Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen (KOLFU) 2008

Skapare/primärforskare:

Mikael Gilljam - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

David Karlsson - Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan

Anders Sundell - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

KOLFU är en undersökning som riktar sig till samtliga fullmäktigeledamöter i Sveriges 20 landsting och 290 kommuner (totalt cirka 13 500 personer). KOLFU genomfördes för första gången 2008-2009 (KOLFU 2008). Antalet faktiska respondenter - exklusive bortfallet - var 9 890 .

KOLFU 2008 genomfördes av ett forskarteam vid Göteborgs universitet medan företaget Detector AB svarade för fältarbetet. Undersökningen genomfördes inom ramen för projektet Politiker tycker om demokrati. Forskarteamet bestod av Mikael Gilljam (projektledare), David Karlsson och Anders Sundell. I KOLFU ingår frågor om ledamöternas sociala bakgrund, deras åsikter i politiska frågor, deras syn på demokratins spelregler och det politiska arbetet i den egna kommunen och landstinget.

Resultat från KOLFU 2008 har presenterats i bland annat boken "Politik på hemmaplan. Tiotusen fullmäktigeledamöter tycker om politik och demokrati" (Gilljam et al., 2010a).

Ansvarig institution/enhet:

Skapare/primärforskare:

Mikael Gilljam - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

David Karlsson - Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan

Anders Sundell - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0984

Syfte:

Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen (KOLFU) 2008 genomfördes för att undersöka svenska kommun- och landstingspolitikers syn på demokrati och politik.

Beskrivning:

KOLFU är en undersökning som riktar sig till samtliga fullmäktigeledamöter i Sveriges 20 landsting och 290 kommuner (totalt cirka 13 500 personer). KOLFU genomfördes för första gången 2008-2009 (KOLFU 2008). Antalet faktiska respondenter - exklusive bortfallet - var 9 890 .

KOLFU 2008 genomfördes av ett forskarteam vid Göteborgs universitet medan företaget Detector AB svarade för fältarbetet. Undersökningen genomfördes inom ramen för projektet Politiker tycker om demokrati. Forskarteamet bestod av Mikael Gilljam (projektledare), David Karlsson och Anders Sundell. I KOLFU ingår frågor om ledamöternas sociala bakgrund, deras åsikter i politiska frågor, deras syn på demokratins spelregler och det politiska arbetet i den egna kommunen och landstinget.

Resultat från KOLFU 2008 har presenterats i bland annat boken "Politik på hemmaplan. Tiotusen fullmäktigeledamöter tycker om politik och demokrati" (Gilljam et al., 2010a).

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2008 — 2009

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Svenska kommuner och landsting

Lägsta geografiska enhet:

Land

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Ledamöter i Sveriges kommun- och landstingsfullmäktige

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Finansiering:

Vetenskapsrådet —421-2005-1350

Citeringskrav:

Källa: Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen (KOLFU) 2008
Referens: Gilljam, Karlsson & Sundell: Politik på hemmaplan. Tiotusen fullmäktigeledamöter tycker om politik och demokrati. Stockholm: SKL Kommentus

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2015-11-26 doi:10.5878/002746

Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen (KOLFU) 2008

Citering:

Mikael Gilljam, David Karlsson, Anders Sundell. Göteborgs universitet (2015). Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen (KOLFU) 2008. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002746

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008 — 2009

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod:

KOLFU är en undersökning som riktar sig till samtliga fullmäktigeledamöter i Sveriges 20 landsting och 290 kommuner (totalt cirka 13 500 personer). KOLFU genomfördes för första gången 2008-2009 (KOLFU 2008). Antalet faktiska respondenter - exklusive bortfallet - var 9 890 . KOLFU 2008 genomfördes av ett forskarteam vid Göteborgs universitet medan företaget Detector AB svarade för fältarbetet. Undersökningen genomfördes inom ramen för projektet Politiker tycker om demokrati. Forskarteamet bestod av Mikael Gilljam (projektledare), David Karlsson och Anders Sundell. I KOLFU ingår frågor om ledamöternas sociala bakgrund, deras åsikter i politiska frågor, deras syn på demokratins spelregler och det politiska arbetet i den egna kommunen och landstinget.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2008 — 2009

Variabler:

260

Antal individer/objekt:

9890

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

69