Ngoni - Språk, kultur och sociolingvistisk situation

Skapare/primärforskare:

Tove Rosendal - Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer

Gastor Mapunda - Dar es-Salaams universitet, Institutionen för främmande språk och allmän språkvetenskap

Beskrivning:

Projektet ”Ngoni - Language, culture and sociolinguistic situation” är ett tvåårigt postdokprojekt från forskningsprogrammet TASENE som är ett samarbete mellan Tanzania (COSTECH), Sverige (SIDA) och Nederländerna (NWO, Netherlands Organisation for Scientific Research/WOTRO Science for Global Development).
Det arkiverade materialet kommer från delprojeketet Language documentation and analysis of Ngoni. Materialet består av ljudinspelningar (elicitering baserat på foton av situationer från den lokal miljön: jordbruk, matlagning över öppen eld samt vad som kan betecknas 'moderna föremål'). Det finns även inspelningar (även här elicitering genom foton) som visar gamla, traditionella föremål. Alla inspelningar är på ngoni, men kodväxling med swahili förekommer i varierande omfattning. Inspelingarna är gjorda i Songea Rural District, öster om Lake Nyasa i Ruvuma Region i sydvästra Tanzania i november-december 2012 och i augusti-september 2013, i Songea Rural District som geografiskt är mitt i ngonitalarnas område. I tillägg finns inspelningar gjorda i Michungwani i Tanga District i September 2013

... Visa mer..

Karta:

Skapare/primärforskare:

Tove Rosendal - Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer

Gastor Mapunda - Dar es-Salaams universitet, Institutionen för främmande språk och allmän språkvetenskap

Identifierare:

SND-ID: SND 0970

Syfte:

Projektet "Ngoni - Language, culture and sociolinguistic situation" hade som övergripande mål att dokumentera och analysera språket ngoni samt dokumentera olika aspekter av ngonis kultur. Genom att analysera hur språket ngoni används och påverkas av swahili, kan man dra slutsatser om ngonis framtid - om språket hotas eller om ngonitalare bevarar sitt språk i kontaktsituationen med swahili. Swahili är det nationella språket som genom politiska beslut har utvecklats till att bli kommunikationsspråk över hela Tanzania. Det finns fog för att anta att swahili är ett hot mot många av Tanzanias minoritetsspråk, däribland ngoni. Syftet med filerna från delprojektet Language documentation and analysis of Ngoni var att analysera lån och språkväxling med swahili.

Beskrivning:

Projektet ”Ngoni - Language, culture and sociolinguistic situation” är ett tvåårigt postdokprojekt från forskningsprogrammet TASENE som är ett samarbete mellan Tanzania (COSTECH), Sverige (SIDA) och Nederländerna (NWO, Netherlands Organisation for Scientific Research/WOTRO Science for Global Development).
Det arkiverade materialet kommer från delprojeketet Language documentation and analysis of Ngoni. Materialet består av ljudinspelningar (elicitering baserat på foton av situationer från den lokal miljön: jordbruk, matlagning över öppen eld samt vad som kan betecknas 'moderna föremål'). Det finns även inspelningar (även här elicitering genom foton) som visar gamla, traditionella föremål. Alla inspelningar är på ngoni, men kodväxling med swahili förekommer i varierande omfattning. Inspelingarna är gjorda i Songea Rural District, öster om Lake Nyasa i Ruvuma Region i sydvästra Tanzania i november-december 2012 och i augusti-september 2013, i Songea Rural District som geografiskt är mitt i ngonitalarnas område. I tillägg finns inspelningar gjorda i Michungwani i Tanga District i September 2013

... Visa mer..

Språk:

Ngoni

Tidsperiod(er) som undersökts:

2012-08-01 — 2014-07-31

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Tanzania, Subsahariska Afrika

Geografisk beskrivning: Songea Rural District, öster om Lake Nyasa, Ruvumaregionen i sydvästra Tanzania. Dataset 001: Byarna Kilagano, Michungwani och Peramiho. Dataset 002: Byarna Mhepai och Peramiho.

Analysenhet:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Mapunda, G. och Rosendal, T. (2014) Is the Tanzanian Ngoni language threatened? A survey of lexical borrowing from Swahili. Journal of Multilingual and Multicultural Development, vol. 35, no 3, pp. 271-288 DOI 10.1080/01434632.2013.864659
DOI Swepub Lärosätets databas

Tove Rosendal & Gastor Mapunda. 2017. Contact-induced language alternation in Tanzanian Ngoni - an empirical study of frequency and patterns, International Journal of Multilingualism, Volume 14, Issue 4, pp 463-477. DOI 10.1080/14790718.2016.1156684
Swepub Lärosätets databas DOI

Mapunda, Gastor & Rosendal, Tove. 2015. Borrowing in Tanzanian Ngoni lexicon: Some semantic trends in a language contact situation. Language Matters. Volume 46, Issue 2, pp 180-194. DOI 10.1080/10228195.2015.1027484
DOI

Rosendal, Tove. 2016. Language transmission and use in a bilingual setting in rural Tanzania. Findings from an in-depth study of Ngoni. In Endangered Languages and Languages in Danger. Issues of documentation, policy and language rights Eds. Martin Pütz & Luna Filipović (series IMPACT Studies in Language and Society) pp 335-.349. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. DOI 10.1075/impact.42-14ros
DOI

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2014-12-19 doi:10.5878/002470

Dataset SND 0970-001

Fotoelicitering traditionella föremål

Citering:

Tove Rosendal, Gastor Mapunda. Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer (2014). Fotoelicitering traditionella föremål. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002470

Beskrivning:

Datasetet innehåller 17 inspelningar av eliciteringssessioner med foton på traditionella föremål. Utöver inspelningarna medföljer också transkriptioner, fotona som användes i eliciteringen och en metadatafil.

Dataformat / datastruktur:

Text

Stillbild

Audio

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Inspelning

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013-08 — 2013-09

Tidsperiod(er) som undersökts:

2013-08 — 2013-09

Version 1.0:

2014-12-19 doi:10.5878/002471

Dataset SND 0970-002

Fotoelicitering moderna föremål

Citering:

Tove Rosendal, Gastor Mapunda. Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer (2014). Fotoelicitering moderna föremål. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002471

Beskrivning:

Datasetet består av 24 inspelningar av eliciteringssessioner genomförda med hjälp av foton på moderna företeelser och föremål. Utom ljudfilerna ingår även transkriptioner av samtliga inspelningar, fotona som användes vid eliciteringen och en metadatafil.

Dataformat / datastruktur:

Text

Stillbild

Audio

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Inspelning

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-11 — 2012-12

Tidsperiod(er) som undersökts:

2012-11 — 2012-11