The happiness turn? Mapping the Emergence of “Happiness Studies” Using Cited References.

Skapare/primärforskare:

Christopher Kullenberg - Göteborgs universitet, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori orcid

Gustaf Nelhans - Göteborgs universitet, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori orcid

Beskrivning:

I studien analyseras lyckoforskning (happiness studies) som ett framväxande forskningsfält inom olika vetenskapliga discipliner och forskningsområden. Genom att använda fyra operationaliserade söktermer i Web of Science: “happiness”, “subjective well-being”, “life satisfaction” och “positive affect” har en datamängd för empirisk citeringsanalys skapats. I kombination med kvalitativa tolkningar av publikationerna, visar resultaten hur lyckoforskning har utvecklats över tid, i vilka tidskrifter artiklar som citeras har publicerats och vilka författare och forskare som har varit mest produktiva inom området. Slutsatsen är att lyckoforskning har vuxit fram i ett antal olika disciplinära sammanhang och har successivt integrerats och standardiserats. Dessutom började vid millennieskiftet lyckoforskning att forma ett självständigt forskningsfält, där lycka (happiness) blir ett viktigt forskningsproblem i sig självt. Detta kan man kalla för “happiness turn”.

Syfte:

Studien syftar till att förklara de vetenskapliga forskningssammanhang där lyckoforskning ("happiness studies") har blivit en kärnverks

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Skapare/primärforskare:

Christopher Kullenberg - Göteborgs universitet, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori orcid

Gustaf Nelhans - Göteborgs universitet, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori orcid

Identifierare:

SND-ID: SND 0975

Beskrivning:

I studien analyseras lyckoforskning (happiness studies) som ett framväxande forskningsfält inom olika vetenskapliga discipliner och forskningsområden. Genom att använda fyra operationaliserade söktermer i Web of Science: “happiness”, “subjective well-being”, “life satisfaction” och “positive affect” har en datamängd för empirisk citeringsanalys skapats. I kombination med kvalitativa tolkningar av publikationerna, visar resultaten hur lyckoforskning har utvecklats över tid, i vilka tidskrifter artiklar som citeras har publicerats och vilka författare och forskare som har varit mest produktiva inom området. Slutsatsen är att lyckoforskning har vuxit fram i ett antal olika disciplinära sammanhang och har successivt integrerats och standardiserats. Dessutom började vid millennieskiftet lyckoforskning att forma ett självständigt forskningsfält, där lycka (happiness) blir ett viktigt forskningsproblem i sig självt. Detta kan man kalla för “happiness turn”.

Syfte:

Studien syftar till att förklara de vetenskapliga forskningssammanhang där lyckoforskning ("happiness studies") har blivit en kärnverks

... Visa mer..

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1960-01-01 — 2013-12-31

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Global

Analysenhet:

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Icke-sannolikhetsurval

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Kullenberg, Christopher, Nelhans, Gustav (2015) The happiness turn? Mapping the Emergence of “Happiness Studies” using Cited References. Scientometrics. 17 feb 2015.
The happiness turn?
ISSN: 0138-913

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2015-04-01 doi:10.5878/002633

The happiness turn? Mapping the Emergence of “Happiness Studies” Using Cited References.

Citeringsförslag:

Christopher Kullenberg, Gustaf Nelhans. Göteborgs universitet, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (2015). The happiness turn? Mapping the Emergence of “Happiness Studies” Using Cited References. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002633

Skapare/primärforskare:

Christopher Kullenberg - Göteborgs universitet, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori orcid

Gustaf Nelhans - Göteborgs universitet, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori orcid

Dataformat / datastruktur:

Text

Tidsperiod(er) som undersökts:

1960-01-01 — 2013-12-31

Publicerad: 2015-04-09
Senast uppdaterad: 2016-02-19