Karaktäristik av guldaggregat genererade med hjälp av olika metoder: massa mobilitet och ytarea

Skapare/primärforskare:

Christian Svensson - Lunds tekniska högskola, Institutionen för designvetenskaper

Beskrivning:

Studien testar och jämför en ny in-house gnistgenerator med kommersiella motsvarigheter. Utfallet karaktäriseras med avseende på massa och mobilitet.

I karaktäriseringen används välkända instrument som DMA och APM. Olika metoder för att beräkna ytarea jämförs.

Ladda ner data:

SND 0966-001-v1.0.zip (115.02 KB)
Karaktäristik av guldaggregat genererade med hjälp av olika metoder: massa, mobilitet och ytarea

Skapare/primärforskare:

Christian Svensson - Lunds tekniska högskola, Institutionen för designvetenskaper

Identifierare:

SND-ID: SND 0966

Syfte:

Karaktärisera aerosoler av guldaggregat med avseende på massa och mobilitet.

Beskrivning:

Studien testar och jämför en ny in-house gnistgenerator med kommersiella motsvarigheter. Utfallet karaktäriseras med avseende på massa och mobilitet.

I karaktäriseringen används välkända instrument som DMA och APM. Olika metoder för att beräkna ytarea jämförs.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2010-10-01 — 2011-01-01

Analysenhet:

Tidsdimension:

Version 1.0:

2015-03-17 doi:10.5878/002624

Ladda ner data:

SND 0966-001-v1.0.zip (115.02 KB)
Karaktäristik av guldaggregat genererade med hjälp av olika metoder: massa, mobilitet och ytarea

Karaktäristik av guldaggregat genererade med hjälp av olika metoder: massa mobilitet och ytarea

Citering:

Christian Svensson. Lunds tekniska högskola, Institutionen för designvetenskaper (2015). Karaktäristik av guldaggregat genererade med hjälp av olika metoder: massa mobilitet och ytarea. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002624

Primärforskare:

Beskrivning:

Zip-filen innehåller data i excelformat, uppdelat på två flikar. Den första avser den uppmätta storleken på olika partiklar vid ett hundratal observationer, indelat efter generatortyp. Den andra fliken visar resultat för tester av de olika generatorerna, där oberoendevariabeln är partikelstorlek och de beroende variablerna är vikt, shape factor samt effektiv densitet. Zip-filen innehåller även kodbok med variabelbeskrivningar på engelska.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011

Tidsperiod(er) som undersökts:

2011