Förtroendebarometer 2012

Den här studien är en del av samlingen Förtroendebarometer

Skapare/primärforskare:

TNS Sifo

MedieAkademin

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning:

MedieAkademins förtroendebarometer har genomförts årligen sedan 1997. Undersökningen har varje år dels avsett ett urval viktiga samhällsinstitutioner som exempelvis riksdagen, storföretagen, dagspressen och radio-TV, dels ett antal konkreta medier, bl.a Sveriges Television och TV4, och specifika företag, som t ex IKEA, Skandia och Volvo. Antalet bedömda institutioner har varierat något mellan enskilda år. Vissa av institutionerna/medierna/företagen har mätts varje år, andra har studerats mer oregelbundet.

Undersökningen 2012 genomfördes av TNS Sifo och omfattade 1017 personer som besvarade en nätenkät. Studien genomfördes 8/2 - 14/2 2012 och innefattade 43 institutioner/företag/medier/partier. I 2012 års undersökning ingick även frågor om förtroendet för ett tjugotal yrkesgrupper samt frågor om förtroendet för tjugo namngivna personer verksamma inom svenska medier. Därtill ingick en specialmätning av Estelle-effekten på förtroendet för kungahuset.

Syfte:

Studera svenska folkets förtroende till samhällsinstitutioner, politiska partier, medier, varumärken/företag och ledare.

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

TNS Sifo

MedieAkademin

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare:

SND-ID: SND 0962

Beskrivning:

MedieAkademins förtroendebarometer har genomförts årligen sedan 1997. Undersökningen har varje år dels avsett ett urval viktiga samhällsinstitutioner som exempelvis riksdagen, storföretagen, dagspressen och radio-TV, dels ett antal konkreta medier, bl.a Sveriges Television och TV4, och specifika företag, som t ex IKEA, Skandia och Volvo. Antalet bedömda institutioner har varierat något mellan enskilda år. Vissa av institutionerna/medierna/företagen har mätts varje år, andra har studerats mer oregelbundet.

Undersökningen 2012 genomfördes av TNS Sifo och omfattade 1017 personer som besvarade en nätenkät. Studien genomfördes 8/2 - 14/2 2012 och innefattade 43 institutioner/företag/medier/partier. I 2012 års undersökning ingick även frågor om förtroendet för ett tjugotal yrkesgrupper samt frågor om förtroendet för tjugo namngivna personer verksamma inom svenska medier. Därtill ingick en specialmätning av Estelle-effekten på förtroendet för kungahuset.

Syfte:

Studera svenska folkets förtroende till samhällsinstitutioner, politiska partier, medier, varumärken/företag och ledare.

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2012

2012

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16-74 år

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Holmberg, S. & Weibull, L. (2012) Förtroendebarometer 2012. Förtroende för samhällsinstitutioner, partier, massmedier och företag. Paper presenterat vid MedieAkademins seminaruim på Göteborgs universitet 2012-03-08, Göteborg.
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 2.1:

2014-07-29 doi:10.5878/002122

Metadata tillagda

Version 2.0:

2014-04-08 doi:10.5878/001768

Variabel borttagen : Postnummer

Version 1.0:

2014-04-02 doi:10.5878/001759

Ladda ner data:

Förtroendebarometer 2012

Citeringsförslag:

Sören Holmberg, Lennart Weibull, MedieAkademin, TNS Sifo. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2014). Förtroendebarometer 2012. Svensk nationell datatjänst. Version 2.1. https://doi.org/10.5878/002122

Skapare/primärforskare:

MedieAkademin

TNS Sifo

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Webbaserad intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-02-08 — 2012-02-14

Datainsamlare: TNS Sifo

Urvalsstorlek: 1017

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

104

Antal individer/objekt:

1017

Publicerad: 2014-04-03
Senast uppdaterad: 2020-05-05