Svenska nyhetsmediers rapportering om forskningsfusk 2002-2013

Skapare/primärforskare:

Ulrika Andersson - Göteborgs universitet, SOM-institutet orcid

Beskrivning:

Studien syftar till att undersöka hur svenska nyhetsmedier har rapporterat om forskningsfusk under åren 2002-2013 samt om denna rapportering har ökat över tid. Studien baseras på en systematisk, kvantitativ innehållsanalys av samtliga artiklar och inslag om forskningsfusk i ett urval av de största nyhetsmedierna inom dagspress och tv: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten, Sydsvenskan, Aftonbladet, Expressen, GT, Kvällsposten, Metro samt Sveriges Televisions nyhetsprogram Rapports huvudsändning kl. 19.30.

Ansvarig institution/enhet:

Skapare/primärforskare:

Ulrika Andersson - Göteborgs universitet, SOM-institutet orcid

Identifierare:

SND-ID: SND 0967

Syfte:

Studien syftar till att undersöka hur svenska nyhetsmedier har rapporterat om hur forskningsfusk ser ut samt om denna rapportering har ökat över tid.

Beskrivning:

Studien syftar till att undersöka hur svenska nyhetsmedier har rapporterat om forskningsfusk under åren 2002-2013 samt om denna rapportering har ökat över tid. Studien baseras på en systematisk, kvantitativ innehållsanalys av samtliga artiklar och inslag om forskningsfusk i ett urval av de största nyhetsmedierna inom dagspress och tv: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten, Sydsvenskan, Aftonbladet, Expressen, GT, Kvällsposten, Metro samt Sveriges Televisions nyhetsprogram Rapports huvudsändning kl. 19.30.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2002-01-01 — 2013-12-31

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Svensk nyhetsmedia

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Finansiering:

Vetenskapsrådet

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Andersson, Ulrika (2014) Forskningsfusk och allmänhetens förtroende. I: Bergström, Annika och Oscarsson, Henrik (red.) Mittfåra och Marginal. Göteborg: Göteborgs universitet
Läs fulltext

Brounéus, Fredrik; Larsdotter, Karin; Andersson, Ulrika & Lindholm, Maria (2014). Does media coverage of research misconduct affect public confidence in science? EuroScientist, 30 April 2014.
Läs fulltext

Andersson, Ulrika (2014). Fusk och förtroende. Om mediers forskningsrapportering och förtroendet för forskning. (SOM-rapport 2014:27). Göteborg: Göteborgs universitet
Läs fulltext

Andersson, Ulrika (2014) Fusk och förtroende. Om mediers forskningsrapportering och förtroendet för forskning. (VA-rapport 2014:3). Stockholm: Vetenskap & Allmänhet, VA
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2014-10-02 doi:10.5878/002216

Forskningsfusk 2002-2013

Citering:

Ulrika Andersson. Göteborgs universitet, JMG (2014). Forskningsfusk 2002-2013. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002216

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Kodning av innehåll

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013-10-01 — 2014-01-15

Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Tidsperiod(er) som undersökts:

2002-01-01 — 2013-12-31

Variabler:

38

Antal individer/objekt:

359