Didaktisk processanalys (DPA)

Skapare/primärforskare:

Karl Gustav Stukát - Göteborgs universitet, Pedagogiska institutionen

Beskrivning:

DPA-projektet syftade till att kartlägga huvudstrukturer i undervisningsprocessen och att studera relationer mellan processvariabler och produktvariabler. Följande variabelgrupper ingick: 1) Miljövariabler, 2) Lärarkarakteristika, 3) Elevkarakteristika, 4) Undervisningsprocessen, 5) Undervisningsprodukter (kognitiva och icke-kognitiva elevförändringar). Studien genomfördes med hjälp av ett på förhand bestämt observationsschema som klassificerade olika beteendekategorier.

I projektet ingick 80 lärare, en för varje skolklass, och deras elever från skolor i Göteborgsområdet. Av de 80 klasserna var 60 vanliga klasser och 20 var hjälpklasser. För insamlingen av processdata video- och ljudinspelades 10 lektioner vardera för varje klass, fördelat över fem olika ämnen. Insamlingen av övriga data bestod av frågeformulär, begåvnings-, attityd- och personlighetstest och registerutdrag om bland annat skolans storlek, betyg i årskurs 3 och lärarnas ålder, tjänsteår och betyg.

Lektionerna dokumenterades genom tidssamplad video kompletterat med kontinuerliga ljudinspelningar. Varje lärare spelades in i cir

... Visa mer..

Ämnesområde:

UTBILDNING, socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Didaktik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Pedagogiska institutionen

Skapare/primärforskare:

Karl Gustav Stukát - Göteborgs universitet, Pedagogiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0948

Beskrivning:

DPA-projektet syftade till att kartlägga huvudstrukturer i undervisningsprocessen och att studera relationer mellan processvariabler och produktvariabler. Följande variabelgrupper ingick: 1) Miljövariabler, 2) Lärarkarakteristika, 3) Elevkarakteristika, 4) Undervisningsprocessen, 5) Undervisningsprodukter (kognitiva och icke-kognitiva elevförändringar). Studien genomfördes med hjälp av ett på förhand bestämt observationsschema som klassificerade olika beteendekategorier.

I projektet ingick 80 lärare, en för varje skolklass, och deras elever från skolor i Göteborgsområdet. Av de 80 klasserna var 60 vanliga klasser och 20 var hjälpklasser. För insamlingen av processdata video- och ljudinspelades 10 lektioner vardera för varje klass, fördelat över fem olika ämnen. Insamlingen av övriga data bestod av frågeformulär, begåvnings-, attityd- och personlighetstest och registerutdrag om bland annat skolans storlek, betyg i årskurs 3 och lärarnas ålder, tjänsteår och betyg.

Lektionerna dokumenterades genom tidssamplad video kompletterat med kontinuerliga ljudinspelningar. Varje lärare spelades in i cir

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1967 — 1969

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Göteborg kommun, Partille kommun, Lerum kommun, Alingsås kommun, Borås kommun, Trollhättan kommun, Lidköping kommun, Mariestad kommun

Geografisk beskrivning: Deltagande lärare och elever är från Göteborg och angränsande kommuner.

Population:

Lärare och deras elever i årskurs 6 i Göteborgsområdet

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval

Finansiering:

Kungliga Skolöverstyrelsen

Nordisk kulturfond

Ämnesområde:

UTBILDNING, socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Didaktik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kontakt för frågor om data:

Jonas Emanuelsson

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Larsson, Göran & Kittelmann Flensner, Karin (2014). Swedish religious education at the end of the 1960s: Classroom observations, early video ethnography and the national curriculum of 1962. British Journal of Religious Education. 36:2, s. 202-217
SwePub Läs fulltext

Lundh, Anna Hampson and Dolatkhah, Mats (2015). "Becoming Citizens: Dialogical Document Work in the Classroom of the People’s Home," Proceedings from the Annual Meeting of the Document Academy: Vol. 2, Article 14. Available on the Internet: http://ideaexchange.uakron.edu/docam/vol2/iss1/14
Läs fulltext

Dolatkhah, Mats and Anna Hampson Lundh. "Premises for Reading Activities in Swedish Primary School Classrooms 1967‐1969". Conceference paper. Reading in Changing Society, Tartu, Estonia, 31 October - 1 November, 2013.

Lundh, Anna Hampson and Mats Dolatkhah (2016). "Reading as dialogical document work: Possibilities for Library and Information Science". Journal of Dokumentation 72(1), pp. 127-139.
ISSN: 0022-0418
DOI: 10.1108/JD-01-2015-0019

Bredänge, Gunlög (red.), Didaktisk processanalys: presentation av syften, uppläggning, undersökningsgrupper och mätinstrument samt några beskrivande data, Göteborg : Lärarhögskolan, 1971
LIBRIS

Dolatkhah, Mats & Lundh, Anna Hampson (2014). Reading, democracy and discipline: Premises for reading activities in Swedish primary schools from 1967 to 1969 [Elektronisk resurs]. Reading in changing society. s. 144-157 Available on the Internet: http://hdl.handle.net/2320/13995
Läs fulltext SwePub

Stukát, Karl-Gustaf (1970). Teacher role in change. Göteborg: Lärarhögskolan
LIBRIS

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2016-07-01 doi:10.5878/002827

Didaktisk processanalys (DPA)

Citeringsförslag:

Karl Gustav Stukát. Göteborgs universitet, Pedagogiska institutionen (2016). Didaktisk processanalys (DPA). Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002827

Skapare/primärforskare:

Karl Gustav Stukát - Göteborgs universitet, Pedagogiska institutionen

Beskrivning:

Materialet består av video- och ljudfiler; Ljud, okomprimerat, i wav-format (1,23 TB); Ljud, komprimerat, i mp3-format (71,4 GB); Video, okomprimerat, i mov-format (1,81 TB); Video, komprimerat, mp4-format (123 GB).

Vid beställning levereras video och ljud i komprimerat format (totalt 194 GB) tillsammans med tillhörande dokumentation. Vid efterfrågan kan okomprimerade filer lämnas.

Dataformat / datastruktur:

Video

Audio

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1967-11 — 1969-06

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Pedagogiska institutionen

Datakälla: Händelser/interaktioner, Kommunikation: Mellanmänsklig, Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Psykologiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1967-11 — 1969-06

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Pedagogiska institutionen

Datakälla: Händelser/interaktioner, Kommunikation: Mellanmänsklig, Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Inspelning

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1967-11 — 1969-06

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Pedagogiska institutionen

Datakälla: Händelser/interaktioner, Kommunikation: Mellanmänsklig, Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

1967 — 1969

Publicerad: 2016-07-01
Senast uppdaterad: 2020-01-23