Medeltida kyrkor i Skåne

SND-ID: SND 0941

Skapare/primärforskare

Barbro Sundnér - Lunds universitet, Institutionen för arkeologi och antikens historia

Beskrivning

Frågan om hur byggnadsmaterial och byggnadsteknik förändrades i det medeltida stenkyrkobyggandet prövades på ett mindre antal skånska kyrkor vid två olika tillfällen på 1980-talet (Sundnér 1986, 1989). Resultatet visade kronologiska förändringar både beträffande vilka bergarter man valde, hur man bearbetade stenarna och hur man murade.

Eftersom Skåne representerar ett område med skilda naturgeografiska förutsättningar, inte minst när det gäller förekomst av råvaror till byggandet, var det möjligt att se att man under den äldre medeltiden huvudsakligen valde lokala bergarter. Det var bara i undantagsfall, som i det första stenbyggandet under 1000-talet med Dalby kungskyrka och de äldsta delarna av Lunds domkyrka som man valde att transportera byggnadssten längre sträckor (Löfvendahl och Sundnér 1997, Sundnér 1995, 2000, 2012). Under loppet av 1100-talet kom dock sandstenen från Höör i mellersta Skåne att få en större spridning som bearbetad sten främst i portaler och dopfuntar.

Från 1200-talet blev tegel alltmer använt som byggnadsmaterial och fick framför allt under 1400-talet en stor pro

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Skåne län

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Län

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Sundnér, Barbro (1995) Byggnadssten i Skåne. Hikunin vol. 22. p 231-248

Sundnér, Barbro (1999) En byggnadsarkeologisk metodstudie av skånska medeltidskyrkor. Rapport till HSFR. Lund 1999.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Medeltida kyrkor i Skåne: Del A

Beskrivning

Del A: Register över uppgifter som rör hela kyrkan. Informationen är insamlad genom mätningar och observationer.

Version 2.0

2015-05-26
https://doi.org/10.5878/002642

Variabel korrigerad

... Visa mer..

Citering

Barbro Sundnér. Lunds universitet (2015). Medeltida kyrkor i Skåne: Del A. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002642

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Text

Stillbild

Skapare/primärforskare

Barbro Sundnér - Lunds universitet, Institutionen för arkeologi och antikens historia

Variabler

14

Arkeologisk lämningstyp

Kyrkbyggnad

Dataset 2
Medeltida kyrkor i Skåne: Del B

Ladda ner data

Beskrivning

Del B: Register där uppgifterna relateras till de olika objekten. Informationen är insamlad genom mätningar och observationer.

Version 1.0

Citering

Barbro Sundnér. Lunds universitet (2014). Medeltida kyrkor i Skåne: Del B. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002312

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Text

Stillbild

Skapare/primärforskare

Barbro Sundnér - Lunds universitet, Institutionen för arkeologi och antikens historia

Variabler

35

Arkeologisk lämningstyp

Kyrkbyggnad

Dataset 3
Medeltida kyrkor i Skåne: Planritningar

Beskrivning

Planritningar över kyrkobyggnader. Ritningarna kan laddas ned i två olika format: .ai som är illustratorfiler och .svg som är xml-baserat och kan öppnas med olika webbläsare och olika textredigeringsprogram.

Version 2.0

2015-05-26
https://doi.org/10.5878/002641

Data tillagda

... Visa mer..

Citering

Barbro Sundnér. Lunds universitet (2015). Medeltida kyrkor i Skåne: Planritningar. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002641

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Text

Stillbild

Skapare/primärforskare

Barbro Sundnér - Lunds universitet, Institutionen för arkeologi och antikens historia

Arkeologisk lämningstyp

Kyrkbyggnad

Publicerad: 2014-10-09
Senast uppdaterad: 2017-07-12