Förtroendebarometer 2006

Den här studien är en del av samlingen Förtroendebarometer

Skapare/primärforskare:

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning:

MedieAkademins förtroendebarometer har genomförts årligen sedan 1997. Undersökningen har varje år dels avsett ett urval viktiga samhällsinstitutioner som exempelvis riksdagen, storföretagen, dagspressen och radio-TV, dels ett antal konkreta medier, bl.a Sveriges Television och TV4, och specifika företag, som t ex IKEA, Skandia och Volvo. Antalet bedömda institutioner har varierat något mellan enskilda år. Vissa av institutionerna/medierna/företagen har mätts varje år, andra har studerats mer oregelbundet.

Undersökningen 2006 omfattade 778 intervjupersoner och genomfördes 17/10 - 26/1 O 2006. För intervjuerna som görs per telefon har TNS Gallup i Göteborg svarat. I 2006 års undersökning ingick även frågor om olika gruppers moral, om hur människors livssituation har förändrats och om dagspressens förhållande till Internet.

Skapare/primärforskare:

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare:

SND-ID: SND 0956

Syfte:

Studera svenska folkets förtroende till samhällsinstitutioner, politiska partier, medier, varumärken/företag och ledare.

Beskrivning:

MedieAkademins förtroendebarometer har genomförts årligen sedan 1997. Undersökningen har varje år dels avsett ett urval viktiga samhällsinstitutioner som exempelvis riksdagen, storföretagen, dagspressen och radio-TV, dels ett antal konkreta medier, bl.a Sveriges Television och TV4, och specifika företag, som t ex IKEA, Skandia och Volvo. Antalet bedömda institutioner har varierat något mellan enskilda år. Vissa av institutionerna/medierna/företagen har mätts varje år, andra har studerats mer oregelbundet.

Undersökningen 2006 omfattade 778 intervjupersoner och genomfördes 17/10 - 26/1 O 2006. För intervjuerna som görs per telefon har TNS Gallup i Göteborg svarat. I 2006 års undersökning ingick även frågor om olika gruppers moral, om hur människors livssituation har förändrats och om dagspressens förhållande till Internet.

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2006

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16-74 år

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Holmberg, S. & Weibull, L. (2006) Förtroendebarometer 2006. Förtroende för samhällsinstitutioner, partier, massmedier och företag. Paper presenterat vid MedieAkademins seminaruim på Göteborgs universitet 2006-11-21, Göteborg
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.1:

2014-07-29 doi:10.5878/002115

Metadata tillagda

Version 1.0:

2014-04-01 doi:10.5878/001752

Ladda ner data:

Dataset

Förtroendebarometer 2006

Citering:

Sören Holmberg, Lennart Weibull. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen, MedieAkademin, TNS Gallup (2014). Förtroendebarometer 2006. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002115

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-10-17 — 2006-10-26

Datainsamlare: TNS Gallup

Urvalsstorlek: 778

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

55

Antal individer/objekt:

778