Berättelser på kagulu, ett bantuspråk från Tanzania

SND-ID: SND 0927

Skapare/primärforskare

Malin Petzell - Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer orcid

Beskrivning

Studien omfattar fem berättelser på det tanzaniska bantuspråket kagulu. Berättelserna är tillgängliga som ljudinspelningar och annoterade transkriptioner. Transkriptionerna följer dock inte inspelningarna utan är normaliserade i samarbete med en talare.

Syfte:

Det övergripande syftet är att dokumentera det tanzaniska minoritetsspråket kagulu.

Språk

Engelska

Kagulu

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för språk och litteraturer

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Population

Kagulu

Tidsperiod(er) som undersökts

2003 – 2008

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Tanzania

Geografisk beskrivning: Kilosadistriktet, Morogororegionen

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Petzell, Malin. 2010. "Further analysis of negation in Kagulu". Karsten Legère, Christina Thornell (eds.). Bantu Languages: Analyses, Description and Theory. East African Languages and Dialects, vol. 20. Cologne: Rüdiger Köppe.
Swepub | Lärosätets publikationsdatabas

Petzell, Malin. 2008. The Kagulu language of Tanzania: grammar, texts and vocabulary. Köln: Rüdiger Köppe Verlag.
Libris | Swepub | Lärosätets publikationsdatabas
ISBN: 978-3-89645-704-2

Petzell, Malin. 2007. A linguistic description of Kagulu. Gothenburg: Department of Oriental and African languages.
Libris | Swepub | Lärosätets publikationsdatabas

Petzell, Malin. 2011. "Så fångas ett flyende språk". Språktidningen. December 2011.
Länk till artikeln | Swepub | Lärosätets publikationsdatabas
ISSN: 1654-5028

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Tre berättelser på kagulu, ett bantuspråk från Tanzania

Beskrivning

Datasetet omfattar tre ljudinspelningar i wave-format, tre textfiler med transkriptioner och översättningar av ljudfilerna, ett textdokument som förklarar förkortningar i annoteringen och ett kalkylblad med metadata.

Version 1.0

Citering

Malin Petzell. Göteborgs universitet (2014). Tre berättelser på kagulu, ett bantuspråk från Tanzania. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001654

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Text

Audio

Skapare/primärforskare

Malin Petzell - Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2003 – 2003

Insamlingsmetod

Ljudinspelning

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Inspelning
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-08-28–2003-08-29
  • Antal svar: 1
Dataset 2
"Att vara elak" och "Mannen och hans hustru"

Beskrivning

I detta dataset ingår två ljudfiler med berättelserna "Att vara elak" respektive "Mannen och hans hustru". Filerna är i wave-format. Till inspelningarna medföljer dessutom en originaltranskription gjord av en talare samt en interlinjär transkription som är exporterad från Toolbox. Slutligen ingår också ett kalkylblad med metadata.

Version 1.0

Citering

Malin Petzell. Göteborgs universitet (2014). "Att vara elak" och "Mannen och hans hustru". Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002081

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Text

Audio

Skapare/primärforskare

Malin Petzell - Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2003 – 2003

Insamlingsmetod

Ljudinspelning

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Inspelning
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-08-28–2003-08-29
  • Antal svar: 1

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till den här resursen i en virtuell samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Du kan läsa mer om virtuella samlingar på CLARIN:s webbplats

Publicerad: 2014-01-16
Senast uppdaterad: 2020-01-17