Domed oblong brooches of Vendel Period Scandinavia

SND-ID: SND 0985

Skapare/primärforskare

Martin Rundkvist

Beskrivning

Studien berör välvda ovala spännbucklor i vendeltidens Skandinavien, d.v.s. Ørsnes typer N & O och liknande spännbucklor, inklusive övergångstyper som levde kvar in i den tidiga vikingatiden. En databas på 593 föremål från hela Skandinavien används i studien. Föremålen studeras och tolkas med avseende på typologi, kronologi, funktion, social betydelse, tekniska egenskaper, produktionsplatser, interregional variation och ideologiska konnotationer. Avvikande spännbucklor samt sådana från Uppåkra beskrivs och diskuteras separat. Studien lägger även fram två nya relativa kronologier för vendeltida kvinnogravar på Bornholm och i Sverige.

Syfte:

Studiens syfte är att erbjuda nya perspektiv på välvda ovala spännbucklor i vendeltidens Skandinavien, och övergångstyper som levde kvar in i den tidiga vikingatiden. De nya perspektiven baseras på ett stort nytt dataunderlag samt har en bredare geografisk omfattning som täcker hela Norden.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Danmark, Norge, Åland

Geografisk beskrivning: Sverige, Danmark, Norge, Åland

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Region

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Rundkvist, M. (2010). Domed oblong brooches of Vendel Period Scandinavia: Ørsnes types N & O and similar brooches, including transitional types surviving into the Early Viking Period. Acta archaeologica Lundensia. Series in 8, (61), 127-199.
Domed oblong brooches of Vendel Period Scandinavia
ISSN: 0065-0994
ISBN: 978-91-89578-33-3

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Domed oblong brooches of Vendel Period Scandinavia - databas och artikel

Beskrivning

Datasetet består av en tabell med information om välvda ovala spännbucklor från vendeltiden och vikingatiden. Uppgifterna innefattar bland annat inventarienummer, geografiskt läge, mätdata, typ och kontext. Data går att ladda ned i XLS- och CSV-format. Nedladdningspaketet innehåller också studieartikeln och en kodbok.

Version 1.0

Citering

Martin Rundkvist. Uppgift ej tillgänglig, kontakta SND för mer information (2015). Domed oblong brooches of Vendel Period Scandinavia - databas och artikel. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002731

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Stillbild

Skapare/primärforskare

Martin Rundkvist

Variabler

36

Antal individer/objekt

656

Arkeologisk lämningstyp

Grav - uppgift om typ saknas , Gravar

Dataset 2
Domed oblong brooches of Vendel Period Scandinavia - bilder

Beskrivning

Datasetet består av 1267 fotografier på välvda ovala spännbucklor i JPEG- och TIFF- format.

Version 1.0

Citering

Martin Rundkvist. Uppgift ej tillgänglig, kontakta SND för mer information (2015). Domed oblong brooches of Vendel Period Scandinavia - bilder. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002732

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Stillbild

Skapare/primärforskare

Martin Rundkvist

Arkeologisk lämningstyp

Grav - uppgift om typ saknas , Gravar

Publicerad: 2015-10-19
Senast uppdaterad: 2018-03-15