SOM-undersökningen till studenter 2011

SND-ID: SND 0936

Den här studien är en del av samlingen SOM-undersökningarna till studenter

Alternativ titel

Student-SOM 2011

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

SOM-institutet har sedan 1993, tillsammans med Göteborgs universitets samhällsvetenskapliga fakultet, genomfört en studentundersökning. Det huvudsakliga syftet med undersökningen har varit att skapa tidsserier där det går att följa hur fakultetens studenter uppfattar sina studier och sin studiesociala miljö. Ett annat syfte är att identifiera studenterna som grupp, med fokus på exempelvis social bakgrund, ålder och bakomliggande orsaker till att de påbörjat sina studier.
Genom dessa tidsserier kan man utläsa trender och trendbrott bland gruppen studenter. I 2011 års undersökning framgår bland annat att både antalet studenter med mer än 5 års arbetslivserfarenhet och antalet unga studenter har ökat. Studenterna är generellt mycket nöjda med sin utbildning och många tror sig ha god möjligheter i det kommande yrkeslivet.

Syfte:

Ta reda på hur studenterna uppfattar sin utbildning och den studiesociala miljön vid Göteborgs universitet

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Studenter vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Tidsperiod(er) som undersökts

2011

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Göteborg kommun

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Gymnasial och högre utbildning, Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Engelbrecht, S. & Bové, J. (2012) Student-SOM 2011 (SOM-rapport nr 2012:12) Göteborg: Göteborgs universitet, SOM-institutet
Läs fulltext

Engelbrecht, S. & Bové, J. (2012) Masterstudent-SOM 2011 (SOM-rapport nr 2012:14) Göteborg: Göteborgs universitet, SOM-institutet
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
SOM-undersökningen till studenter 2011: Student

Beskrivning

Urvalet utgörs av studenter som läser fristående kurser eller program på grundnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet.

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2014). SOM-undersökningen till studenter 2011: Student. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001668

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Tidsperiod(er) som undersökts

2011-11-07 – 2012-12-05

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Webbaserad intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-11-07–2012-01-05
 • Datainsamlare: Göteborgs universitet, SOM-institutet
 • Instrument: Frågeformulär, Student-SOM 201 (Frågeformulär)
 • Instrument: Frågeformulär, Masterstudent-SOM 2011 (Frågeformulär)
 • Urvalsstorlek: 2804
 • Antal ej svarande: 390
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

185

Antal individer/objekt

57

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

48%

Dataset 2
SOM-undersökningen till studenter 2011: Masterstudent

Beskrivning

Urvalet utgörs av studenter som läser fristående kurser eller program på avancerad nivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet.

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2014). SOM-undersökningen till studenter 2011: Masterstudent. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001669

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Tidsperiod(er) som undersökts

2011-11-07 – 2012-12-05

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Webbaserad intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-11-07–2012-01-05
 • Datainsamlare: Göteborgs universitet, SOM-institutet
 • Instrument: Frågeformulär, Masterstudent-SOM 2011 (Frågeformulär)
 • Instrument: Frågeformulär, Student-SOM 201 (Frågeformulär)
 • Urvalsstorlek: 2804
 • Antal ej svarande: 390
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

197

Antal individer/objekt

57

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

50%

Publicerad: 2014-03-11
Senast uppdaterad: 2020-05-04