Betalningsvilja för vaccin mot TBE (fästingburen encefalit)

SND-ID: SND 0987

Skapare/primärforskare

Daniel Slunge - Göteborgs universitet, Handelshögskolan, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Beskrivning

Studien undersöker betalningsviljan för TBE vaccin, vaccinationsgrad, vilka som vaccinerar sig vid gällande marknadspriser och effekten av en möjlig vaccinsubvention.

Syfte:

Att undersöka betalningsviljan för TBE vaccin , vaccinationsgrad, vilka som vaccinerar sig vid gällande marknadspriser och effekten av en möjlig vaccinsubvention.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18-85 år, boende i Sverige.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval: kvoturval
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Slunge D. The Willingness to Pay for Vaccination against Tick-Borne Encephalitis and Implications for Public Health Policy: Evidence from Sweden. PLoS One. 2015 Dec 7;10(12):e0143875. doi: 10.1371/journal.pone.0143875.
Fulltext, PLoS One

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Betalningsvilja för vaccin mot TBE (fästingburen encefalit) och konsekvenser för hälsopolitik

Beskrivning

Datasetet innehåller de variabler som använts i studien "The Willingness to Pay for Vaccination against Tick-borne Encephalitis and Implications for Public Health Policy: Evidence from Sweden", som publicerats i PLOS ONE. Enkäten om fästingar, TBE och Borrelia innehåller ytterligare frågor som inte ingår i detta underlag. Data finns tillgängligt för nedladdning i SPSS och - Excel format.

Version 1.0

Citering

Daniel Slunge. Göteborgs universitet, Handelshögskolan, Institutionen för nationalekonomi med statistik (2015). Betalningsvilja för vaccin mot TBE (fästingburen encefalit) och konsekvenser för hälsopolitik. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002744

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Daniel Slunge - Göteborgs universitet, Handelshögskolan, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Insamlingsmetod

Webbaserat frågeformulär

Variabler

32

Antal individer/objekt

1526

Publicerad: 2015-11-22
Senast uppdaterad: 2019-03-07