The happiness turn? Mapping the Emergence of “Happiness Studies” Using Cited References.

Skapare/primärforskare:

Christopher Kullenberg - Göteborgs universitet, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori orcid

Gustaf Nelhans - Göteborgs universitet, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori orcid

Beskrivning:

I studien analyseras lyckoforskning (happiness studies) som ett framväxande forskningsfält inom olika vetenskapliga discipliner och forskningsområden. Genom att använda fyra operationaliserade söktermer i Web of Science: “happiness”, “subjective well-being”, “life satisfaction” och “positive affect” har en datamängd för empirisk citeringsanalys skapats. I kombination med kvalitativa tolkningar av publikationerna, visar resultaten hur lyckoforskning har utvecklats över tid, i vilka tidskrifter artiklar som citeras har publicerats och vilka författare och forskare som har varit mest produktiva inom området. Slutsatsen är att lyckoforskning har vuxit fram i ett antal olika disciplinära sammanhang och har successivt integrerats och standardiserats. Dessutom började vid millennieskiftet lyckoforskning att forma ett självständigt forskningsfält, där lycka (happiness) blir ett viktigt forskningsproblem i sig självt. Detta kan man kalla för “happiness turn”.

Ladda ner data:

The happiness turn? Mapping the Emergence of "Happiness Studies" Using Cited References.

Skapare/primärforskare:

Christopher Kullenberg - Göteborgs universitet, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori orcid

Gustaf Nelhans - Göteborgs universitet, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori orcid

Identifierare:

SND-ID: SND 0975

Syfte:

Studien syftar till att förklara de vetenskapliga forskningssammanhang där lyckoforskning ("happiness studies") har blivit en kärnverksamhet, en integrerad del av forskningen, eller en sidoaktivitet till vanlig vetenskap inom en redan existerande disciplin. Syftet är att visa hur ett nytt forskningsfält "Happiness studies" har vuxit fram, konsoliderats och integrerats i forskningen.

Beskrivning:

I studien analyseras lyckoforskning (happiness studies) som ett framväxande forskningsfält inom olika vetenskapliga discipliner och forskningsområden. Genom att använda fyra operationaliserade söktermer i Web of Science: “happiness”, “subjective well-being”, “life satisfaction” och “positive affect” har en datamängd för empirisk citeringsanalys skapats. I kombination med kvalitativa tolkningar av publikationerna, visar resultaten hur lyckoforskning har utvecklats över tid, i vilka tidskrifter artiklar som citeras har publicerats och vilka författare och forskare som har varit mest produktiva inom området. Slutsatsen är att lyckoforskning har vuxit fram i ett antal olika disciplinära sammanhang och har successivt integrerats och standardiserats. Dessutom började vid millennieskiftet lyckoforskning att forma ett självständigt forskningsfält, där lycka (happiness) blir ett viktigt forskningsproblem i sig självt. Detta kan man kalla för “happiness turn”.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1960-01-01 — 2013-12-31

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Global

Analysenhet:

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Icke-sannolikhetsurval

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Kullenberg, Christopher, Nelhans, Gustav (2015) The happiness turn? Mapping the Emergence of “Happiness Studies” using Cited References. Scientometrics. 17 feb 2015.
The happiness turn?

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2015-04-01 doi:10.5878/002633

Ladda ner data:

The happiness turn? Mapping the Emergence of "Happiness Studies" Using Cited References.

The happiness turn? Mapping the Emergence of “Happiness Studies” Using Cited References.

Citering:

Christopher Kullenberg, Gustaf Nelhans. Göteborgs universitet, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (2015). The happiness turn? Mapping the Emergence of “Happiness Studies” Using Cited References. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002633

Dataformat / datastruktur:

Text

Tidsperiod(er) som undersökts:

1960-01-01 — 2013-12-31