Forskningsrapportering i svensk dagspress 2002-2013

Beställ data

Skapare/primärforskare

Ulrika Andersson - Göteborgs universitet, SOM-institutet orcid

Beskrivning

Studien undersöker svensk dagspress allmänna rapportering om vetenskaplig forskning under åren 2002-2013 samt om, och i så fall hur, rapporteringen har förändrats över tid. Studien baseras på en systematisk, kvantitativ innehållsanalys av samtliga nyhetsartiklar, analyser, ledarartiklar respektive debattartiklar om vetenskaplig forskning under perioden 1-30 september 2002-2013 i de största svenska dagstidningarna: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten, Sydsvenskan samt Aftonbladet.

Syfte:

Studien undersöker svensk dagspress allmänna rapportering om vetenskaplig forskning under åren 2002-2013.

Ämnesområde

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Ulrika Andersson - Göteborgs universitet, SOM-institutet orcid

Identifierare

SND-ID: SND 0983

Beskrivning

Studien undersöker svensk dagspress allmänna rapportering om vetenskaplig forskning under åren 2002-2013 samt om, och i så fall hur, rapporteringen har förändrats över tid. Studien baseras på en systematisk, kvantitativ innehållsanalys av samtliga nyhetsartiklar, analyser, ledarartiklar respektive debattartiklar om vetenskaplig forskning under perioden 1-30 september 2002-2013 i de största svenska dagstidningarna: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten, Sydsvenskan samt Aftonbladet.

Syfte:

Studien undersöker svensk dagspress allmänna rapportering om vetenskaplig forskning under åren 2002-2013.

Tidsperiod(er) som undersökts

2002-01 — 2013-12

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Svensk nyhetsmedia

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Ämnesområde

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Andersson, Ulrika (2014). Fusk och förtroende - om mediers forskningsrapportering och förtroendet för forskning. SOM-rapport 2014:27. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet
Fulltext

Andersson, Ulrika (2014). Fusk och förtroende - om mediers forskningsrapportering och förtroendet för forskning. VA-rapport 2014:3. Stockholm: Vetenskap & Allmänhet.
Fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Forskningsrapportering i svensk dagspress 2002-2013

Citering

Ulrika Andersson. Göteborgs universitet, SOM-institutet (2015). <em>Forskningsrapportering i svensk dagspress 2002-2013</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002717">https://doi.org/10.5878/002717</a>

Skapare/primärforskare

Ulrika Andersson - Göteborgs universitet, SOM-institutet orcid

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Kodning av innehåll

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-09 — 2013-10

Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Tidsperiod(er) som undersökts

2002-09 — 2013-10

Variabler

26

Antal individer/objekt

371

Publicerad: 2015-09-14
Senast uppdaterad: 2019-02-06