Sverigeräkningen 2000

Skapare/primärforskare:

Margareta Skog - Svenska kyrkan, Svenska kyrkans forskningsavdelning

Beskrivning:

Datafilen i den här studien innehåller information om deltagande i gudstjänster och andakter hos ungefär 5900 församlingar, kårer och religiösa grupper i hela Sverige helgen 24-26 september 1999. Enkäten skickades ut till runt 6500 församlingar, kårer och grupper och fick alltså en svarsfrekvens på cirka 90%. Drygt en halv miljon besök registrerades under helgen hos samfund inom kristendom, judendom, islam, bahá'í, hinduism, sikhism, buddhism och "nya rörelser" som innefattar bland annat new age-rörelser, nyhedendom, nyhinduiska rörelser, scientologikyrkan m.fl. Fyra bitar information samlades in: 1) dag och tidpunkt för den religiösa aktiviteten, 2) typ av religiös aktivitet, 3) antal deltagare, 4) huruvida aktiviteten var ekumenisk eller inte.

Huvudman:

Ladda ner data:

0949-001sv.sav (74.92 KB)
Sverigeräkningen 2000

Skapare/primärforskare:

Margareta Skog - Svenska kyrkan, Svenska kyrkans forskningsavdelning

Identifierare:

SND-ID: SND 0949

Syfte:

Hur såg det religiösa Sverige ut inför millennieskiftet år 2000? Att besvara denna fråga var syftet med Sverigeräkningen 2000. Mer specifikt undersöker studien antalet besök hos församlingar och föreningar med religiösa ändamål under en helg i september 1999.

Beskrivning:

Datafilen i den här studien innehåller information om deltagande i gudstjänster och andakter hos ungefär 5900 församlingar, kårer och religiösa grupper i hela Sverige helgen 24-26 september 1999. Enkäten skickades ut till runt 6500 församlingar, kårer och grupper och fick alltså en svarsfrekvens på cirka 90%. Drygt en halv miljon besök registrerades under helgen hos samfund inom kristendom, judendom, islam, bahá'í, hinduism, sikhism, buddhism och "nya rörelser" som innefattar bland annat new age-rörelser, nyhedendom, nyhinduiska rörelser, scientologikyrkan m.fl. Fyra bitar information samlades in: 1) dag och tidpunkt för den religiösa aktiviteten, 2) typ av religiös aktivitet, 3) antal deltagare, 4) huruvida aktiviteten var ekumenisk eller inte.

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1999-09-24 — 1999-09-26

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Församling

Högsta geografiska enhet:

Kommun

Analysenhet:

Population:

Svenska församlingar

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Skog, M. (red.) (2001). Det religiösa Sverige: gudstjänst- och andaktsliv under ett veckoslut kring millennieskiftet. Örebro: Libris.
Libris Google Books Library of Congress

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2015-01-14 doi:10.5878/002580

Ladda ner data:

0949-001sv.sav (74.92 KB)
Sverigeräkningen 2000

Sverigeräkningen 2000

Citering:

Margareta Skog. Svenska kyrkan, Svenska kyrkans forskningsavdelning (2015). Sverigeräkningen 2000. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002580

Beskrivning:

Datasetet består av en datafil med information om antal besök hos 6500 församlingar och religiösa föreningar i Sverige under helgen 24-26 september 1999.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999-09-24 — 1999-09-26

Tidsperiod(er) som undersökts:

1999-09-24 — 1999-09-26

Variabler:

14

Antal individer/objekt:

2087

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

90%