Förtroendebarometer 2000

Den här studien är en del av samlingen Förtroendebarometer

Skapare/primärforskare

TNS Gallup

MedieAkademin

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning

MedieAkademins förtroendebarometer har genomförts årligen sedan 1997. Undersökningen har varje år dels avsett ett urval viktiga samhällsinstitutioner som exempelvis riksdagen, storföretagen, dagspressen och radio-TV, dels ett antal konkreta medier, bl.a Sveriges Television och TV4, och specifika företag, som t ex IKEA, Skandia och Volvo. Antalet bedömda institutioner har varierat något mellan enskilda år. Vissa av institutionerna/medierna/företagen har mätts varje år, andra har studerats mer oregelbundet.

Undersökningen 2000 omfattade 754 intervjupersoner och genomfördes via telefon 23/10 - 10/11 2000 av NFO Infratest. I 2000 års undersökning ingick även frågor om människors föreställningar om förändringar av tempot i samhället över de senaste 5-10 åren.

Syfte:

Studera svenska folkets förtroende till samhällsinstitutioner, politiska partier, medier, varumärken/företag och ledare.

Ämnesområde

Skapare/primärforskare

TNS Gallup

MedieAkademin

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare

SND-ID: SND 0950

Beskrivning

MedieAkademins förtroendebarometer har genomförts årligen sedan 1997. Undersökningen har varje år dels avsett ett urval viktiga samhällsinstitutioner som exempelvis riksdagen, storföretagen, dagspressen och radio-TV, dels ett antal konkreta medier, bl.a Sveriges Television och TV4, och specifika företag, som t ex IKEA, Skandia och Volvo. Antalet bedömda institutioner har varierat något mellan enskilda år. Vissa av institutionerna/medierna/företagen har mätts varje år, andra har studerats mer oregelbundet.

Undersökningen 2000 omfattade 754 intervjupersoner och genomfördes via telefon 23/10 - 10/11 2000 av NFO Infratest. I 2000 års undersökning ingick även frågor om människors föreställningar om förändringar av tempot i samhället över de senaste 5-10 åren.

Syfte:

Studera svenska folkets förtroende till samhällsinstitutioner, politiska partier, medier, varumärken/företag och ledare.

Språk

Engelska

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-74 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Publikationer

Holmberg, S. & Weibull, L. (2000) Förtroendebarometer 2000. Förtroende för samhällsinstitutioner, massmedier och företag. Paper presenterat vid MedieAkademins seminaruim på Göteborgs universitet 2000-11-28, Göteborg
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.1

2014-07-28
https://doi.org/10.5878/002109

Metadata tillagda

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Förtroendebarometer 2000

Citering

Sören Holmberg, Lennart Weibull, TNS Gallup, MedieAkademin. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2014). <em>Förtroendebarometer 2000</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/002109">https://doi.org/10.5878/002109</a>

Skapare/primärforskare

TNS Gallup

MedieAkademin

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000-10-23 — 2000-11-10

Datainsamlare: TNS Gallup

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

40

Antal individer/objekt

746

Publicerad: 2014-04-03
Senast uppdaterad: 2020-05-05