VALU 2014 - SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2014

SND-ID: SND 0969

Den här studien är en del av samlingen SVT:s vallokalsundersökningar

Alternativ titel

VALU14

Skapare/primärforskare

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Per Näsman - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för säkerhetsforskning

Torbjörn Gustafsson - Sveriges Television AB

Beskrivning

Denna vallokalsundersökning genomfördes i anslutning till riksdagsvalet den 14 september 2014.

En vallokalsundersökning (exit poll) innebär att man frågar ett urval av väljare då de lämnar vallokalen dels vilket parti de röstat på och dels ett antal valsociologiska frågor. Undersökningsmetoden har med framgång använts i ett flertal länder för prognos- och analysändamål. Den första vallokalsundersökningen i Sverige genomfördes vid riksdagsvalet 1991. Liknande undersökningar har sedan dess genomförts i samband med samtliga riksdagsval, folkomröstningar och val till Europaparlamentet.

Syfte:

Ge ett analysunderlag för den valvaka som sändes i Sveriges Television under valkvällen, samt för andra eftervalsanalyser.

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges Television AB

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Svenska valmanskåren

Urvalsmetod

Blandat sannolikhets- och icke-sannolikhetsurval
Med hjälp av statistik rörande genomförd poströstning vid tidigare val från Posten respektive Valmyndigheten, och information från Valmyndigheten avseende de röstningslokaler som fanns för förtidsröstning vid detta Riksdagssvalet 2014, valdes 45 röstningslokaler för förtida röstning ut för att ingå i VALU 2014 RV. Vid de utvalda röstningsställena fick de som förtidsröstade under ett slumpmässigt valt förmiddags- respektive eftermiddagspass under undersökningsperioden 8 september till 13 september 2014 fylla i enkäten. Förmiddagspasset och eftermiddagspasset var tillsammans fyra timmar. Start- och slutpunkt för respektive pass valdes slumpmässigt.

Tidsperiod(er) som undersökts

2014

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Hernborn, Hans, Holmberg, Sören & Näsman, Per (2006). Valu i allmänhetens tjänst. Stockholm: Sveriges television (SVT)
Till lärosätets (gu) databas | Swepub | Libris

Hernborn, Hans (2002). Valu : Swedish exit polls. Stockholm: Sveriges television (SVT)
Libris

Hernborn, Hans, Holmberg, Sören, Näsman, Per, & Thedéen, Torbjörn (2003) Valu : Sveriges Televisions vallokalsundersökningar. Stockholm: SVT.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
VALU 2014 - SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2014

Version 1.1

2015-02-10
https://doi.org/10.5878/002619

Metadata tillagda

... Visa mer..

Citering

Sören Holmberg, Per Näsman, Torbjörn Gustafsson. Sveriges Television AB (2015). VALU 2014 - SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2014. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002619

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Per Näsman - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för säkerhetsforskning

Torbjörn Gustafsson - Sveriges Television AB

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-09-08–2014-09-14
  • Antal svar: 12909
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

65

Antal individer/objekt

12909

Hemsida

Publicerad: 2014-10-13
Senast uppdaterad: 2022-11-22