Den västsvenska SOM-undersökningen 2012

Den här studien är en del av samlingen De västsvenska SOM-undersökningarna

Beskrivning:

Väst-SOM har genomförts varje höst sedan 1992. Fram till 1997 omfattade studien Göteborg med kranskommuner, undersökningen utökades sedan till att omfatta hela Västra Götalands län samt Kungsbacka kommun.

Undersökningen syftar till att studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser. Tonvikten ligger på offentlig service och medier. Många av frågorna är identiska med frågor i Riks-SOM och Syd-SOM. Dessa studier är därmed jämförbara med varandra, både mellan de bägge regionerna och med Sverige som helhet.

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Identifierare:

SND-ID: SND 0939

Alternativ titel:

Väst-SOM 2012

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser.

Beskrivning:

Väst-SOM har genomförts varje höst sedan 1992. Fram till 1997 omfattade studien Göteborg med kranskommuner, undersökningen utökades sedan till att omfatta hela Västra Götalands län samt Kungsbacka kommun.

Undersökningen syftar till att studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser. Tonvikten ligger på offentlig service och medier. Många av frågorna är identiska med frågor i Riks-SOM och Syd-SOM. Dessa studier är därmed jämförbara med varandra, både mellan de bägge regionerna och med Sverige som helhet.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2012-10 — 2013-02

Geografisk utbredning:

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Län

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16-85 år och bosatta i Västra Götalands län eller i Kungsbacka kommun

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Väst-SOM 2012 har genomförts som en undersökning baserad på ett urval och ett enkätformulär. Perioden 1998-2009 genomfördes Väst-SOM med 2 olika enkäter.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Bergström, A. & Ohlsson, J. (red.) (2013) En region för alla? : Medborgare, människor och medier i Västsverige : den västsvenska SOM-undersökningen 2012. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 978-91-89673-31-01.
Libris Swepub SOM-institutets bokserie Lärosätets databas

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2014-04-23 doi:10.5878/001934

Den västsvenska SOM-undersökningen 2012

Citering:

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2014). Den västsvenska SOM-undersökningen 2012. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001934

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-09-28 — 2013-02-19

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 6000

Antal svar: 3186

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

465

Antal individer/objekt:

3186