Mediebarometern 2012

Den här studien är en del av samlingen Mediebarometern

Beskrivning:

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Identifierare:

SND-ID: SND 0946

Syfte:

Beskriva tendenser och förändringar i människors nyttjande av massmedier.

Beskrivning:

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2012

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Församling

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 9-79 år

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Datainsamling genomfördes under 42 slumpmässigt utvalda dagar under perioderna 26/1 till 15/6 och 16/8 till 11/12 2012. Urvalet av intervjudagar stratifierades för att uppnå en jämn fördelning mellan olika veckodagar, vilket innebär att intervjuerna genomförts under 6 över året utspridda måndagar, tisdagar, onsdagar osv.

Urvalet bestod av ett obundet slumpmässigt individurval av Sveriges befolkning i åldern 9 till 79 år. Urvalet drogs ur SPARs befolkningsregister och omfattade 8 741 personer boende i Sverige. Bortfall bestående av ej telefonnummersatta urvalsenheter, felaktiga nummer, ej målgrupp och bortresta under hela perioden osv, gav ett nettourval på 7 375 personer. Av dessa har intervjuer genomförts med 4 745 personer. Detta betyder att undersökningen har en svarsfrekvens på 65 procent. Andelen uttalade svarsvägrare uppgick till 20 procent medan resterande bortfall består av ej anträffade, korttidssjuka mm.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nordicom Sverige. 2013. Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2012. Nordicom Sverige. 978-91-86523-66-4
LIBRIS

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2014-07-15 doi:10.5878/002106

Mediebarometern 2012

Citering:

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning (2014). Mediebarometern 2012. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002106

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-01-26 — 2012-06-15

Datainsamlare: Pilen Affärsutveckling AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-08-16 — 2012-12-11

Datainsamlare: Pilen Affärsutveckling AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2012 — 2012

Variabler:

728

Antal individer/objekt:

4745

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

65