Förtroendebarometer 2011

Den här studien är en del av samlingen Förtroendebarometer

Skapare/primärforskare:

MedieAkademin

TNS Sifo

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning:

MedieAkademins förtroendebarometer har genomförts årligen sedan 1997. Undersökningen har varje år dels avsett ett urval viktiga samhällsinstitutioner som exempelvis riksdagen, storföretagen, dagspressen och radio-TV, dels ett antal konkreta medier, bl.a Sveriges Television och TV4, och specifika företag, som t ex IKEA, Skandia och Volvo. Antalet bedömda institutioner har varierat något mellan enskilda år. Vissa av institutionerna/medierna/företagen har mätts varje år, andra har studerats mer oregelbundet.

Undersökningen 2011 genomfördes av TNS Sifo under perioden 3/11-7/11 och omfattade 1021 personer som besvarade en nätenkät. I 2011 års undersökning ingick även frågor om massmediernas rapportering om olika institutioner och grupper samt svenskars syn på framtiden av Public Service.

Syfte:

Studera svenska folkets förtroende till samhällsinstitutioner, politiska partier, medier, varumärken/företag och ledare.

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

MedieAkademin

TNS Sifo

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare:

SND-ID: SND 0961

Beskrivning:

MedieAkademins förtroendebarometer har genomförts årligen sedan 1997. Undersökningen har varje år dels avsett ett urval viktiga samhällsinstitutioner som exempelvis riksdagen, storföretagen, dagspressen och radio-TV, dels ett antal konkreta medier, bl.a Sveriges Television och TV4, och specifika företag, som t ex IKEA, Skandia och Volvo. Antalet bedömda institutioner har varierat något mellan enskilda år. Vissa av institutionerna/medierna/företagen har mätts varje år, andra har studerats mer oregelbundet.

Undersökningen 2011 genomfördes av TNS Sifo under perioden 3/11-7/11 och omfattade 1021 personer som besvarade en nätenkät. I 2011 års undersökning ingick även frågor om massmediernas rapportering om olika institutioner och grupper samt svenskars syn på framtiden av Public Service.

Syfte:

Studera svenska folkets förtroende till samhällsinstitutioner, politiska partier, medier, varumärken/företag och ledare.

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2011

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16-74 år

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Holmberg, S. & Weibull, L. (2011) Förtroendebarometer 2011. Förtroende för samhällsinstitutioner, partier, massmedier och företag. Paper presenterat vid MedieAkademins seminaruim på Göteborgs universitet 2011-11-29, Göteborg.
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 2.1:

2014-07-29 doi:10.5878/002121

Metadata tillagda

Version 2.0:

2014-04-08 doi:10.5878/001769

Variabel borttagen : Postnummer

Version 1.0:

2014-04-02 doi:10.5878/001758

Ladda ner data:

Förtroendebarometer 2011

Citeringsförslag:

Sören Holmberg, Lennart Weibull, MedieAkademin, TNS Sifo. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2014). Förtroendebarometer 2011. Svensk nationell datatjänst. Version 2.1. https://doi.org/10.5878/002121

Skapare/primärforskare:

MedieAkademin

TNS Sifo

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Webbaserad intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-11-03 — 2011-11-07

Datainsamlare: TNS Sifo

Urvalsstorlek: 1021

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

78

Antal individer/objekt:

1021

Publicerad: 2014-04-03
Senast uppdaterad: 2020-05-05