Svenska nyhetsmediers rapportering om forskningsfusk 2002-2013

SND-ID: SND 0967

Skapare/primärforskare

Ulrika Andersson - Göteborgs universitet, SOM-institutet orcid

Beskrivning

Studien syftar till att undersöka hur svenska nyhetsmedier har rapporterat om forskningsfusk under åren 2002-2013 samt om denna rapportering har ökat över tid. Studien baseras på en systematisk, kvantitativ innehållsanalys av samtliga artiklar och inslag om forskningsfusk i ett urval av de största nyhetsmedierna inom dagspress och tv: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten, Sydsvenskan, Aftonbladet, Expressen, GT, Kvällsposten, Metro samt Sveriges Televisions nyhetsprogram Rapports huvudsändning kl. 19.30.

Syfte:

Studien syftar till att undersöka hur svenska nyhetsmedier har rapporterat om hur forskningsfusk ser ut samt om denna rapportering har ökat över tid.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

JMG

Finansiering

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Svensk nyhetsmedia

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

2002-01-01 – 2013-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Andersson, Ulrika (2014) Fusk och förtroende. Om mediers forskningsrapportering och förtroendet för forskning. (VA-rapport 2014:3). Stockholm: Vetenskap & Allmänhet, VA
Läs fulltext
ISSN: 1653-6843
ISBN: 978-91-85585-72-4

Brounéus, Fredrik; Larsdotter, Karin; Andersson, Ulrika & Lindholm, Maria (2014). Does media coverage of research misconduct affect public confidence in science? EuroScientist, 30 April 2014
Läs fulltext

Andersson, Ulrika (2014). Fusk och förtroende. Om mediers forskningsrapportering och förtroendet för forskning. (SOM-rapport 2014:27). Göteborg: Göteborgs universitet
Läs fulltext

Andersson, Ulrika (2014) Forskningsfusk och allmänhetens förtroende. I: Bergström, Annika och Oscarsson, Henrik (red.) Mittfåra och Marginal. Göteborg: Göteborgs universitet
Läs fulltext
ISBN: 978-91-89673-30-4

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Forskningsfusk 2002-2013

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Ulrika Andersson. Göteborgs universitet (2014). Forskningsfusk 2002-2013. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002216

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Ulrika Andersson - Göteborgs universitet, SOM-institutet orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2002-01-01 – 2013-12-31

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Kodning av innehåll
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013-10-01–2014-01-15
  • Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Variabler

38

Antal individer/objekt

359

Publicerad: 2014-09-19
Senast uppdaterad: 2020-05-06