Ngoni - Språk, kultur och sociolingvistisk situation

SND-ID: SND 0970

Skapare/primärforskare

Tove Rosendal - Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer

Gastor Mapunda - Dar es-Salaams universitet, Institutionen för främmande språk och allmän språkvetenskap

Beskrivning

Projektet ”Ngoni - Language, culture and sociolinguistic situation” är ett tvåårigt postdokprojekt från forskningsprogrammet TASENE som är ett samarbete mellan Tanzania (COSTECH), Sverige (SIDA) och Nederländerna (NWO, Netherlands Organisation for Scientific Research/WOTRO Science for Global Development).
Det arkiverade materialet kommer från delprojeketet Language documentation and analysis of Ngoni. Materialet består av ljudinspelningar (elicitering baserat på foton av situationer från den lokal miljön: jordbruk, matlagning över öppen eld samt vad som kan betecknas 'moderna föremål'). Det finns även inspelningar (även här elicitering genom foton) som visar gamla, traditionella föremål. Alla inspelningar är på ngoni, men kodväxling med swahili förekommer i varierande omfattning. Inspelingarna är gjorda i Songea Rural District, öster om Lake Nyasa i Ruvuma Region i sydvästra Tanzania i november-december 2012 och i augusti-september 2013, i Songea Rural District som geografiskt är mitt i ngonitalarnas område. I tillägg finns inspelningar gjorda i Michungwani i Tanga District i September 2013

... Visa mer..

Språk

Ngoni

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för språk och litteraturer

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

2012-08-01 – 2014-07-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Tanzania, Subsahariska Afrika

Geografisk beskrivning: Songea Rural District, öster om Lake Nyasa, Ruvumaregionen i sydvästra Tanzania. Dataset 001: Byarna Kilagano, Michungwani och Peramiho. Dataset 002: Byarna Mhepai och Peramiho.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Mapunda, Gastor & Rosendal, Tove. 2015. Borrowing in Tanzanian Ngoni lexicon: Some semantic trends in a language contact situation. Language Matters. Volume 46, Issue 2, pp 180-194. DOI 10.1080/10228195.2015.1027484
ISSN: 1753-5395
DOI: https://doi.org/10.1080/10228195.2015.1027484

Tove Rosendal & Gastor Mapunda. 2017. Contact-induced language alternation in Tanzanian Ngoni - an empirical study of frequency and patterns, International Journal of Multilingualism, Volume 14, Issue 4, pp 463-477. DOI 10.1080/14790718.2016.1156684
Swepub | Lärosätets databas
DOI: https://doi.org/10.1080/14790718.2016.1156684

Mapunda, G. och Rosendal, T. (2014) Is the Tanzanian Ngoni language threatened? A survey of lexical borrowing from Swahili. Journal of Multilingual and Multicultural Development, vol. 35, no 3, pp. 271-288 DOI 10.1080/01434632.2013.864659
Swepub | Lärosätets databas
DOI: https://doi.org/10.1080/01434632.2013.864659

Rosendal, Tove. 2016. Language transmission and use in a bilingual setting in rural Tanzania. Findings from an in-depth study of Ngoni. In Endangered Languages and Languages in Danger. Issues of documentation, policy and language rights Eds. Martin Pütz & Luna Filipović (series IMPACT Studies in Language and Society) pp 335-.349. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. DOI 10.1075/impact.42-14ros
DOI: https://doi.org/10.1075/impact.42-14ros

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Fotoelicitering traditionella föremål

Beskrivning

Datasetet innehåller 17 inspelningar av eliciteringssessioner med foton på traditionella föremål. Utöver inspelningarna medföljer också transkriptioner, fotona som användes i eliciteringen och en metadatafil.

Version 1.0

Citering

Tove Rosendal, Gastor Mapunda. Göteborgs universitet (2014). Fotoelicitering traditionella föremål. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002470

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Text

Stillbild

Audio

Skapare/primärforskare

Tove Rosendal - Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer

Gastor Mapunda - Dar es-Salaams universitet, Institutionen för främmande språk och allmän språkvetenskap

Tidsperiod(er) som undersökts

2013-08 – 2013-09

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Inspelning
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013-08–2013-09
Dataset 2
Fotoelicitering moderna föremål

Beskrivning

Datasetet består av 24 inspelningar av eliciteringssessioner genomförda med hjälp av foton på moderna företeelser och föremål. Utom ljudfilerna ingår även transkriptioner av samtliga inspelningar, fotona som användes vid eliciteringen och en metadatafil.

Version 1.0

Citering

Tove Rosendal, Gastor Mapunda. Göteborgs universitet (2014). Fotoelicitering moderna föremål. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002471

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Text

Stillbild

Audio

Skapare/primärforskare

Tove Rosendal - Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer

Gastor Mapunda - Dar es-Salaams universitet, Institutionen för främmande språk och allmän språkvetenskap

Tidsperiod(er) som undersökts

2012-11 – 2012-11

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Inspelning
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-11–2012-12

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till den här resursen i en virtuell samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Du kan läsa mer om virtuella samlingar på CLARIN:s webbplats

Publicerad: 2014-12-19
Senast uppdaterad: 2020-01-27