Förtroendebarometer 2007

Den här studien är en del av samlingen Förtroendebarometer

Skapare/primärforskare:

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning:

MedieAkademins förtroendebarometer har genomförts årligen sedan 1997. Undersökningen har varje år dels avsett ett urval viktiga samhällsinstitutioner som exempelvis riksdagen, storföretagen, dagspressen och radio-TV, dels ett antal konkreta medier, bl.a Sveriges Television och TV4, och specifika företag, som t ex IKEA, Skandia och Volvo. Antalet bedömda institutioner har varierat något mellan enskilda år. Vissa av institutionerna/medierna/företagen har mätts varje år, andra har studerats mer oregelbundet.

Undersökningen 2007 omfattade 250 personer intervjuade via telefon och 750 personer slumpvis utvalda från TNS Gallups On Line Panel som besvarat en nätenkät. Studien genomfördes 15/10 - 29/10 2007. Undersökningarna har genomförts av TNS Gallup i Göteborg och innefattade 27 institutioner/företag/medier/partier. I 2007 års undersökning ingick även frågor om olika gruppers moral och hur den har förändrats liksom frågor om storföretagens ansvar och hur de lever upp till dem.

Ladda ner data:

SND 0957-001-v1_1.zip (434.72 KB)
Dataset
SND 0957-002-v1_1.zip (677.76 KB)
Dataset

Skapare/primärforskare:

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare:

SND-ID: SND 0957

Syfte:

Studera svenska folkets förtroende till samhällsinstitutioner, politiska partier, medier, varumärken/företag och ledare.

Beskrivning:

MedieAkademins förtroendebarometer har genomförts årligen sedan 1997. Undersökningen har varje år dels avsett ett urval viktiga samhällsinstitutioner som exempelvis riksdagen, storföretagen, dagspressen och radio-TV, dels ett antal konkreta medier, bl.a Sveriges Television och TV4, och specifika företag, som t ex IKEA, Skandia och Volvo. Antalet bedömda institutioner har varierat något mellan enskilda år. Vissa av institutionerna/medierna/företagen har mätts varje år, andra har studerats mer oregelbundet.

Undersökningen 2007 omfattade 250 personer intervjuade via telefon och 750 personer slumpvis utvalda från TNS Gallups On Line Panel som besvarat en nätenkät. Studien genomfördes 15/10 - 29/10 2007. Undersökningarna har genomförts av TNS Gallup i Göteborg och innefattade 27 institutioner/företag/medier/partier. I 2007 års undersökning ingick även frågor om olika gruppers moral och hur den har förändrats liksom frågor om storföretagens ansvar och hur de lever upp till dem.

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2007

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-10-15 — 2007-10-29

Datainsamlare: TNS Gallup

Urvalsstorlek: 250

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Webbaserad intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-10-15 — 2007-10-29

Datainsamlare: TNS Gallup

Urvalsstorlek: 750

Datakälla: Befolkningsgrupp

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16-74 år

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Holmberg, S. & Weibull, L. (2007) Förtroendebarometer 2007. Förtroende för samhällsinstitutioner, partier, massmedier och företag. Paper presenterat vid MedieAkademins seminaruim på Göteborgs universitet 2007-11-21, Göteborg
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.1:

2014-07-29 doi:10.5878/002116

Metadata tillagda

Version 1.0:

2014-04-01 doi:10.5878/001753

Ladda ner data:

SND 0957-001-v1_1.zip (434.72 KB)
Dataset

Dataset SND 0957-001

Förtroendebarometer 2007 - telefonintervju

Citering:

Sören Holmberg, Lennart Weibull. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen, MedieAkademin, TNS Gallup (2014). Förtroendebarometer 2007 - telefonintervju. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002116

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

39

Antal individer/objekt:

250

Version 1.1:

2014-07-29 doi:10.5878/002117

Metadata tillagda

Version 1.0:

2014-04-01 doi:10.5878/001754

Ladda ner data:

SND 0957-002-v1_1.zip (677.76 KB)
Dataset

Dataset SND 0957-002

Förtroendebarometer 2007 - webbenkät

Citering:

Sören Holmberg, Lennart Weibull. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen, MedieAkademin, TNS Gallup (2014). Förtroendebarometer 2007 - webbenkät. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002117

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

66

Antal individer/objekt:

750