Trafiksäkerhetsenkäten 2014

Den här studien är en del av samlingen Trafiksäkerhetsenkäten

Skapare/primärforskare:

Trafikverket

Beskrivning:

Detta är den 33:e studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet som genomförts sedan 1981. Undersökningen syftar till att att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik. Trafikverket är årlig beställare, och sedan 2013 utförs studien av Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator). Producent för studier före 2013 var SCB.

Undersökningen har genomförts som en kombinerad post- och webbundersökning riktad till ett urval av Sveriges befolkning. Svarsfrekvensen var 48,2 procent för bruttourvalet om 6354 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 15 till 84 år.

Frågorna i studien behandlar bland annat trafikbeteende och trafikvanor, både hos sig själv och andra, inställning till trafiksäkerhet och trafikregler, relationen mellan alkohol och trafik samt barns säkerhet i trafiken. Både motortrafik, cykel och gångtrafik berörs. Totalt används 31 stycken frågor som består bland annat av beskrivande frågor, skattningsfrågor och attitydfrågor.

Förändringar av enkät och genomförande av undersökningar från tidigare år är överlag små, delvis beroende på det omfattande förändringsarbe

... Visa mer..

Ämnesområde:

lagstiftning och rättssystem, barn, TRANSPORT OCH RESOR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Trafikverket

Skapare/primärforskare:

Trafikverket

Identifierare:

SND-ID: SND 0980

Alternativ titel:

TS-enkäten 2013

Beskrivning:

Detta är den 33:e studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet som genomförts sedan 1981. Undersökningen syftar till att att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik. Trafikverket är årlig beställare, och sedan 2013 utförs studien av Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator). Producent för studier före 2013 var SCB.

Undersökningen har genomförts som en kombinerad post- och webbundersökning riktad till ett urval av Sveriges befolkning. Svarsfrekvensen var 48,2 procent för bruttourvalet om 6354 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 15 till 84 år.

Frågorna i studien behandlar bland annat trafikbeteende och trafikvanor, både hos sig själv och andra, inställning till trafiksäkerhet och trafikregler, relationen mellan alkohol och trafik samt barns säkerhet i trafiken. Både motortrafik, cykel och gångtrafik berörs. Totalt används 31 stycken frågor som består bland annat av beskrivande frågor, skattningsfrågor och attitydfrågor.

Förändringar av enkät och genomförande av undersökningar från tidigare år är överlag små, delvis beroende på det omfattande förändringsarbe

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2014

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Riksområde

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-84 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: stratifierat urval

Ämnesområde:

lagstiftning och rättssystem, barn, TRANSPORT OCH RESOR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Trafikverket. (2014). Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2014. Elektronisk publikation. Borlänge, Trafikverket
Läs fulltext
ISBN: 978-91-7467-643-3

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2015-05-08 doi:10.5878/002640

Trafiksäkerhetsenkäten 2014

Citeringsförslag:

Trafikverket. Trafikverket (2015). Trafiksäkerhetsenkäten 2014. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002640

Skapare/primärforskare:

Trafikverket

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-04 — 2014-07

Datainsamlare: Institutet för kvalitetsindikatorer - Indikator

Urvalsstorlek: 6230

Antal svar: 3065

Antal ej svarande: 3165

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2014-04 — 2014-09

Variabler:

100

Antal individer/objekt:

3165

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

48,2%

Publicerad: 2015-05-08
Senast uppdaterad: 2019-02-06