Berättelser på kagulu, ett bantuspråk från Tanzania

Beställ data

Skapare/primärforskare

Malin Petzell - Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer orcid

Beskrivning

Studien omfattar fem berättelser på det tanzaniska bantuspråket kagulu. Berättelserna är tillgängliga som ljudinspelningar och annoterade transkriptioner. Transkriptionerna följer dock inte inspelningarna utan är normaliserade i samarbete med en talare.

Syfte:

Det övergripande syftet är att dokumentera det tanzaniska minoritetsspråket kagulu.

Ämnesområde

Skapare/primärforskare

Malin Petzell - Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer orcid

Identifierare

SND-ID: SND 0927

Beskrivning

Studien omfattar fem berättelser på det tanzaniska bantuspråket kagulu. Berättelserna är tillgängliga som ljudinspelningar och annoterade transkriptioner. Transkriptionerna följer dock inte inspelningarna utan är normaliserade i samarbete med en talare.

Syfte:

Det övergripande syftet är att dokumentera det tanzaniska minoritetsspråket kagulu.

Språk

Engelska

Kagulu

Tidsperiod(er) som undersökts

2003 — 2008

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Tanzania

Geografisk beskrivning: Kilosadistriktet, Morogororegionen

Population

Kagulu

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Petzell, Malin. 2010. "Further analysis of negation in Kagulu". Karsten Legère, Christina Thornell (eds.). Bantu Languages: Analyses, Description and Theory. East African Languages and Dialects, vol. 20. Cologne: Rüdiger Köppe.
Swepub Lärosätets publikationsdatabas

Petzell, Malin. 2008. The Kagulu language of Tanzania: grammar, texts and vocabulary. Köln: Rüdiger Köppe Verlag.
Libris Swepub Lärosätets publikationsdatabas
ISBN: 978-3-89645-704-2

Petzell, Malin. 2007. A linguistic description of Kagulu. Gothenburg: Department of Oriental and African languages.
Libris Swepub Lärosätets publikationsdatabas

Petzell, Malin. 2011. "Så fångas ett flyende språk". Språktidningen. December 2011.
Länk till artikeln Swepub Lärosätets publikationsdatabas
ISSN: 1654-5028

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 1

Tre berättelser på kagulu, ett bantuspråk från Tanzania

Citering

Malin Petzell. Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer (2014). <em>Tre berättelser på kagulu, ett bantuspråk från Tanzania</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001654">https://doi.org/10.5878/001654</a>

Skapare/primärforskare

Malin Petzell - Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer orcid

Beskrivning

Datasetet omfattar tre ljudinspelningar i wave-format, tre textfiler med transkriptioner och översättningar av ljudfilerna, ett textdokument som förklarar förkortningar i annoteringen och ett kalkylblad med metadata.

Dataformat / datastruktur

Text

Audio

Datainsamling

Insamlingsmetod: Inspelning

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-08-28 — 2003-08-29

Antal svar: 1

Insamlingsmetod

Ljudinspelning

Tidsperiod(er) som undersökts

2003 — 2003

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 2

"Att vara elak" och "Mannen och hans hustru"

Citering

Malin Petzell. Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer (2014). <em>"Att vara elak" och "Mannen och hans hustru"</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002081">https://doi.org/10.5878/002081</a>

Skapare/primärforskare

Malin Petzell - Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer orcid

Beskrivning

I detta dataset ingår två ljudfiler med berättelserna "Att vara elak" respektive "Mannen och hans hustru". Filerna är i wave-format. Till inspelningarna medföljer dessutom en originaltranskription gjord av en talare samt en interlinjär transkription som är exporterad från Toolbox. Slutligen ingår också ett kalkylblad med metadata.

Dataformat / datastruktur

Text

Audio

Datainsamling

Insamlingsmetod: Inspelning

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-08-28 — 2003-08-29

Antal svar: 1

Insamlingsmetod

Ljudinspelning

Tidsperiod(er) som undersökts

2003 — 2003

Publicerad: 2014-01-16
Senast uppdaterad: 2020-01-17