Förtroendebarometer 2002

Den här studien är en del av samlingen Förtroendebarometer

Skapare/primärforskare:

TNS Gallup

MedieAkademin

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning:

MedieAkademins förtroendebarometer har genomförts årligen sedan 1997. Undersökningen har varje år dels avsett ett urval viktiga samhällsinstitutioner som exempelvis riksdagen, storföretagen, dagspressen och radio-TV, dels ett antal konkreta medier, bl.a Sveriges Television och TV4, och specifika företag, som t ex IKEA, Skandia och Volvo. Antalet bedömda institutioner har varierat något mellan enskilda år. Vissa av institutionerna/medierna/företagen har mätts varje år, andra har studerats mer oregelbundet.

Undersökningen 2002 omfattade 750 intervjupersoner och genomfördes via telefon 15/10 - 5/11 2002 av NFO Infratest. I 2002 års undersökning ingick även frågor om människors föreställningar om det moraliska agerandet hos olika samhällsinstitutioner samt om institutionernas inflytande på samhällsutvecklingen.

Syfte:

Studera svenska folkets förtroende till samhällsinstitutioner, politiska partier, medier, varumärken/företag och ledare.

Ämnesområde:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

TNS Gallup

MedieAkademin

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare:

SND-ID: SND 0952

Beskrivning:

MedieAkademins förtroendebarometer har genomförts årligen sedan 1997. Undersökningen har varje år dels avsett ett urval viktiga samhällsinstitutioner som exempelvis riksdagen, storföretagen, dagspressen och radio-TV, dels ett antal konkreta medier, bl.a Sveriges Television och TV4, och specifika företag, som t ex IKEA, Skandia och Volvo. Antalet bedömda institutioner har varierat något mellan enskilda år. Vissa av institutionerna/medierna/företagen har mätts varje år, andra har studerats mer oregelbundet.

Undersökningen 2002 omfattade 750 intervjupersoner och genomfördes via telefon 15/10 - 5/11 2002 av NFO Infratest. I 2002 års undersökning ingick även frågor om människors föreställningar om det moraliska agerandet hos olika samhällsinstitutioner samt om institutionernas inflytande på samhällsutvecklingen.

Syfte:

Studera svenska folkets förtroende till samhällsinstitutioner, politiska partier, medier, varumärken/företag och ledare.

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2002

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16-74 år

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Holmberg, S. & Weibull, L. (2002) Förtroendebarometer 2002. Förtroende för samhällsinstitutioner, massmedier och företag. Paper presenterat vid MedieAkademins seminaruim på Göteborgs universitet 2002-11-19, Göteborg
Läs fultext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.1:

2014-07-29 doi:10.5878/002111

Metadata tillagda

Version 1.0:

2014-04-01 doi:10.5878/001748

Ladda ner data:

Förtroendebarometer 2002

Citeringsförslag:

Sören Holmberg, Lennart Weibull, TNS Gallup, MedieAkademin. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2014). Förtroendebarometer 2002. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002111

Skapare/primärforskare:

TNS Gallup

MedieAkademin

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-10-15 — 2002-11-05

Datainsamlare: NFO Infratest

Urvalsstorlek: 750

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

52

Antal individer/objekt:

750

Publicerad: 2014-04-03
Senast uppdaterad: 2020-05-05