Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen (KOLFU) 2008

Beställ data

Skapare/primärforskare

Mikael Gilljam - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

David Karlsson - Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan

Anders Sundell - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

KOLFU är en undersökning som riktar sig till samtliga fullmäktigeledamöter i Sveriges 20 landsting och 290 kommuner (totalt cirka 13 500 personer). KOLFU genomfördes för första gången 2008-2009 (KOLFU 2008). Antalet faktiska respondenter - exklusive bortfallet - var 9 890 .

KOLFU 2008 genomfördes av ett forskarteam vid Göteborgs universitet medan företaget Detector AB svarade för fältarbetet. Undersökningen genomfördes inom ramen för projektet Politiker tycker om demokrati. Forskarteamet bestod av Mikael Gilljam (projektledare), David Karlsson och Anders Sundell. I KOLFU ingår frågor om ledamöternas sociala bakgrund, deras åsikter i politiska frågor, deras syn på demokratins spelregler och det politiska arbetet i den egna kommunen och landstinget.

Resultat från KOLFU 2008 har presenterats i bland annat boken "Politik på hemmaplan. Tiotusen fullmäktigeledamöter tycker om politik och demokrati" (Gilljam et al., 2010a).

Syfte:

Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen (KOLFU) 2008 genomfördes för att undersöka svenska kommun- och landstingspolitikers syn på demokrati och politik.

Ämnesområde

POLITIK, Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Mikael Gilljam - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

David Karlsson - Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan

Anders Sundell - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0984

Beskrivning

KOLFU är en undersökning som riktar sig till samtliga fullmäktigeledamöter i Sveriges 20 landsting och 290 kommuner (totalt cirka 13 500 personer). KOLFU genomfördes för första gången 2008-2009 (KOLFU 2008). Antalet faktiska respondenter - exklusive bortfallet - var 9 890 .

KOLFU 2008 genomfördes av ett forskarteam vid Göteborgs universitet medan företaget Detector AB svarade för fältarbetet. Undersökningen genomfördes inom ramen för projektet Politiker tycker om demokrati. Forskarteamet bestod av Mikael Gilljam (projektledare), David Karlsson och Anders Sundell. I KOLFU ingår frågor om ledamöternas sociala bakgrund, deras åsikter i politiska frågor, deras syn på demokratins spelregler och det politiska arbetet i den egna kommunen och landstinget.

Resultat från KOLFU 2008 har presenterats i bland annat boken "Politik på hemmaplan. Tiotusen fullmäktigeledamöter tycker om politik och demokrati" (Gilljam et al., 2010a).

Syfte:

Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen (KOLFU) 2008 genomfördes för att undersöka svenska kommun- och landstingspolitikers syn på demokrati och politik.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

2008 — 2009

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Svenska kommuner och landsting

Lägsta geografiska enhet

Land

Högsta geografiska enhet

Land

Analysenhet

Population

Ledamöter i Sveriges kommun- och landstingsfullmäktige

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Finansiering

Finansiär: Vetenskapsrådet

Diarienummer hos finansiär: 421-2005-1350

Ämnesområde

POLITIK, Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Citeringskrav

Källa: Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen (KOLFU) 2008
Referens: Gilljam, Karlsson & Sundell: Politik på hemmaplan. Tiotusen fullmäktigeledamöter tycker om politik och demokrati. Stockholm: SKL Kommentus

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen (KOLFU) 2008

Citering

Mikael Gilljam, David Karlsson, Anders Sundell. Göteborgs universitet (2015). <em>Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen (KOLFU) 2008</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002746">https://doi.org/10.5878/002746</a>

Skapare/primärforskare

Mikael Gilljam - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

David Karlsson - Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan

Anders Sundell - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Intervju

Beskrivning av insamlingsmetod: KOLFU är en undersökning som riktar sig till samtliga fullmäktigeledamöter i Sveriges 20 landsting och 290 kommuner (totalt cirka 13 500 personer). KOLFU genomfördes för första gången 2008-2009 (KOLFU 2008). Antalet faktiska respondenter - exklusive bortfallet - var 9 890 . KOLFU 2008 genomfördes av ett forskarteam vid Göteborgs universitet medan företaget Detector AB svarade för fältarbetet. Undersökningen genomfördes inom ramen för projektet Politiker tycker om demokrati. Forskarteamet bestod av Mikael Gilljam (projektledare), David Karlsson och Anders Sundell. I KOLFU ingår frågor om ledamöternas sociala bakgrund, deras åsikter i politiska frågor, deras syn på demokratins spelregler och det politiska arbetet i den egna kommunen och landstinget.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008 — 2009

Datainsamlare: Detector AB

Urvalsstorlek: 13500

Antal svar: 9890

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod

KOLFU är en undersökning som riktar sig till samtliga fullmäktigeledamöter i Sveriges 20 landsting och 290 kommuner (totalt cirka 13 500 personer). KOLFU genomfördes för första gången 2008-2009 (KOLFU 2008). Antalet faktiska respondenter - exklusive bortfallet - var 9 890 . KOLFU 2008 genomfördes av ett forskarteam vid Göteborgs universitet medan företaget Detector AB svarade för fältarbetet. Undersökningen genomfördes inom ramen för projektet Politiker tycker om demokrati. Forskarteamet bestod av Mikael Gilljam (projektledare), David Karlsson och Anders Sundell. I KOLFU ingår frågor om ledamöternas sociala bakgrund, deras åsikter i politiska frågor, deras syn på demokratins spelregler och det politiska arbetet i den egna kommunen och landstinget.

Tidsperiod(er) som undersökts

2008 — 2009

Variabler

260

Antal individer/objekt

9890

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

69

Publicerad: 2015-11-26
Senast uppdaterad: 2020-01-17