Förtroendebarometer 2006

Den här studien är en del av samlingen Förtroendebarometer

Skapare/primärforskare

MedieAkademin

TNS Gallup

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning

MedieAkademins förtroendebarometer har genomförts årligen sedan 1997. Undersökningen har varje år dels avsett ett urval viktiga samhällsinstitutioner som exempelvis riksdagen, storföretagen, dagspressen och radio-TV, dels ett antal konkreta medier, bl.a Sveriges Television och TV4, och specifika företag, som t ex IKEA, Skandia och Volvo. Antalet bedömda institutioner har varierat något mellan enskilda år. Vissa av institutionerna/medierna/företagen har mätts varje år, andra har studerats mer oregelbundet.

Undersökningen 2006 omfattade 778 intervjupersoner och genomfördes 17/10 - 26/1 O 2006. För intervjuerna som görs per telefon har TNS Gallup i Göteborg svarat. I 2006 års undersökning ingick även frågor om olika gruppers moral, om hur människors livssituation har förändrats och om dagspressens förhållande till Internet.

Syfte:

Studera svenska folkets förtroende till samhällsinstitutioner, politiska partier, medier, varumärken/företag och ledare.

Ämnesområde

Skapare/primärforskare

MedieAkademin

TNS Gallup

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare

SND-ID: SND 0956

Beskrivning

MedieAkademins förtroendebarometer har genomförts årligen sedan 1997. Undersökningen har varje år dels avsett ett urval viktiga samhällsinstitutioner som exempelvis riksdagen, storföretagen, dagspressen och radio-TV, dels ett antal konkreta medier, bl.a Sveriges Television och TV4, och specifika företag, som t ex IKEA, Skandia och Volvo. Antalet bedömda institutioner har varierat något mellan enskilda år. Vissa av institutionerna/medierna/företagen har mätts varje år, andra har studerats mer oregelbundet.

Undersökningen 2006 omfattade 778 intervjupersoner och genomfördes 17/10 - 26/1 O 2006. För intervjuerna som görs per telefon har TNS Gallup i Göteborg svarat. I 2006 års undersökning ingick även frågor om olika gruppers moral, om hur människors livssituation har förändrats och om dagspressens förhållande till Internet.

Syfte:

Studera svenska folkets förtroende till samhällsinstitutioner, politiska partier, medier, varumärken/företag och ledare.

Språk

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

2006

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-74 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Publikationer

Holmberg, S. & Weibull, L. (2006) Förtroendebarometer 2006. Förtroende för samhällsinstitutioner, partier, massmedier och företag. Paper presenterat vid MedieAkademins seminaruim på Göteborgs universitet 2006-11-21, Göteborg
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.1

2014-07-29
https://doi.org/10.5878/002115

Metadata tillagda

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Förtroendebarometer 2006

Citering

Sören Holmberg, Lennart Weibull, MedieAkademin, TNS Gallup. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2014). <em>Förtroendebarometer 2006</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/002115">https://doi.org/10.5878/002115</a>

Skapare/primärforskare

MedieAkademin

TNS Gallup

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-10-17 — 2006-10-26

Datainsamlare: TNS Gallup

Urvalsstorlek: 778

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

55

Antal individer/objekt

778

Publicerad: 2014-04-03
Senast uppdaterad: 2020-05-05