Dokumentation av det centralafrikanska bantuspråket mpiemo (A86c)

Skapare/primärforskare:

Christina Thornell - Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer

Beskrivning:

Studiens övergripande syfte har varit att dokumentera och bevara minoritetsspråket mpiemo samt att analysera det ur ett lingvistiskt perspektiv. Språket talas i delar av Centralafrikanska republiken och Kamerun. Språket klassificeras som A86c enligt Guthrie-systemet och har runt 29 000 talare. Då projektet började fanns en översättning av de fyra evangelierna med fransk-baserad stavning men inga andra texter. Dokumentationen har sträckt sig över flera projekt från 1998 och framåt och har bland annat resulterat i en rad artiklar om mpiemos fonetik, fonologi, morfologi och även publicering av inspelat tal med transkriptioner och annoteringar och texter om vilda växter i området.

Skapare/primärforskare:

Christina Thornell - Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer

Identifierare:

SND-ID: SND 0940

Syfte:

Syftet med projektet har varit att genom olika delprojekt dokumentera det centralafrikanska bantuspråket mpiemo och göra lingvistiska analyser på materialet.

Beskrivning:

Studiens övergripande syfte har varit att dokumentera och bevara minoritetsspråket mpiemo samt att analysera det ur ett lingvistiskt perspektiv. Språket talas i delar av Centralafrikanska republiken och Kamerun. Språket klassificeras som A86c enligt Guthrie-systemet och har runt 29 000 talare. Då projektet började fanns en översättning av de fyra evangelierna med fransk-baserad stavning men inga andra texter. Dokumentationen har sträckt sig över flera projekt från 1998 och framåt och har bland annat resulterat i en rad artiklar om mpiemos fonetik, fonologi, morfologi och även publicering av inspelat tal med transkriptioner och annoteringar och texter om vilda växter i området.

Språk:

Engelska

Franska

Svenska

Mpiemo

Tidsperiod(er) som undersökts:

1998 — 2008

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Centralafrikanska republiken

Geografisk beskrivning: Nola, sydvästra Centralafrikanska republiken.

Population:

Mpiemo

Finansiering:

Vetenskapsrådet

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Thornell, C. ; Ankouma, O. ; Mabessimo, A. et al. (2007). Boulettes de graines de courge, pêche, hospitalité... Enregistrements transcrits et annotés pour une documentation du mpiemo (langue bantoue de la République Centrafricaine et du Cameroun). Köln: Rüdiger Köppe Verlag.
Libris Swepub Lärosätets databas

Thornell, C. ; Bessamia, R. ; Metekouli, Z. (2005). Des plantes à l’état sauvage chez le people mpiemo: leurs noms et leurs usages. Göteborg: Göteborgs universitet.
Libris

Tronnier, M. ; Thornell, C. (2000). On the initial aggregation of nasality and stops in the Bantu language Mpiemo, Proceedings. Fonetik 2000. The Swedish Phonetics Conference. May 24-26 2000-05-21. 2000 s. 137-140.
Libris Swepub Lärosätets databas

Thornell, C. ; Tronnier, M. (1999). Morphological function, syllabic and phonetic form of nasal+plosive combinations in the Bantu language Mpiemo, Proceedings. Fonetik 99. The Swedish Phonetics Conference. June 2-4 1999. (1999) s. 137-140.
Libris Swepub Lärosätets databas

Thornell Christina & Yasuko Nagano-Madsén. 2004. Preliminaries to the phonetic structure of the Bantu language Mpiemo. In Africa & Asia, nr 4, s 163-180. (Medförf.:). 17 s.
Swepub Lärosätets databas

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2014-03-25 doi:10.5878/001678

Dataset SND 0940-001

Ordlista

Citering:

Christina Thornell. Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer (2014). Ordlista. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001678

Beskrivning:

Trespråkig ordlista mpiemo-franska-engelska innehållande ca 1900 ord som även innehåller grammatisk information som ordklasstillhörighet och för substantiven klasstillhörighet. Ordlistan är en uppdatering och utvidgning av de opublicerade ordlistorna sammanställda av Laurent Wanabetsina, Keith Beavon och Nkali Lazaro Mbaro (1986) och Lydia Lundström (197?). För uppdateringen har ett antal modersmålstalande mpiemotalare, bl.a. Abel Mabessimo och Zacharie Metekouli, konsulterats. De talade dialekt

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Text

Audio

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998 — 2008

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

1999 — 2008

Version 1.0:

2014-03-25 doi:10.5878/001679

Dataset SND 0940-002

Nasaler och nasal+klusil

Citering:

Christina Thornell. Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer (2014). Nasaler och nasal+klusil. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001679

Beskrivning:

Bantuspråket mpiemo (A86c) uppvisar i sitt ljudsystem en kombination av nasaler och klusiler, förekommande både initialt och medialt i ord. Nasalerna är mer eller mindre svåra att uppfatta fonetiskt. Frågan är om dessa nasaler bäst tolkas som ett särskilt fonem eller som en prenasal till den efterföljande klusilen. Inspelningarna i detta dataset ligger till grund för fonetiska studier (akustiska) om detta. I studien tas även hänsyn till morfologisk funktion av nasalen och stavelsestruktur i mpie

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Text

Audio

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998 — 2008

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

1998 — 2000

Version 1.0:

2014-03-25 doi:10.5878/001680

Dataset SND 0940-003

Texter

Citering:

Christina Thornell. Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer (2014). Texter. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001680

Beskrivning:

Datasetet innehåller inspelningar av några olika texter. Matteus kapitel 8 läses av en mpiemotalare (Mathurin Mpatoumbo). Det medföljer också PDF-filer med texten enligt översättning av Gilbert Ankouma, Joseph Apang och Lydia Lundström (1978).
Fabeln Mpi na kubɔ (Hunden och hönan) har skrivits ned av en modermålstalande mpiemoperson (Jean-Charles Ankouma) och sedan vidare bearbetats tillsammans med honom och ytterligare en person (Mathurin Mpatoumbo). Fabeln har sedan spelats in. Det finns tillg

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Text

Audio

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998 — 2008

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

1998 — 1999

Version 1.0:

2014-03-25 doi:10.5878/001681

Dataset SND 0940-004

Vokaler och toner

Citering:

Christina Thornell. Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer (2014). Vokaler och toner. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001681

Beskrivning:

Datasetet omfattar några inspelningar av eliciteringssessioner som handlar om vokalkvalitet, vokalkvantitet och toner.

Dataformat / datastruktur:

Text

Audio

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998 — 2008

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

1999 — 1999

Version 1.0:

2014-03-25 doi:10.5878/001682

Dataset SND 0940-005

Klusiler och implosiver

Citering:

Christina Thornell. Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer (2014). Klusiler och implosiver. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001682

Beskrivning:

Datasetet omfattar inspelningar av eliciteringssessioner som handlar om klusiler och implosiver.

Dataformat / datastruktur:

Text

Audio

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998 — 2008

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

1999 — 1999