Förtroendebarometer 2011

SND-ID: SND 0961

Den här studien är en del av samlingen Förtroendebarometer

Skapare/primärforskare

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

MedieAkademin

TNS Sifo

Beskrivning

MedieAkademins förtroendebarometer har genomförts årligen sedan 1997. Undersökningen har varje år dels avsett ett urval viktiga samhällsinstitutioner som exempelvis riksdagen, storföretagen, dagspressen och radio-TV, dels ett antal konkreta medier, bl.a Sveriges Television och TV4, och specifika företag, som t ex IKEA, Skandia och Volvo. Antalet bedömda institutioner har varierat något mellan enskilda år. Vissa av institutionerna/medierna/företagen har mätts varje år, andra har studerats mer oregelbundet.

Undersökningen 2011 genomfördes av TNS Sifo under perioden 3/11-7/11 och omfattade 1021 personer som besvarade en nätenkät. I 2011 års undersökning ingick även frågor om massmediernas rapportering om olika institutioner och grupper samt svenskars syn på framtiden av Public Service.

Syfte:

Studera svenska folkets förtroende till samhällsinstitutioner, politiska partier, medier, varumärken/företag och ledare.

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-74 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

2011

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Holmberg, S. & Weibull, L. (2011) Förtroendebarometer 2011. Förtroende för samhällsinstitutioner, partier, massmedier och företag. Paper presenterat vid MedieAkademins seminaruim på Göteborgs universitet 2011-11-29, Göteborg.
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Förtroendebarometer 2011

Version 2.1

2014-07-29
https://doi.org/10.5878/002121

Metadata tillagda

... Visa mer..

Citering

Sören Holmberg, Lennart Weibull, MedieAkademin, TNS Sifo. Göteborgs universitet (2014). Förtroendebarometer 2011. Svensk nationell datatjänst. Version 2.1. https://doi.org/10.5878/002121

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

MedieAkademin

TNS Sifo

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Webbaserad intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-11-03–2011-11-07
  • Datainsamlare: TNS Sifo
  • Urvalsstorlek: 1021
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

78

Antal individer/objekt

1021

Publicerad: 2014-04-03
Senast uppdaterad: 2020-05-05