Berättelser på kagulu, ett bantuspråk från Tanzania

Skapare/primärforskare:

Malin Petzell - Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer orcid

Beskrivning:

Studien omfattar fem berättelser på det tanzaniska bantuspråket kagulu. Berättelserna är tillgängliga som ljudinspelningar och annoterade transkriptioner. Transkriptionerna följer dock inte inspelningarna utan är normaliserade i samarbete med en talare.

Syfte:

Det övergripande syftet är att dokumentera det tanzaniska minoritetsspråket kagulu.

Ämnesområde:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer

Skapare/primärforskare:

Malin Petzell - Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer orcid

Identifierare:

SND-ID: SND 0927

Beskrivning:

Studien omfattar fem berättelser på det tanzaniska bantuspråket kagulu. Berättelserna är tillgängliga som ljudinspelningar och annoterade transkriptioner. Transkriptionerna följer dock inte inspelningarna utan är normaliserade i samarbete med en talare.

Syfte:

Det övergripande syftet är att dokumentera det tanzaniska minoritetsspråket kagulu.

Språk:

Engelska

Kagulu

Tidsperiod(er) som undersökts:

2003 — 2008

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Tanzania

Geografisk beskrivning: Kilosadistriktet, Morogororegionen

Population:

Kagulu

Ämnesområde:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Petzell, Malin. 2010. "Further analysis of negation in Kagulu". Karsten Legère, Christina Thornell (eds.). Bantu Languages: Analyses, Description and Theory. East African Languages and Dialects, vol. 20. Cologne: Rüdiger Köppe.
Lärosätets publikationsdatabas Swepub

Petzell, Malin. 2008. The Kagulu language of Tanzania: grammar, texts and vocabulary. Köln: Rüdiger Köppe Verlag.
Libris Lärosätets publikationsdatabas Swepub
ISBN: 978-3-89645-704-2

Petzell, Malin. 2007. A linguistic description of Kagulu. Gothenburg: Department of Oriental and African languages.
Swepub Lärosätets publikationsdatabas Libris

Petzell, Malin. 2011. "Så fångas ett flyende språk". Språktidningen. December 2011.
Lärosätets publikationsdatabas Swepub Länk till artikeln
ISSN: 1654-5028

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2014-01-16 doi:10.5878/001654

Dataset 1

Tre berättelser på kagulu, ett bantuspråk från Tanzania

Citeringsförslag:

Malin Petzell. Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer (2014). Tre berättelser på kagulu, ett bantuspråk från Tanzania. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001654

Skapare/primärforskare:

Malin Petzell - Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer orcid

Beskrivning:

Datasetet omfattar tre ljudinspelningar i wave-format, tre textfiler med transkriptioner och översättningar av ljudfilerna, ett textdokument som förklarar förkortningar i annoteringen och ett kalkylblad med metadata.

Dataformat / datastruktur:

Text

Audio

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Inspelning

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-08-28 — 2003-08-29

Antal svar: 1

Insamlingsmetod:

Ljudinspelning

Tidsperiod(er) som undersökts:

2003 — 2003

Version 1.0:

2014-05-06 doi:10.5878/002081

Dataset 2

"Att vara elak" och "Mannen och hans hustru"

Citeringsförslag:

Malin Petzell. Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer (2014). "Att vara elak" och "Mannen och hans hustru". Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002081

Skapare/primärforskare:

Malin Petzell - Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer orcid

Beskrivning:

I detta dataset ingår två ljudfiler med berättelserna "Att vara elak" respektive "Mannen och hans hustru". Filerna är i wave-format. Till inspelningarna medföljer dessutom en originaltranskription gjord av en talare samt en interlinjär transkription som är exporterad från Toolbox. Slutligen ingår också ett kalkylblad med metadata.

Dataformat / datastruktur:

Text

Audio

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Inspelning

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-08-28 — 2003-08-29

Antal svar: 1

Insamlingsmetod:

Ljudinspelning

Tidsperiod(er) som undersökts:

2003 — 2003

Publicerad: 2014-01-16
Senast uppdaterad: 2020-01-17