Förtroendebarometer 2013

SND-ID: SND 0963

Den här studien är en del av samlingen Förtroendebarometer

Skapare/primärforskare

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

MedieAkademin

TNS Sifo

Beskrivning

MedieAkademins förtroendebarometer har genomförts årligen sedan 1997. Undersökningen har varje år dels avsett ett urval viktiga samhällsinstitutioner som exempelvis riksdagen, storföretagen, dagspressen och radio-TV, dels ett antal konkreta medier, bl.a Sveriges Television och TV4, och specifika företag, som t ex IKEA, Skandia och Volvo. Antalet bedömda institutioner har varierat något mellan enskilda år. Vissa av institutionerna/medierna/företagen har mätts varje år, andra har studerats mer oregelbundet.

Undersökningen 2013 genomfördes av TNS Sifo och omfattade 1220 personer som besvarade en nätenkät. Studien genomfördes 7/2 - 17/2 2013 och innefattade 60 institutioner/företag/medier/partier. I 2013 års undersökning ingick även frågor om vilka personer som är mest uppskattade i mediesverige.

Syfte:

Studera svenska folkets förtroende till samhällsinstitutioner, politiska partier, medier, varumärken/företag och ledare.

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-74 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

2013

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Holmberg, S. & Weibull, L. (2013) Förtroendebarometer 2013. Förtroende för samhällsinstitutioner, partier, massmedier och företag. Paper presenterat vid MedieAkademins seminaruim på Mediedagarna 2013-03-07, Göteborg.
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Förtroendebarometer 2013

Version 2.1

2014-07-29
https://doi.org/10.5878/002123

Metadata tillagda

... Visa mer..

Citering

Sören Holmberg, Lennart Weibull, MedieAkademin, TNS Sifo. Göteborgs universitet (2014). Förtroendebarometer 2013. Svensk nationell datatjänst. Version 2.1. https://doi.org/10.5878/002123

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

MedieAkademin

TNS Sifo

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Webbaserad intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013-02-07–2013-02-17
  • Datainsamlare: TNS Sifo
  • Urvalsstorlek: 1220
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

86

Antal individer/objekt

1220

Publicerad: 2014-04-03
Senast uppdaterad: 2020-05-05