Förtroendebarometer 2012

SND-ID: SND 0962

Den här studien är en del av samlingen Förtroendebarometer

Skapare/primärforskare

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

MedieAkademin

TNS Sifo

Beskrivning

MedieAkademins förtroendebarometer har genomförts årligen sedan 1997. Undersökningen har varje år dels avsett ett urval viktiga samhällsinstitutioner som exempelvis riksdagen, storföretagen, dagspressen och radio-TV, dels ett antal konkreta medier, bl.a Sveriges Television och TV4, och specifika företag, som t ex IKEA, Skandia och Volvo. Antalet bedömda institutioner har varierat något mellan enskilda år. Vissa av institutionerna/medierna/företagen har mätts varje år, andra har studerats mer oregelbundet.

Undersökningen 2012 genomfördes av TNS Sifo och omfattade 1017 personer som besvarade en nätenkät. Studien genomfördes 8/2 - 14/2 2012 och innefattade 43 institutioner/företag/medier/partier. I 2012 års undersökning ingick även frågor om förtroendet för ett tjugotal yrkesgrupper samt frågor om förtroendet för tjugo namngivna personer verksamma inom svenska medier. Därtill ingick en specialmätning av Estelle-effekten på förtroendet för kungahuset.

Syfte:

Studera svenska folkets förtroende till samhällsinstitutioner, politiska partier, medier, varumärken/företag och ledare.

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-74 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

2012

2012

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Holmberg, S. & Weibull, L. (2012) Förtroendebarometer 2012. Förtroende för samhällsinstitutioner, partier, massmedier och företag. Paper presenterat vid MedieAkademins seminaruim på Göteborgs universitet 2012-03-08, Göteborg.
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Förtroendebarometer 2012

Version 2.1

2014-07-29
https://doi.org/10.5878/002122

Metadata tillagda

... Visa mer..

Citering

Sören Holmberg, Lennart Weibull, MedieAkademin, TNS Sifo. Göteborgs universitet (2014). Förtroendebarometer 2012. Svensk nationell datatjänst. Version 2.1. https://doi.org/10.5878/002122

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

MedieAkademin

TNS Sifo

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Webbaserad intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-02-08–2012-02-14
  • Datainsamlare: TNS Sifo
  • Urvalsstorlek: 1017
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

104

Antal individer/objekt

1017

Publicerad: 2014-04-03
Senast uppdaterad: 2020-05-05