Dokumentation av det centralafrikanska bantuspråket mpiemo (A86c)

SND-ID: SND 0940

Skapare/primärforskare

Christina Thornell - Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer

Beskrivning

Studiens övergripande syfte har varit att dokumentera och bevara minoritetsspråket mpiemo samt att analysera det ur ett lingvistiskt perspektiv. Språket talas i delar av Centralafrikanska republiken och Kamerun. Språket klassificeras som A86c enligt Guthrie-systemet och har runt 29 000 talare. Då projektet började fanns en översättning av de fyra evangelierna med fransk-baserad stavning men inga andra texter. Dokumentationen har sträckt sig över flera projekt från 1998 och framåt och har bland annat resulterat i en rad artiklar om mpiemos fonetik, fonologi, morfologi och även publicering av inspelat tal med transkriptioner och annoteringar och texter om vilda växter i området.

Syfte:

Syftet med projektet har varit att genom olika delprojekt dokumentera det centralafrikanska bantuspråket mpiemo och göra lingvistiska analyser på materialet.

Språk

Engelska

Franska

Svenska

Mpiemo

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för språk och litteraturer

Finansiering

 • Finansiär: Vetenskapsrådet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Population

Mpiemo

Tidsperiod(er) som undersökts

1998 – 2008

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Centralafrikanska republiken

Geografisk beskrivning: Nola, sydvästra Centralafrikanska republiken.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Thornell, C. ; Ankouma, O. ; Mabessimo, A. et al. (2007). Boulettes de graines de courge, pêche, hospitalité... Enregistrements transcrits et annotés pour une documentation du mpiemo (langue bantoue de la République Centrafricaine et du Cameroun). Cologne: Rüdiger Köppe Verlag.
Libris | Swepub | Lärosätets databas
ISBN: 978-3-89645-281-8

Thornell Christina & Yasuko Nagano-Madsén. 2004. Preliminaries to the phonetic structure of the Bantu language Mpiemo. In Africa & Asia, nr 4, pp 163-180. (Coauthor:). 17p.
Swepub | Lärosätets databas
ISSN: 1650-2019

Thornell, C. ; Bessamia, R. ; Metekouli, Z. (2005). Des plantes à l’état sauvage chez le people mpiemo: leurs noms et leurs usages. Göteborg: Göteborg University.
Libris
ISSN: 1404-8523

Tronnier, M. ; Thornell, C. (2000). On the initial aggregation of nasality and stops in the Bantu language Mpiemo, Proceedings. Fonetik 2000. The Swedish Phonetics Conference. May 24-26 2000-05-21. 2000 pp. 137-140.
Libris | Swepub | Lärosätets databas
ISBN: 91-630-9647-1

Thornell, C. ; Tronnier, M. (1999). Morphological function, syllabic and phonetic form of nasal+plosive combinations in the Bantu language Mpiemo, Proceedings. Fonetik 99. The Swedish Phonetics Conference. June 2-4 1999. (1999) pp. 137-140.
Libris | Swepub | Lärosätets databas
ISSN: 0349-1021

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Ordlista

Beskrivning

Trespråkig ordlista mpiemo-franska-engelska innehållande ca 1900 ord som även innehåller grammatisk information som ordklasstillhörighet och för substantiven klasstillhörighet. Ordlistan är en uppdatering och utvidgning av de opublicerade ordlistorna sammanställda av Laurent Wanabetsina, Keith Beavon och Nkali Lazaro Mbaro (1986) och Lydia Lundström (197?). För uppdateringen har ett antal modersmålstalande mpiemotalare, bl.a. Abel Mabessimo och Zacharie Metekouli, konsulterats. De talade dialekt

... Visa mer..

Version 1.0

Citering

Christina Thornell. Göteborgs universitet (2014). Ordlista. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001678

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Text

Audio

Skapare/primärforskare

Christina Thornell - Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer

Tidsperiod(er) som undersökts

1999 – 2008

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998–2008
 • Datakälla: Befolkningsgrupp
Dataset 2
Nasaler och nasal+klusil

Beskrivning

Bantuspråket mpiemo (A86c) uppvisar i sitt ljudsystem en kombination av nasaler och klusiler, förekommande både initialt och medialt i ord. Nasalerna är mer eller mindre svåra att uppfatta fonetiskt. Frågan är om dessa nasaler bäst tolkas som ett särskilt fonem eller som en prenasal till den efterföljande klusilen. Inspelningarna i detta dataset ligger till grund för fonetiska studier (akustiska) om detta. I studien tas även hänsyn till morfologisk funktion av nasalen och stavelsestruktur i mpie

... Visa mer..

Version 1.0

Citering

Christina Thornell. Göteborgs universitet (2014). Nasaler och nasal+klusil. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001679

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Text

Audio

Skapare/primärforskare

Christina Thornell - Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer

Tidsperiod(er) som undersökts

1998 – 2000

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998–2008
 • Datakälla: Befolkningsgrupp
Dataset 3
Texter

Beskrivning

Datasetet innehåller inspelningar av några olika texter. Matteus kapitel 8 läses av en mpiemotalare (Mathurin Mpatoumbo). Det medföljer också PDF-filer med texten enligt översättning av Gilbert Ankouma, Joseph Apang och Lydia Lundström (1978).
Fabeln Mpi na kubɔ (Hunden och hönan) har skrivits ned av en modermålstalande mpiemoperson (Jean-Charles Ankouma) och sedan vidare bearbetats tillsammans med honom och ytterligare en person (Mathurin Mpatoumbo). Fabeln har sedan spelats in. Det finns tillg

... Visa mer..

Version 1.0

Citering

Christina Thornell. Göteborgs universitet (2014). Texter. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001680

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Text

Audio

Skapare/primärforskare

Christina Thornell - Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer

Tidsperiod(er) som undersökts

1998 – 1999

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998–2008
 • Datakälla: Befolkningsgrupp
Dataset 4
Vokaler och toner

Beskrivning

Datasetet omfattar några inspelningar av eliciteringssessioner som handlar om vokalkvalitet, vokalkvantitet och toner.

Version 1.0

Citering

Christina Thornell. Göteborgs universitet (2014). Vokaler och toner. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001681

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Text

Audio

Skapare/primärforskare

Christina Thornell - Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer

Tidsperiod(er) som undersökts

1999 – 1999

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998–2008
 • Datakälla: Befolkningsgrupp
Dataset 5
Klusiler och implosiver

Beskrivning

Datasetet omfattar inspelningar av eliciteringssessioner som handlar om klusiler och implosiver.

Version 1.0

Citering

Christina Thornell. Göteborgs universitet (2014). Klusiler och implosiver. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001682

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Text

Audio

Skapare/primärforskare

Christina Thornell - Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer

Tidsperiod(er) som undersökts

1999 – 1999

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998–2008
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till den här resursen i en virtuell samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Du kan läsa mer om virtuella samlingar på CLARIN:s webbplats

Publicerad: 2014-03-25
Senast uppdaterad: 2019-11-15