference, Ecrea 2012, 24-27 October, Istanbul . s. 18.

Edström, Maria & M. Ladendorf (2012). Flexible Careers for Traditions or Modernity - Gendered Negotiations among Freelance Journalists, ECREA 4th European Communication Conference, Istanbul, 24-27 October 2012.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2013-11-06 doi:10.5878/001611

Tillgänglig dokumentation:

Journalist 2011

Citering:

Kent Asp. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation (2013). Journalist 2011. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001611

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-10-11 — 2012-01-01

Urvalsstorlek: 2500

Antal ej svarande: 1086

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod:

Frågeformulär via post. Tre påminnelser.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2011-09 — 2012-02

Variabler:

369

Antal individer/objekt:

1414

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

60%