SOM-undersökningen till studenter 2011

Den här studien är en del av samlingen SOM-undersökningarna till studenter

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning:

SOM-institutet har sedan 1993, tillsammans med Göteborgs universitets samhällsvetenskapliga fakultet, genomfört en studentundersökning. Det huvudsakliga syftet med undersökningen har varit att skapa tidsserier där det går att följa hur fakultetens studenter uppfattar sina studier och sin studiesociala miljö. Ett annat syfte är att identifiera studenterna som grupp, med fokus på exempelvis social bakgrund, ålder och bakomliggande orsaker till att de påbörjat sina studier.
Genom dessa tidsserier kan man utläsa trender och trendbrott bland gruppen studenter. I 2011 års undersökning framgår bland annat att både antalet studenter med mer än 5 års arbetslivserfarenhet och antalet unga studenter har ökat. Studenterna är generellt mycket nöjda med sin utbildning och många tror sig ha god möjligheter i det kommande yrkeslivet.

Syfte:

Ta reda på hur studenterna uppfattar sin utbildning och den studiesociala miljön vid Göteborgs universitet

Ämnesområde:

gymnasial och högre utbildning, media, politiska beteenden och attityder, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Identifierare:

SND-ID: SND 0936

Alternativ titel:

Student-SOM 2011

Beskrivning:

SOM-institutet har sedan 1993, tillsammans med Göteborgs universitets samhällsvetenskapliga fakultet, genomfört en studentundersökning. Det huvudsakliga syftet med undersökningen har varit att skapa tidsserier där det går att följa hur fakultetens studenter uppfattar sina studier och sin studiesociala miljö. Ett annat syfte är att identifiera studenterna som grupp, med fokus på exempelvis social bakgrund, ålder och bakomliggande orsaker till att de påbörjat sina studier.
Genom dessa tidsserier kan man utläsa trender och trendbrott bland gruppen studenter. I 2011 års undersökning framgår bland annat att både antalet studenter med mer än 5 års arbetslivserfarenhet och antalet unga studenter har ökat. Studenterna är generellt mycket nöjda med sin utbildning och många tror sig ha god möjligheter i det kommande yrkeslivet.

Syfte:

Ta reda på hur studenterna uppfattar sin utbildning och den studiesociala miljön vid Göteborgs universitet

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2011

Instrument:

Frågeformulär, Masterstudent-SOM 2011 (Frågeformulär)

Frågeformulär, Student-SOM 201 (Frågeformulär)

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Göteborg kommun

Analysenhet:

Population:

Studenter vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Ämnesområde:

gymnasial och högre utbildning, media, politiska beteenden och attityder, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Engelbrecht, S. & Bové, J. (2012) Student-SOM 2011 (SOM-rapport nr 2012:12) Göteborg: Göteborgs universitet, SOM-institutet
Läs fulltext

Engelbrecht, S. & Bové, J. (2012) Masterstudent-SOM 2011 (SOM-rapport nr 2012:14) Göteborg: Göteborgs universitet, SOM-institutet
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2014-03-11 doi:10.5878/001668

Dataset 1

SOM-undersökningen till studenter 2011: Student

Citeringsförslag:

Göteborgs universitet, SOM-institutet. Göteborgs universitet, SOM-institutet (2014). <em>SOM-undersökningen till studenter 2011: Student</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001668">https://doi.org/10.5878/001668</a>

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning:

Urvalet utgörs av studenter som läser fristående kurser eller program på grundnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Webbaserad intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-11-07 — 2012-01-05

Datainsamlare: Göteborgs universitet, SOM-institutet

Urvalsstorlek: 2804

Antal ej svarande: 390

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2011-11-07 — 2012-12-05

Variabler:

185

Antal individer/objekt:

57

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

48 %

Version 1.0:

2014-03-11 doi:10.5878/001669

Dataset 2

SOM-undersökningen till studenter 2011: Masterstudent

Citeringsförslag:

Göteborgs universitet, SOM-institutet. Göteborgs universitet, SOM-institutet (2014). <em>SOM-undersökningen till studenter 2011: Masterstudent</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001669">https://doi.org/10.5878/001669</a>

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning:

Urvalet utgörs av studenter som läser fristående kurser eller program på avancerad nivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Webbaserad intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-11-07 — 2012-01-05

Datainsamlare: Göteborgs universitet, SOM-institutet

Urvalsstorlek: 2804

Antal ej svarande: 390

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2011-11-07 — 2012-12-05

Variabler:

197

Antal individer/objekt:

57

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

50%

Publicerad: 2014-03-11
Senast uppdaterad: 2020-05-04