Karaktäristik av guldaggregat genererade med hjälp av olika metoder: massa mobilitet och ytarea

SND-ID: SND 0966

Skapare/primärforskare

Christian Svensson - Lunds tekniska högskola, Institutionen för designvetenskaper

Beskrivning

Studien testar och jämför en ny in-house gnistgenerator med kommersiella motsvarigheter. Utfallet karaktäriseras med avseende på massa och mobilitet.

I karaktäriseringen används välkända instrument som DMA och APM. Olika metoder för att beräkna ytarea jämförs.

Syfte:

Karaktärisera aerosoler av guldaggregat med avseende på massa och mobilitet.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds tekniska högskola

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för designvetenskaper

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Studiedesign

Experimentell studie

Tidsperiod(er) som undersökts

2010-10-01 – 2011-01-01

Geografisk täckning
Publikationer
Dataset
Karaktäristik av guldaggregat genererade med hjälp av olika metoder: massa mobilitet och ytarea

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Zip-filen innehåller data i excelformat, uppdelat på två flikar. Den första avser den uppmätta storleken på olika partiklar vid ett hundratal observationer, indelat efter generatortyp. Den andra fliken visar resultat för tester av de olika generatorerna, där oberoendevariabeln är partikelstorlek och de beroende variablerna är vikt, shape factor samt effektiv densitet. Zip-filen innehåller även kodbok med variabelbeskrivningar på engelska.

Version 1.0

Citering

Christian Svensson. Lunds tekniska högskola (2015). Karaktäristik av guldaggregat genererade med hjälp av olika metoder: massa mobilitet och ytarea. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002624

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Christian Svensson - Lunds tekniska högskola, Institutionen för designvetenskaper

Tidsperiod(er) som undersökts

2011

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011
Publicerad: 2015-03-17
Senast uppdaterad: 2020-05-15