Den västsvenska SOM-undersökningen 2013

Den här studien är en del av samlingen De västsvenska SOM-undersökningarna

Beskrivning:

Väst-SOM har genomförts varje höst sedan 1992. Fram till 1997 omfattade studien Göteborg med kranskommuner, undersökningen utökades sedan till att omfatta hela Västra Götalands län samt Kungsbacka kommun.

Undersökningen syftar till att studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser. Tonvikten ligger på offentlig service och medier. Många av frågorna är identiska med frågor i Riks-SOM och Syd-SOM. Dessa studier är därmed jämförbara med varandra, både mellan de bägge regionerna och med Sverige som helhet.

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Identifierare:

SND-ID: SND 0973

Alternativ titel:

Väst-SOM 2013

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser.

Beskrivning:

Väst-SOM har genomförts varje höst sedan 1992. Fram till 1997 omfattade studien Göteborg med kranskommuner, undersökningen utökades sedan till att omfatta hela Västra Götalands län samt Kungsbacka kommun.

Undersökningen syftar till att studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser. Tonvikten ligger på offentlig service och medier. Många av frågorna är identiska med frågor i Riks-SOM och Syd-SOM. Dessa studier är därmed jämförbara med varandra, både mellan de bägge regionerna och med Sverige som helhet.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2013-09 — 2014-01

Geografisk utbredning:

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Län

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16-85 år och bosatta i Västra Götalands län eller i Kungsbacka kommun

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Väst-SOM 2013 har genomförts som en undersökning baserad på ett urval och ett enkätformulär. Perioden 1998-2009 genomfördes Väst-SOM med 2 olika enkäter.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Bergström, A. & Ohlsson, J. (red.) (2014) Brytningstider : samhälle, opinion och medier i västsverige : den västsvenska SOM-undersökningen 2013. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 978-91-89673-31-01.
Libris SOM-institutets bokserie Swepub Lärosätets databas

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2015-03-31 doi:10.5878/002629

Den västsvenska SOM-undersökningen 2013

Citering:

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2015). Den västsvenska SOM-undersökningen 2013. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002629

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013-09-27 — 2014-01-19

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 6000

Antal svar: 2983

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

434

Antal individer/objekt:

2983