Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen (KOLFU) 2008

SND-ID: SND 0984

Skapare/primärforskare

Mikael Gilljam - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

David Karlsson - Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan

Anders Sundell - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

KOLFU är en undersökning som riktar sig till samtliga fullmäktigeledamöter i Sveriges 20 landsting och 290 kommuner (totalt cirka 13 500 personer). KOLFU genomfördes för första gången 2008-2009 (KOLFU 2008). Antalet faktiska respondenter - exklusive bortfallet - var 9 890 .

KOLFU 2008 genomfördes av ett forskarteam vid Göteborgs universitet medan företaget Detector AB svarade för fältarbetet. Undersökningen genomfördes inom ramen för projektet Politiker tycker om demokrati. Forskarteamet bestod av Mikael Gilljam (projektledare), David Karlsson och Anders Sundell. I KOLFU ingår frågor om ledamöternas sociala bakgrund, deras åsikter i politiska frågor, deras syn på demokratins spelregler och det politiska arbetet i den egna kommunen och landstinget.

Resultat från KOLFU 2008 har presenterats i bland annat boken "Politik på hemmaplan. Tiotusen fullmäktigeledamöter tycker om politik och demokrati" (Gilljam et al., 2010a).

Syfte:

Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen (KOLFU) 2008 genomfördes för att undersöka svenska kommun- och landstingspolitikers syn på demokrati och politik.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Finansiering

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
  • Diarienummer hos finansiär: 421-2005-1350
Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Ledamöter i Sveriges kommun- och landstingsfullmäktige

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

2008 – 2009

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Svenska kommuner och landsting

Lägsta geografiska enhet

Land

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen (KOLFU) 2008

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Mikael Gilljam, David Karlsson, Anders Sundell. Göteborgs universitet (2015). Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen (KOLFU) 2008. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002746

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Mikael Gilljam - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

David Karlsson - Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan

Anders Sundell - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Tidsperiod(er) som undersökts

2008 – 2009

Insamlingsmetod

KOLFU är en undersökning som riktar sig till samtliga fullmäktigeledamöter i Sveriges 20 landsting och 290 kommuner (totalt cirka 13 500 personer). KOLFU genomfördes för första gången 2008-2009 (KOLFU 2008). Antalet faktiska respondenter - exklusive bortfallet - var 9 890 . KOLFU 2008 genomfördes av ett forskarteam vid Göteborgs universitet medan företaget Detector AB svarade för fältarbetet. Undersökningen genomfördes inom ramen för projektet Politiker tycker om demokrati. Forskarteamet bestod av Mikael Gilljam (projektledare), David Karlsson och Anders Sundell. I KOLFU ingår frågor om ledamöternas sociala bakgrund, deras åsikter i politiska frågor, deras syn på demokratins spelregler och det politiska arbetet i den egna kommunen och landstinget.

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Intervju
  • Beskrivning av insamlingsmetod: KOLFU är en undersökning som riktar sig till samtliga fullmäktigeledamöter i Sveriges 20 landsting och 290 kommuner (totalt cirka 13 500 personer). KOLFU genomfördes för första gången 2008-2009 (KOLFU 2008). Antalet faktiska respondenter - exklusive bortfallet - var 9 890 . KOLFU 2008 genomfördes av ett forskarteam vid Göteborgs universitet medan företaget Detector AB svarade för fältarbetet. Undersökningen genomfördes inom ramen för projektet Politiker tycker om demokrati. Forskarteamet bestod av Mikael Gilljam (projektledare), David Karlsson och Anders Sundell. I KOLFU ingår frågor om ledamöternas sociala bakgrund, deras åsikter i politiska frågor, deras syn på demokratins spelregler och det politiska arbetet i den egna kommunen och landstinget.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008–2009
  • Datainsamlare: Detector AB
  • Urvalsstorlek: 13500
  • Antal svar: 9890
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

260

Antal individer/objekt

9890

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

69%

Publicerad: 2015-11-26
Senast uppdaterad: 2020-01-17