Förtroendebarometer 2001

Den här studien är en del av samlingen Förtroendebarometer

Skapare/primärforskare:

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning:

MedieAkademins förtroendebarometer har genomförts årligen sedan 1997. Undersökningen har varje år dels avsett ett urval viktiga samhällsinstitutioner som exempelvis riksdagen, storföretagen, dagspressen och radio-TV, dels ett antal konkreta medier, bl.a Sveriges Television och TV4, och specifika företag, som t ex IKEA, Skandia och Volvo. Antalet bedömda institutioner har varierat något mellan enskilda år. Vissa av institutionerna/medierna/företagen har mätts varje år, andra har studerats mer oregelbundet.

Undersökningen 2001 omfattade 759 intervjupersoner och genomfördes via telefon 16/10 - 5/11 2001 av NFO Infratest. I 2001 års undersökning ingick även frågor om människors föreställningar om svensk demokrati och om hur man bedömer att bland annat politiker, näringsliv, kungahus och medier fungerar.

Skapare/primärforskare:

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare:

SND-ID: SND 0951

Syfte:

Studera svenska folkets förtroende till samhällsinstitutioner, politiska partier, medier, varumärken/företag och ledare.

Beskrivning:

MedieAkademins förtroendebarometer har genomförts årligen sedan 1997. Undersökningen har varje år dels avsett ett urval viktiga samhällsinstitutioner som exempelvis riksdagen, storföretagen, dagspressen och radio-TV, dels ett antal konkreta medier, bl.a Sveriges Television och TV4, och specifika företag, som t ex IKEA, Skandia och Volvo. Antalet bedömda institutioner har varierat något mellan enskilda år. Vissa av institutionerna/medierna/företagen har mätts varje år, andra har studerats mer oregelbundet.

Undersökningen 2001 omfattade 759 intervjupersoner och genomfördes via telefon 16/10 - 5/11 2001 av NFO Infratest. I 2001 års undersökning ingick även frågor om människors föreställningar om svensk demokrati och om hur man bedömer att bland annat politiker, näringsliv, kungahus och medier fungerar.

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2001

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16-74 år

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Holmberg, S. & Weibull, L. (2001) Förtroendebarometer 2001. Förtroende för samhällsinstitutioner, massmedier och företag. Paper presenterat vid MedieAkademins seminaruim på Göteborgs universitet 2001-11-20, Göteborg
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.1:

2014-07-29 doi:10.5878/002110

Metadata tillagda

Version 1.0:

2014-04-01 doi:10.5878/001747

Ladda ner data:

SND 0951-001-v1_1.zip (378.29 KB)
Dataset

Förtroendebarometer 2001

Citering:

Sören Holmberg, Lennart Weibull. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen, MedieAkademin, TNS Gallup (2014). Förtroendebarometer 2001. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002110

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-10-16 — 2001-11-05

Datainsamlare: NFO Infratest

Urvalsstorlek: 759

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

43

Antal individer/objekt:

759