Trafiksäkerhetsenkäten 2007

Den här studien är en del av samlingen Trafiksäkerhetsenkäten

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Vägverket

Beskrivning

Detta är den 26:e studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet som genomförts sedan 1981, med syfte att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik. 2007 års studie har har utförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av dåvarande Vägverket. Sedan 2010 är det Trafikverket som ansvarar för studien.

Undersökningen genomförs genom ett frågeformulär riktad till ett stratifierat urval av Sveriges befolkning. Svarsfrekvensen var 61,6 procent för urvalet 8 995 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 15 till 84 år.

Frågorna i studien behandlar bland annat trafikbeteende och trafikvanor, både hos sig själv och andra, inställning till trafiksäkerhet och trafikregler, relationen mellan alkohol och trafik samt barns säkerhet i trafiken. Både motortrafik, cykel och gångtrafik berörs. Totalt används 25 stycken frågor som består bland annat av beskrivande frågor, skattningsfrågor och attitydfrågor.

Syfte:

Syftet med studien är att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik.

Ämnesområde

Lagstiftning och rättssystem, Barn, TRANSPORT OCH RESOR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

Trafikverket

Skapare/primärforskare

Vägverket

Identifierare

SND-ID: SND 0929

Alternativ titel

TS-enkäten 2007

Beskrivning

Detta är den 26:e studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet som genomförts sedan 1981, med syfte att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik. 2007 års studie har har utförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av dåvarande Vägverket. Sedan 2010 är det Trafikverket som ansvarar för studien.

Undersökningen genomförs genom ett frågeformulär riktad till ett stratifierat urval av Sveriges befolkning. Svarsfrekvensen var 61,6 procent för urvalet 8 995 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 15 till 84 år.

Frågorna i studien behandlar bland annat trafikbeteende och trafikvanor, både hos sig själv och andra, inställning till trafiksäkerhet och trafikregler, relationen mellan alkohol och trafik samt barns säkerhet i trafiken. Både motortrafik, cykel och gångtrafik berörs. Totalt används 25 stycken frågor som består bland annat av beskrivande frågor, skattningsfrågor och attitydfrågor.

Syfte:

Syftet med studien är att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

2007-03 — 2007-05

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Riksområde

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-84 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval

Ämnesområde

Lagstiftning och rättssystem, Barn, TRANSPORT OCH RESOR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Vägverket. (2007). Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2007. Elektronisk publikation. Borlänge, Vägverket.
Läs fulltext, Trafikverket

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Trafiksäkerhetsenkäten 2007

Citeringsförslag

Vägverket. Trafikverket (2013). <em>Trafiksäkerhetsenkäten 2007</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001637">https://doi.org/10.5878/001637</a>

Skapare/primärforskare

Vägverket

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-03-15 — 2007-05-16

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Instrument: Frågeformulär 2007 (Frågeformulär)

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod

Postenkät med två skriftliga påminnelser.

Variabler

95

Antal individer/objekt

5539

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

61.6

Publicerad: 2013-12-20
Senast uppdaterad: 2019-02-06