Förtroendebarometer 2009

Den här studien är en del av samlingen Förtroendebarometer

Skapare/primärforskare:

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning:

MedieAkademins förtroendebarometer har genomförts årligen sedan 1997. Undersökningen har varje år dels avsett ett urval viktiga samhällsinstitutioner som exempelvis riksdagen, storföretagen, dagspressen och radio-TV, dels ett antal konkreta medier, bl.a Sveriges Television och TV4, och specifika företag, som t ex IKEA, Skandia och Volvo. Antalet bedömda institutioner har varierat något mellan enskilda år. Vissa av institutionerna/medierna/företagen har mätts varje år, andra har studerats mer oregelbundet.

Undersökningen 2009 genomfördes av TNS Sifo och omfattade 1000 personer som besvarade en nätenkät. Studien genomfördes 17/10 - 2/11 2009 och innefattade 33 institutioner/företag/medier/partier. I 2009 års undersökning ingick även frågor om massmediernas rapportering om Alliansregeringen, oppositionen och det svenska ordförandeskapet i EU. Dessutom ingår frågor om Internetanvändning och bedömningar av Internet som ett instrument för demokrati.

Skapare/primärforskare:

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare:

SND-ID: SND 0959

Syfte:

Studera svenska folkets förtroende till samhällsinstitutioner, politiska partier, medier, varumärken/företag och ledare.

Beskrivning:

MedieAkademins förtroendebarometer har genomförts årligen sedan 1997. Undersökningen har varje år dels avsett ett urval viktiga samhällsinstitutioner som exempelvis riksdagen, storföretagen, dagspressen och radio-TV, dels ett antal konkreta medier, bl.a Sveriges Television och TV4, och specifika företag, som t ex IKEA, Skandia och Volvo. Antalet bedömda institutioner har varierat något mellan enskilda år. Vissa av institutionerna/medierna/företagen har mätts varje år, andra har studerats mer oregelbundet.

Undersökningen 2009 genomfördes av TNS Sifo och omfattade 1000 personer som besvarade en nätenkät. Studien genomfördes 17/10 - 2/11 2009 och innefattade 33 institutioner/företag/medier/partier. I 2009 års undersökning ingick även frågor om massmediernas rapportering om Alliansregeringen, oppositionen och det svenska ordförandeskapet i EU. Dessutom ingår frågor om Internetanvändning och bedömningar av Internet som ett instrument för demokrati.

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2009

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16-74 år

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Holmberg, S. & Weibull, L. (2009) Förtroendebarometer 2009. Förtroende för samhällsinstitutioner, partier, massmedier och företag. Paper presenterat vid MedieAkademins seminaruim på Göteborgs universitet 2009-11-25, Göteborg.
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.1:

2014-07-29 doi:10.5878/002119

Metadataberikad

Version 1.0:

2014-04-02 doi:10.5878/001756

Ladda ner data:

SND 0959-001-v1_1.zip (745.66 KB)
Dataset

Förtroendebarometer 2009

Citering:

Sören Holmberg, Lennart Weibull. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen, MedieAkademin, TNS Sifo (2014). Förtroendebarometer 2009. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002119

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Webbaserad intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-10-17 — 2009-11-02

Datainsamlare: TNS Sifo

Urvalsstorlek: 1000

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

62

Antal individer/objekt:

1000