Förtroendebarometer 2004

SND-ID: SND 0954

Den här studien är en del av samlingen Förtroendebarometer

Skapare/primärforskare

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

MedieAkademin

TNS Gallup

Beskrivning

MedieAkademins förtroendebarometer har genomförts årligen sedan 1997. Undersökningen har varje år dels avsett ett urval viktiga samhällsinstitutioner som exempelvis riksdagen, storföretagen, dagspressen och radio-TV, dels ett antal konkreta medier, bl.a Sveriges Television och TV4, och specifika företag, som t ex IKEA, Skandia och Volvo. Antalet bedömda institutioner har varierat något mellan enskilda år. Vissa av institutionerna/medierna/företagen har mätts varje år, andra har studerats mer oregelbundet.

Undersökningen 2004 omfattade 740 intervjupersoner och genomfördes 2 - 22 november. För intervjuerna som görs per telefon har NFO Infratest (sedan 2004 TNS Gallup AB) i Göteborg svarat. I undersökningen 2004 ingår fler institutioner/företag/varumärken är tidigare, sammanlagt ett femtiotal. I studien 2004 ingår en serie frågor om olika normativa krav på storföretag.

Syfte:

Studera svenska folkets förtroende till samhällsinstitutioner, politiska partier, medier, varumärken/företag och ledare.

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-74 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

2004

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Holmberg, S. & Weibull, L. (2004) Förtroendebarometer 2004. Förtroende för samhällsinstitutioner, massmedier och företag. Paper presenterat vid MedieAkademins seminaruim på Göteborgs universitet 2004-12-07, Göteborg
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Förtroendebarometer 2004

Version 1.1

2014-07-29
https://doi.org/10.5878/002113

Metadata tillagda

... Visa mer..

Citering

Sören Holmberg, Lennart Weibull, MedieAkademin, TNS Gallup. Göteborgs universitet (2014). Förtroendebarometer 2004. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002113

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

MedieAkademin

TNS Gallup

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-11-02–2004-11-22
  • Datainsamlare: TNS Gallup
  • Urvalsstorlek: 740
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

89

Antal individer/objekt

740

Publicerad: 2014-04-03
Senast uppdaterad: 2020-05-05