Domed oblong brooches of Vendel Period Scandinavia

Skapare/primärforskare:

Beskrivning:

Studien berör välvda ovala spännbucklor i vendeltidens Skandinavien, d.v.s. Ørsnes typer N & O och liknande spännbucklor, inklusive övergångstyper som levde kvar in i den tidiga vikingatiden. En databas på 593 föremål från hela Skandinavien används i studien. Föremålen studeras och tolkas med avseende på typologi, kronologi, funktion, social betydelse, tekniska egenskaper, produktionsplatser, interregional variation och ideologiska konnotationer. Avvikande spännbucklor samt sådana från Uppåkra beskrivs och diskuteras separat. Studien lägger även fram två nya relativa kronologier för vendeltida kvinnogravar på Bornholm och i Sverige.

Ämnesområde:

Ladda ner data:

Domed oblong brooches of Vendel Period Scandinavia
SND0985-002-V1.0.zip (513.02 MB)
Domed oblong brooches of Vendel Period Scandianvia - bilder

Ansvarig institution/enhet:

Skapare/primärforskare:

Identifierare:

SND-ID: SND 0985

Syfte:

Studiens syfte är att erbjuda nya perspektiv på välvda ovala spännbucklor i vendeltidens Skandinavien, och övergångstyper som levde kvar in i den tidiga vikingatiden. De nya perspektiven baseras på ett stort nytt dataunderlag samt har en bredare geografisk omfattning som täcker hela Norden.

Beskrivning:

Studien berör välvda ovala spännbucklor i vendeltidens Skandinavien, d.v.s. Ørsnes typer N & O och liknande spännbucklor, inklusive övergångstyper som levde kvar in i den tidiga vikingatiden. En databas på 593 föremål från hela Skandinavien används i studien. Föremålen studeras och tolkas med avseende på typologi, kronologi, funktion, social betydelse, tekniska egenskaper, produktionsplatser, interregional variation och ideologiska konnotationer. Avvikande spännbucklor samt sådana från Uppåkra beskrivs och diskuteras separat. Studien lägger även fram två nya relativa kronologier för vendeltida kvinnogravar på Bornholm och i Sverige.

Språk:

Engelska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Danmark, Åland, Norge

Geografisk beskrivning: Sverige, Danmark, Norge, Åland

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Region

Ämnesområde:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Rundkvist, M. (2010). Domed oblong brooches of Vendel Period Scandinavia: Ørsnes types N & O and similar brooches, including transitional types surviving into the Early Viking Period. Acta archaeologica Lundensia. Series in 8, (61), 127-199.
Domed oblong brooches of Vendel Period Scandinavia

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2015-10-16 doi:10.5878/002731

Ladda ner data:

Domed oblong brooches of Vendel Period Scandinavia

Dataset SND 0985-001

Domed oblong brooches of Vendel Period Scandinavia - databas och artikel

Citering:

Martin Rundkvist. Övrigt (2015). Domed oblong brooches of Vendel Period Scandinavia - databas och artikel. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002731

Beskrivning:

Datasetet består av en tabell med information om välvda ovala spännbucklor från vendeltiden och vikingatiden. Uppgifterna innefattar bland annat inventarienummer, geografiskt läge, mätdata, typ och kontext. Data går att ladda ned i XLS- och CSV-format. Nedladdningspaketet innehåller också studieartikeln och en kodbok.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Stillbild

Arkeologisk lämningstyp:

Grav - uppgift om typ saknas, Gravar

Variabler:

36

Antal individer/objekt:

656

Version 1.0:

2015-10-16 doi:10.5878/002732

Ladda ner data:

SND0985-002-V1.0.zip (513.02 MB)
Domed oblong brooches of Vendel Period Scandianvia - bilder

Dataset SND 0985-002

Domed oblong brooches of Vendel Period Scandinavia - bilder

Citering:

Martin Rundkvist. Övrigt (2015). Domed oblong brooches of Vendel Period Scandinavia - bilder. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002732

Beskrivning:

Datasetet består av 1267 fotografier på välvda ovala spännbucklor i JPEG- och TIFF- format.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Stillbild

Arkeologisk lämningstyp:

Grav - uppgift om typ saknas, Gravar