Journalist 2011

SND-ID: SND 0926

Den här studien är en del av samlingen Journalistundersökningarna

Skapare/primärforskare

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning

Journalist´11 är en vetenskaplig frågeundersökning som genomförs vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet (JMG). Formuläret går ut till 2 500 slumpmässigt valda journalister i hela Sverige.

Undersökningen syftar till att belysa hur svenska journalister ser på sig själva och samhället, sin yrkesroll, arbetssituation och medieutvecklingen.

Journalist´11 är den sjätte undersökningen som genomförts vid JMG. Den första gjordes 1989. Resultaten från den senaste undersökningen Journalist´05 presenterades bland annat i boken Den svenska journalistkåren. Undersökningsserien har även resulterat i ett flertal doktorsavhandlingar i universitetsämnet journalistik.

Under de tjugotvå år som gått sedan 1989 har det svenska mediesystemet förändrats i grunden. Etermediemonopolet har avskaffats, kommersiell radio och TV har vuxit fram, Internet och nya medier har kommit till, arbetssätt har förändrats och påverkats av nya tekniker. Och under senare år har de sociala mediernas roll i journalistiken fått särskild uppmärksamhet.

Det främsta syftet med Journalist´11 är

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Svenska journalister (medlemmar, ej studerande eller pensionärer, i Svenska Journalistförbundet)

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

2011-09 – 2012-02

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Informationssamhället, Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Andersson, Ulrika (2013). Maintaining Power by Guarding the Gates: Journalists' Perceptions of Audience Participation in Online Newspapers. Journalism and Mass Communication 3(1), 1-13.
Swepub | Till lärosätets (gu) databas
ISSN: 2160-6579

Andersson, Ulrika (2013). Contribution or Constrain? Audience interaction in online newspapers in Sweden. Asian Journal of Humanities and Social Studies.

Andersson, Ulrika & Jenny Wiik (2013). Journalism Meets Management: Changing Leadership in Swedish News Organizations. Journalism Practice 7(6), 705-719.
Till lärosätets (gu) databas | Swepub
ISSN: 1751-2786

Ghersetti, Marina (2012). Journalistikens nyhetsvärdering. I Lars Nord & Jesper Strömbäck (red)Medierna och demokratin, s. 205-232. Lund: Studentlitteratur.
Till lärosätets (gu) databas | Swepub
ISBN: 978-91-44-07666-9

Asp, K (ed.) 2012, Svenska journalister 1989-2011. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG), Göteborg.
Libris
ISBN: 9789188212511

Edström, Maria & M. Ladendorf (2012). Flexible Careers for Traditions or Modernity - Gendered Negotiations among Freelance Journalists, ECREA 4th European Communication Conference, Istanbul, 24-27 October 2012.

Hedman, Ulrika & Monika Djerf-Pierre (2013). The social journalist: Embracing the social media life or creating a new digital divide?, ICA 2013, 17–21 June, London.
Till lärosätets (gu) databas | Swepub

Bergström, Annika & Ulrika Hedman (2013). Where the (inter)action is: Journalists' and the audiences' social media use, Future of Journalism 2013, 11–13 September, Cardiff, UK.

Hedman, Ulrika & Monika Djerf-Pierre (2013). The social journalist: Embracing the social media life or creating a new digital divide?. Digital Journalism 1(3), 368-385.
Swepub | Till lärosätets (gu) databas
ISSN: 2167-0811

Edström, Maria & M. Ladendorf (2012). Freelance Journalists as a Flexible Workforce in Media Industries. Journalism Practice 6(5-6), 711-721.
Swepub | Till lärosätets (du) databas

Bergström, Annika & Ingela Wadbring (2012). Journalists and audiences as obstacles and opportunities for reader comments, 4th European Communication Conference, Ecrea 2012, 24-27 October, Istanbul . s. 18.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Journalist 2011

Version 1.0

Citering

Kent Asp. Göteborgs universitet (2013). Journalist 2011. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001611

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Tidsperiod(er) som undersökts

2011-09 – 2012-02

Insamlingsmetod

Frågeformulär via post. Tre påminnelser.

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-10-11–2012-01-01
  • Instrument: Frågeformulär, Journalist´11 (Strukturerat frågeformulär) - Fråeformulär med 72 frågor.
  • Urvalsstorlek: 2500
  • Antal ej svarande: 1086
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

369

Antal individer/objekt

1414

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

60%

Publicerad: 2013-10-10
Senast uppdaterad: 2020-09-30