Antioxidanter vid stapedotomi

SND-ID: SND 0974

Skapare/primärforskare

Anders Fridberger - Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, IKE

Beskrivning

Bakgrund: Otoskleros är en sjukdom som försämrar mellanörats funktion, vilket leder till hörselnedsättning. Kirurgisk behandling förbättrar hörseln vid låga stimuleringsfrekvenser, men högfrekvenshörseln förbättras inte. En trolig anledning till de sämre resultaten vid höga frekvenser är att innerörats sinnesceller skadas av det kirurgiska traumat och ljud som alstras under operationen. Djurstudier har visat att antioxidanter, tex N-Acetylcystein, kan skydda innerörat mot bullerskador, kirurgiskt trauma, och vissa ototoxiska substanser, men det är inte känt om detta fungerar hos människa. Syftet med denna studie är att undersöka om antioxidanter förbättrar kirurgiska resultat vid höga frekvenser.
Metoder: Vi har genomfört en randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad klinisk studie vid tre svenska universitetskliniker. Stratifierad randomisering användes för att slumpa 156 patienter till behandling med antingen intravenöst N-Acetylcystein (150 mg/kg kroppsvikt) eller matchande placebo (kvot 1:1), med start en timme innan operationen. Primärt utfallsmått var hörtröskeln vid 6 och 8 kHz,

... Visa mer..

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Linköpings universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för klinisk och experimentell medicin, IKE

Skyddsvärde och etikprövning

Etikprövning

Stockholm - dnr 2007/305-31

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Patienter som opererats för otoskleros vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge, samt vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala

Studiedesign

Dubbelblindad randomiserad studie

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval

Tidsperiod(er) som undersökts

2007-12-01 – 2013-04-30

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Stockholm, Uppsala

Publikationer

Fridberger A. A randomised, double blind trial of N-acetylcysteine for hearing protection during stapes surgery. PLOS One 2014, In press.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Antioxidanter vid stapedotomi

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

The dataset contains 9 variables:
"id" is a number with range 1 - 145, unique for each patient.
"medicin" denotes the type of treatment given (possible values are "N-Acetylcysteine" or "Placebo").
"beta" denotes whether the steroid betametason was given before surgery.
"gender" is "f" for female patients and "m" for males.
"weight" is each patient's weight in kg.
"age" is the age (in years, at the time of surgery).
"freq" denotes the type of measurement performed. There are several possible valu

... Visa mer..

Version 1.0

Citering

Anders Fridberger. Linköpings universitet (2014). Antioxidanter vid stapedotomi. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002570

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anders Fridberger - Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, IKE

Tidsperiod(er) som undersökts

2007-12-01 – 2013-04-30

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-12-01–2013-04-30
  • Datainsamlare: Karolinska universitetssjukhuset och Akademiska sjukhuset i Uppsala
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

9

Antal individer/objekt

145

Publicerad: 2015-01-08
Senast uppdaterad: 2017-01-02