Svenska nyhetsmediers rapportering om forskningsfusk 2002-2013

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Ulrika Andersson - Göteborgs universitet, SOM-institutet orcid

Beskrivning:

Studien syftar till att undersöka hur svenska nyhetsmedier har rapporterat om forskningsfusk under åren 2002-2013 samt om denna rapportering har ökat över tid. Studien baseras på en systematisk, kvantitativ innehållsanalys av samtliga artiklar och inslag om forskningsfusk i ett urval av de största nyhetsmedierna inom dagspress och tv: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten, Sydsvenskan, Aftonbladet, Expressen, GT, Kvällsposten, Metro samt Sveriges Televisions nyhetsprogram Rapports huvudsändning kl. 19.30.

Syfte:

Studien syftar till att undersöka hur svenska nyhetsmedier har rapporterat om hur forskningsfusk ser ut samt om denna rapportering har ökat över tid.

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, JMG

Skapare/primärforskare:

Ulrika Andersson - Göteborgs universitet, SOM-institutet orcid

Identifierare:

SND-ID: SND 0967

Beskrivning:

Studien syftar till att undersöka hur svenska nyhetsmedier har rapporterat om forskningsfusk under åren 2002-2013 samt om denna rapportering har ökat över tid. Studien baseras på en systematisk, kvantitativ innehållsanalys av samtliga artiklar och inslag om forskningsfusk i ett urval av de största nyhetsmedierna inom dagspress och tv: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten, Sydsvenskan, Aftonbladet, Expressen, GT, Kvällsposten, Metro samt Sveriges Televisions nyhetsprogram Rapports huvudsändning kl. 19.30.

Syfte:

Studien syftar till att undersöka hur svenska nyhetsmedier har rapporterat om hur forskningsfusk ser ut samt om denna rapportering har ökat över tid.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2002-01-01 — 2013-12-31

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Svensk nyhetsmedia

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Finansiering:

Vetenskapsrådet

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Andersson, Ulrika (2014) Fusk och förtroende. Om mediers forskningsrapportering och förtroendet för forskning. (VA-rapport 2014:3). Stockholm: Vetenskap & Allmänhet, VA
Läs fulltext
ISSN: 1653-6843
ISBN: 978-91-85585-72-4

Brounéus, Fredrik; Larsdotter, Karin; Andersson, Ulrika & Lindholm, Maria (2014). Does media coverage of research misconduct affect public confidence in science? EuroScientist, 30 April 2014
Läs fulltext

Andersson, Ulrika (2014). Fusk och förtroende. Om mediers forskningsrapportering och förtroendet för forskning. (SOM-rapport 2014:27). Göteborg: Göteborgs universitet
Läs fulltext

Andersson, Ulrika (2014) Forskningsfusk och allmänhetens förtroende. I: Bergström, Annika och Oscarsson, Henrik (red.) Mittfåra och Marginal. Göteborg: Göteborgs universitet
Läs fulltext
ISBN: 978-91-89673-30-4

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2014-10-02 doi:10.5878/002216

Forskningsfusk 2002-2013

Citeringsförslag:

Ulrika Andersson. Göteborgs universitet, JMG (2014). Forskningsfusk 2002-2013. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002216

Skapare/primärforskare:

Ulrika Andersson - Göteborgs universitet, SOM-institutet orcid

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Kodning av innehåll

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013-10-01 — 2014-01-15

Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Tidsperiod(er) som undersökts:

2002-01-01 — 2013-12-31

Variabler:

38

Antal individer/objekt:

359

Publicerad: 2014-09-19
Senast uppdaterad: 2020-05-06