Forskningsrapportering i svensk dagspress 2002-2013

Skapare/primärforskare:

Ulrika Andersson - Göteborgs universitet, SOM-institutet orcid

Beskrivning:

Studien undersöker svensk dagspress allmänna rapportering om vetenskaplig forskning under åren 2002-2013 samt om, och i så fall hur, rapporteringen har förändrats över tid. Studien baseras på en systematisk, kvantitativ innehållsanalys av samtliga nyhetsartiklar, analyser, ledarartiklar respektive debattartiklar om vetenskaplig forskning under perioden 1-30 september 2002-2013 i de största svenska dagstidningarna: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten, Sydsvenskan samt Aftonbladet.

Syfte:

Studien undersöker svensk dagspress allmänna rapportering om vetenskaplig forskning under åren 2002-2013.

Ämnesområde:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Skapare/primärforskare:

Ulrika Andersson - Göteborgs universitet, SOM-institutet orcid

Identifierare:

SND-ID: SND 0983

Beskrivning:

Studien undersöker svensk dagspress allmänna rapportering om vetenskaplig forskning under åren 2002-2013 samt om, och i så fall hur, rapporteringen har förändrats över tid. Studien baseras på en systematisk, kvantitativ innehållsanalys av samtliga nyhetsartiklar, analyser, ledarartiklar respektive debattartiklar om vetenskaplig forskning under perioden 1-30 september 2002-2013 i de största svenska dagstidningarna: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten, Sydsvenskan samt Aftonbladet.

Syfte:

Studien undersöker svensk dagspress allmänna rapportering om vetenskaplig forskning under åren 2002-2013.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2002-01 — 2013-12

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Svensk nyhetsmedia

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Ämnesområde:

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Andersson, Ulrika (2014). Fusk och förtroende - om mediers forskningsrapportering och förtroendet för forskning. SOM-rapport 2014:27. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet
Fulltext

Andersson, Ulrika (2014). Fusk och förtroende - om mediers forskningsrapportering och förtroendet för forskning. VA-rapport 2014:3. Stockholm: Vetenskap & Allmänhet.
Fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2015-08-26 doi:10.5878/002717

Forskningsrapportering i svensk dagspress 2002-2013

Citeringsförslag:

Ulrika Andersson. Göteborgs universitet, SOM-institutet (2015). Forskningsrapportering i svensk dagspress 2002-2013. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002717

Skapare/primärforskare:

Ulrika Andersson - Göteborgs universitet, SOM-institutet orcid

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Kodning av innehåll

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-09 — 2013-10

Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Tidsperiod(er) som undersökts:

2002-09 — 2013-10

Variabler:

26

Antal individer/objekt:

371

Publicerad: 2015-09-14
Senast uppdaterad: 2019-02-06