Antioxidanter vid stapedotomi

Skapare/primärforskare:

Anders Fridberger - Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, IKE

Beskrivning:

Bakgrund: Otoskleros är en sjukdom som försämrar mellanörats funktion, vilket leder till hörselnedsättning. Kirurgisk behandling förbättrar hörseln vid låga stimuleringsfrekvenser, men högfrekvenshörseln förbättras inte. En trolig anledning till de sämre resultaten vid höga frekvenser är att innerörats sinnesceller skadas av det kirurgiska traumat och ljud som alstras under operationen. Djurstudier har visat att antioxidanter, tex N-Acetylcystein, kan skydda innerörat mot bullerskador, kirurgiskt trauma, och vissa ototoxiska substanser, men det är inte känt om detta fungerar hos människa. Syftet med denna studie är att undersöka om antioxidanter förbättrar kirurgiska resultat vid höga frekvenser.
Metoder: Vi har genomfört en randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad klinisk studie vid tre svenska universitetskliniker. Stratifierad randomisering användes för att slumpa 156 patienter till behandling med antingen intravenöst N-Acetylcystein (150 mg/kg kroppsvikt) eller matchande placebo (kvot 1:1), med start en timme innan operationen. Primärt utfallsmått var hörtröskeln vid 6 och 8 kHz,

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, IKE

Skapare/primärforskare:

Anders Fridberger - Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, IKE

Identifierare:

SND-ID: SND 0974

Beskrivning:

Bakgrund: Otoskleros är en sjukdom som försämrar mellanörats funktion, vilket leder till hörselnedsättning. Kirurgisk behandling förbättrar hörseln vid låga stimuleringsfrekvenser, men högfrekvenshörseln förbättras inte. En trolig anledning till de sämre resultaten vid höga frekvenser är att innerörats sinnesceller skadas av det kirurgiska traumat och ljud som alstras under operationen. Djurstudier har visat att antioxidanter, tex N-Acetylcystein, kan skydda innerörat mot bullerskador, kirurgiskt trauma, och vissa ototoxiska substanser, men det är inte känt om detta fungerar hos människa. Syftet med denna studie är att undersöka om antioxidanter förbättrar kirurgiska resultat vid höga frekvenser.
Metoder: Vi har genomfört en randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad klinisk studie vid tre svenska universitetskliniker. Stratifierad randomisering användes för att slumpa 156 patienter till behandling med antingen intravenöst N-Acetylcystein (150 mg/kg kroppsvikt) eller matchande placebo (kvot 1:1), med start en timme innan operationen. Primärt utfallsmått var hörtröskeln vid 6 och 8 kHz,

... Visa mer..

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2007-12-01 — 2013-04-30

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Stockholm, Uppsala

Analysenhet:

Population:

Patienter som opererats för otoskleros vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge, samt vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: stratifierat urval

Etikprövning:

Stockholm — dnr 2007/305-31

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Fridberger A. A randomised, double blind trial of N-acetylcysteine for hearing protection during stapes surgery. PLOS One 2014, In press.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2014-12-19 doi:10.5878/002570

Ladda ner data:

Antioxidanter vid stapedotomi

Citeringsförslag:

Anders Fridberger. Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, IKE (2014). <em>Antioxidanter vid stapedotomi</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002570">https://doi.org/10.5878/002570</a>

Skapare/primärforskare:

Anders Fridberger - Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, IKE

Beskrivning:

The dataset contains 9 variables:
"id" is a number with range 1 - 145, unique for each patient.
"medicin" denotes the type of treatment given (possible values are "N-Acetylcysteine" or "Placebo").
"beta" denotes whether the steroid betametason was given before surgery.
"gender" is "f" for female patients and "m" for males.
"weight" is each patient's weight in kg.
"age" is the age (in years, at the time of surgery).
"freq" denotes the type of measurement performed. There are several possible valu

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-12-01 — 2013-04-30

Datainsamlare: Karolinska universitetssjukhuset och Akademiska sjukhuset i Uppsala

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2007-12-01 — 2013-04-30

Variabler:

9

Antal individer/objekt:

145

Publicerad: 2015-01-08
Senast uppdaterad: 2017-01-02