Berättelser på kagulu, ett bantuspråk från Tanzania

Skapare/primärforskare:

Malin Petzell - Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer orcid

Beskrivning:

Studien omfattar fem berättelser på det tanzaniska bantuspråket kagulu. Berättelserna är tillgängliga som ljudinspelningar och annoterade transkriptioner. Transkriptionerna följer dock inte inspelningarna utan är normaliserade i samarbete med en talare.

Skapare/primärforskare:

Malin Petzell - Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer orcid

Identifierare:

SND-ID: SND 0927

Syfte:

Det övergripande syftet är att dokumentera det tanzaniska minoritetsspråket kagulu.

Beskrivning:

Studien omfattar fem berättelser på det tanzaniska bantuspråket kagulu. Berättelserna är tillgängliga som ljudinspelningar och annoterade transkriptioner. Transkriptionerna följer dock inte inspelningarna utan är normaliserade i samarbete med en talare.

Språk:

Engelska

Kagulu

Tidsperiod(er) som undersökts:

2003 — 2008

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Tanzania

Geografisk beskrivning: Kilosadistriktet, Morogororegionen

Population:

Kagulu

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Petzell, Malin. 2008. The Kagulu language of Tanzania: grammar, texts and vocabulary. Köln: Rüdiger Köppe Verlag.
Libris Swepub Lärosätets publikationsdatabas

Petzell, Malin. 2007. A linguistic description of Kagulu. Göteborg: Institutionen för orientaliska och afrikanska språk.
Libris Swepub Lärosätets publikationsdatabas

Petzell, Malin. 2010. "Further analysis of negation in Kagulu". Karsten Legère, Christina Thornell (red.). Bantu Languages: Analyses, Description and Theory. East African Languages and Dialects, vol. 20. Köln: Rüdiger Köppe.
Swepub Lärosätets publikationsdatabas

Petzell, Malin. 2011. "Så fångas ett flyende språk". Språktidningen. December 2011.
Länk till artikeln Swepub Lärosätets publikationsdatabas

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2014-01-16 doi:10.5878/001654

Dataset SND 0927-001

Tre berättelser på kagulu, ett bantuspråk från Tanzania

Citering:

Malin Petzell. Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer (2014). Tre berättelser på kagulu, ett bantuspråk från Tanzania. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001654

Beskrivning:

Datasetet omfattar tre ljudinspelningar i wave-format, tre textfiler med transkriptioner och översättningar av ljudfilerna, ett textdokument som förklarar förkortningar i annoteringen och ett kalkylblad med metadata.

Dataformat / datastruktur:

Text

Audio

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Inspelning

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-08-28 — 2003-08-29

Antal svar: 1

Insamlingsmetod:

Ljudinspelning

Tidsperiod(er) som undersökts:

2003 — 2003

Version 1.0:

2014-05-06 doi:10.5878/002081

Dataset SND 0927-002

"Att vara elak" och "Mannen och hans hustru"

Citering:

Malin Petzell. Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer (2014). "Att vara elak" och "Mannen och hans hustru". Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002081

Beskrivning:

I detta dataset ingår två ljudfiler med berättelserna "Att vara elak" respektive "Mannen och hans hustru". Filerna är i wave-format. Till inspelningarna medföljer dessutom en originaltranskription gjord av en talare samt en interlinjär transkription som är exporterad från Toolbox. Slutligen ingår också ett kalkylblad med metadata.

Dataformat / datastruktur:

Text

Audio

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Inspelning

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-08-28 — 2003-08-29

Antal svar: 1

Insamlingsmetod:

Ljudinspelning

Tidsperiod(er) som undersökts:

2003 — 2003