Karaktäristik av guldaggregat genererade med hjälp av olika metoder: massa mobilitet och ytarea

Skapare/primärforskare

Christian Svensson - Lunds tekniska högskola, Institutionen för designvetenskaper

Beskrivning

Studien testar och jämför en ny in-house gnistgenerator med kommersiella motsvarigheter. Utfallet karaktäriseras med avseende på massa och mobilitet.

I karaktäriseringen används välkända instrument som DMA och APM. Olika metoder för att beräkna ytarea jämförs.

Syfte:

Karaktärisera aerosoler av guldaggregat med avseende på massa och mobilitet.

Skapare/primärforskare

Christian Svensson - Lunds tekniska högskola, Institutionen för designvetenskaper

Identifierare

SND-ID: SND 0966

Beskrivning

Studien testar och jämför en ny in-house gnistgenerator med kommersiella motsvarigheter. Utfallet karaktäriseras med avseende på massa och mobilitet.

I karaktäriseringen används välkända instrument som DMA och APM. Olika metoder för att beräkna ytarea jämförs.

Syfte:

Karaktärisera aerosoler av guldaggregat med avseende på massa och mobilitet.

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

2010-10-01 — 2011-01-01

Analysenhet

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Karaktäristik av guldaggregat genererade med hjälp av olika metoder: massa mobilitet och ytarea

Citeringsförslag

Christian Svensson. Lunds tekniska högskola, Institutionen för designvetenskaper (2015). <em>Karaktäristik av guldaggregat genererade med hjälp av olika metoder: massa mobilitet och ytarea</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002624">https://doi.org/10.5878/002624</a>

Skapare/primärforskare

Christian Svensson - Lunds tekniska högskola, Institutionen för designvetenskaper

Beskrivning

Zip-filen innehåller data i excelformat, uppdelat på två flikar. Den första avser den uppmätta storleken på olika partiklar vid ett hundratal observationer, indelat efter generatortyp. Den andra fliken visar resultat för tester av de olika generatorerna, där oberoendevariabeln är partikelstorlek och de beroende variablerna är vikt, shape factor samt effektiv densitet. Zip-filen innehåller även kodbok med variabelbeskrivningar på engelska.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011

Tidsperiod(er) som undersökts

2011

Publicerad: 2015-03-17
Senast uppdaterad: 2020-05-15