The happiness turn? Mapping the Emergence of “Happiness Studies” Using Cited References.

SND-ID: SND 0975

Skapare/primärforskare

Christopher Kullenberg - Göteborgs universitet, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori orcid

Gustaf Nelhans - Göteborgs universitet, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori orcid

Beskrivning

I studien analyseras lyckoforskning (happiness studies) som ett framväxande forskningsfält inom olika vetenskapliga discipliner och forskningsområden. Genom att använda fyra operationaliserade söktermer i Web of Science: “happiness”, “subjective well-being”, “life satisfaction” och “positive affect” har en datamängd för empirisk citeringsanalys skapats. I kombination med kvalitativa tolkningar av publikationerna, visar resultaten hur lyckoforskning har utvecklats över tid, i vilka tidskrifter artiklar som citeras har publicerats och vilka författare och forskare som har varit mest produktiva inom området. Slutsatsen är att lyckoforskning har vuxit fram i ett antal olika disciplinära sammanhang och har successivt integrerats och standardiserats. Dessutom började vid millennieskiftet lyckoforskning att forma ett självständigt forskningsfält, där lycka (happiness) blir ett viktigt forskningsproblem i sig självt. Detta kan man kalla för “happiness turn”.

Syfte:

Studien syftar till att förklara de vetenskapliga forskningssammanhang där lyckoforskning ("happiness studies") har blivit en kärnverks

... Visa mer..

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Tidsdimension

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval

Tidsperiod(er) som undersökts

1960-01-01 – 2013-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Global

Publikationer

Kullenberg, Christopher, Nelhans, Gustav (2015) The happiness turn? Mapping the Emergence of “Happiness Studies” using Cited References. Scientometrics. 17 feb 2015.
DOI: https://doi.org/10.1007/s11192-015-1536-3
ISSN: 0138-9130

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
The happiness turn? Mapping the Emergence of “Happiness Studies” Using Cited References.

Version 1.0

Citering

Christopher Kullenberg, Gustaf Nelhans. Göteborgs universitet (2015). The happiness turn? Mapping the Emergence of “Happiness Studies” Using Cited References. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002633

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Christopher Kullenberg - Göteborgs universitet, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori orcid

Gustaf Nelhans - Göteborgs universitet, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

1960-01-01 – 2013-12-31

Publicerad: 2015-04-09
Senast uppdaterad: 2016-02-19