Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen (KOLFU) 2008

Skapare/primärforskare:

Mikael Gilljam - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

David Karlsson - Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan

Anders Sundell - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

KOLFU är en undersökning som riktar sig till samtliga fullmäktigeledamöter i Sveriges 20 landsting och 290 kommuner (totalt cirka 13 500 personer). KOLFU genomfördes för första gången 2008-2009 (KOLFU 2008). Antalet faktiska respondenter - exklusive bortfallet - var 9 890 .

KOLFU 2008 genomfördes av ett forskarteam vid Göteborgs universitet medan företaget Detector AB svarade för fältarbetet. Undersökningen genomfördes inom ramen för projektet Politiker tycker om demokrati. Forskarteamet bestod av Mikael Gilljam (projektledare), David Karlsson och Anders Sundell. I KOLFU ingår frågor om ledamöternas sociala bakgrund, deras åsikter i politiska frågor, deras syn på demokratins spelregler och det politiska arbetet i den egna kommunen och landstinget.

Resultat från KOLFU 2008 har presenterats i bland annat boken "Politik på hemmaplan. Tiotusen fullmäktigeledamöter tycker om politik och demokrati" (Gilljam et al., 2010a).

Syfte:

Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen (KOLFU) 2008 genomfördes för att undersöka svenska kommun- och landstingspolitikers syn på demokrati och politik.

Ämnesområde:

POLITIK, politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet

Skapare/primärforskare:

Mikael Gilljam - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

David Karlsson - Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan

Anders Sundell - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0984

Beskrivning:

KOLFU är en undersökning som riktar sig till samtliga fullmäktigeledamöter i Sveriges 20 landsting och 290 kommuner (totalt cirka 13 500 personer). KOLFU genomfördes för första gången 2008-2009 (KOLFU 2008). Antalet faktiska respondenter - exklusive bortfallet - var 9 890 .

KOLFU 2008 genomfördes av ett forskarteam vid Göteborgs universitet medan företaget Detector AB svarade för fältarbetet. Undersökningen genomfördes inom ramen för projektet Politiker tycker om demokrati. Forskarteamet bestod av Mikael Gilljam (projektledare), David Karlsson och Anders Sundell. I KOLFU ingår frågor om ledamöternas sociala bakgrund, deras åsikter i politiska frågor, deras syn på demokratins spelregler och det politiska arbetet i den egna kommunen och landstinget.

Resultat från KOLFU 2008 har presenterats i bland annat boken "Politik på hemmaplan. Tiotusen fullmäktigeledamöter tycker om politik och demokrati" (Gilljam et al., 2010a).

Syfte:

Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen (KOLFU) 2008 genomfördes för att undersöka svenska kommun- och landstingspolitikers syn på demokrati och politik.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2008 — 2009

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Svenska kommuner och landsting

Lägsta geografiska enhet:

Land

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Ledamöter i Sveriges kommun- och landstingsfullmäktige

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Finansiering:

Vetenskapsrådet — dnr 421-2005-1350

Ämnesområde:

POLITIK, politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Citeringskrav:

Källa: Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen (KOLFU) 2008
Referens: Gilljam, Karlsson & Sundell: Politik på hemmaplan. Tiotusen fullmäktigeledamöter tycker om politik och demokrati. Stockholm: SKL Kommentus

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2015-11-26 doi:10.5878/002746

Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen (KOLFU) 2008

Citeringsförslag:

Mikael Gilljam, David Karlsson, Anders Sundell. Göteborgs universitet (2015). Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen (KOLFU) 2008. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002746

Skapare/primärforskare:

Mikael Gilljam - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

David Karlsson - Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan

Anders Sundell - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Intervju

Beskrivning av insamlingsmetod: KOLFU är en undersökning som riktar sig till samtliga fullmäktigeledamöter i Sveriges 20 landsting och 290 kommuner (totalt cirka 13 500 personer). KOLFU genomfördes för första gången 2008-2009 (KOLFU 2008). Antalet faktiska respondenter - exklusive bortfallet - var 9 890 . KOLFU 2008 genomfördes av ett forskarteam vid Göteborgs universitet medan företaget Detector AB svarade för fältarbetet. Undersökningen genomfördes inom ramen för projektet Politiker tycker om demokrati. Forskarteamet bestod av Mikael Gilljam (projektledare), David Karlsson och Anders Sundell. I KOLFU ingår frågor om ledamöternas sociala bakgrund, deras åsikter i politiska frågor, deras syn på demokratins spelregler och det politiska arbetet i den egna kommunen och landstinget.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008 — 2009

Datainsamlare: Detector AB

Urvalsstorlek: 13500

Antal svar: 9890

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod:

KOLFU är en undersökning som riktar sig till samtliga fullmäktigeledamöter i Sveriges 20 landsting och 290 kommuner (totalt cirka 13 500 personer). KOLFU genomfördes för första gången 2008-2009 (KOLFU 2008). Antalet faktiska respondenter - exklusive bortfallet - var 9 890 . KOLFU 2008 genomfördes av ett forskarteam vid Göteborgs universitet medan företaget Detector AB svarade för fältarbetet. Undersökningen genomfördes inom ramen för projektet Politiker tycker om demokrati. Forskarteamet bestod av Mikael Gilljam (projektledare), David Karlsson och Anders Sundell. I KOLFU ingår frågor om ledamöternas sociala bakgrund, deras åsikter i politiska frågor, deras syn på demokratins spelregler och det politiska arbetet i den egna kommunen och landstinget.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2008 — 2009

Variabler:

260

Antal individer/objekt:

9890

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

69

Publicerad: 2015-11-26
Senast uppdaterad: 2020-01-17