Mediebarometern 2012

SND-ID: SND 0946

Den här studien är en del av samlingen Mediebarometern

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

Beskrivning

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Syfte:

Beskriva tendenser och förändringar i människors nyttjande av massmedier.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 9-79 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Datainsamling genomfördes under 42 slumpmässigt utvalda dagar under perioderna 26/1 till 15/6 och 16/8 till 11/12 2012. Urvalet av intervjudagar stratifierades för att uppnå en jämn fördelning mellan olika veckodagar, vilket innebär att intervjuerna genomförts under 6 över året utspridda måndagar, tisdagar, onsdagar osv.

Urvalet bestod av ett obundet slumpmässigt individurval av Sveriges befolkning i åldern 9 till 79 år. Urvalet drogs ur SPARs befolkningsregister och omfattade 8 741 personer boende i Sverige. Bortfall bestående av ej telefonnummersatta urvalsenheter, felaktiga nummer, ej målgrupp och bortresta under hela perioden osv, gav ett nettourval på 7 375 personer. Av dessa har intervjuer genomförts med 4 745 personer. Detta betyder att undersökningen har en svarsfrekvens på 65 procent. Andelen uttalade svarsvägrare uppgick till 20 procent medan resterande bortfall består av ej anträffade, korttidssjuka mm.

Tidsperiod(er) som undersökts

2012

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Församling

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer

Nordicom Sverige. 2013. Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2012. Nordicom Sverige. 978-91-86523-66-4
LIBRIS
ISBN: 978-91-86523-66-4

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Mediebarometern 2012

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning (2014). Mediebarometern 2012. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002106

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

Tidsperiod(er) som undersökts

2012 – 2012

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-01-26–2012-06-15
  • Datainsamlare: Pilen Affärsutveckling AB
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-08-16–2012-12-11
  • Datainsamlare: Pilen Affärsutveckling AB
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

728

Antal individer/objekt

4745

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

65%

Publicerad: 2014-07-10
Senast uppdaterad: 2020-02-14