Betalningsvilja för vaccin mot TBE (fästingburen encefalit)

Skapare/primärforskare:

Daniel Slunge - Göteborgs universitet, Handelshögskolan, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Beskrivning:

Studien undersöker betalningsviljan för TBE vaccin, vaccinationsgrad, vilka som vaccinerar sig vid gällande marknadspriser och effekten av en möjlig vaccinsubvention.

Syfte:

Att undersöka betalningsviljan för TBE vaccin , vaccinationsgrad, vilka som vaccinerar sig vid gällande marknadspriser och effekten av en möjlig vaccinsubvention.

Ämnesområde:

HÄLSA, specifika sjukdomar, störningar och medicinska tillstånd (CESSDA Topic Classification)
Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Handelshögskolan, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Skapare/primärforskare:

Daniel Slunge - Göteborgs universitet, Handelshögskolan, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Identifierare:

SND-ID: SND 0987

Beskrivning:

Studien undersöker betalningsviljan för TBE vaccin, vaccinationsgrad, vilka som vaccinerar sig vid gällande marknadspriser och effekten av en möjlig vaccinsubvention.

Syfte:

Att undersöka betalningsviljan för TBE vaccin , vaccinationsgrad, vilka som vaccinerar sig vid gällande marknadspriser och effekten av en möjlig vaccinsubvention.

Språk:

Engelska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 18-85 år, boende i Sverige.

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Icke-sannolikhetsurval: kvoturval

Ämnesområde:

HÄLSA, specifika sjukdomar, störningar och medicinska tillstånd (CESSDA Topic Classification)
Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Slunge D. The Willingness to Pay for Vaccination against Tick-Borne Encephalitis and Implications for Public Health Policy: Evidence from Sweden. PLoS One. 2015 Dec 7;10(12):e0143875. doi: 10.1371/journal.pone.0143875.
Fulltext, PLoS One

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2015-11-22 doi:10.5878/002744

Ladda ner data:

SND 0987.zip (323.54 KB)

Betalningsvilja för vaccin mot TBE (fästingburen encefalit) och konsekvenser för hälsopolitik

Citeringsförslag:

Daniel Slunge. Göteborgs universitet, Handelshögskolan, Institutionen för nationalekonomi med statistik (2015). Betalningsvilja för vaccin mot TBE (fästingburen encefalit) och konsekvenser för hälsopolitik. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002744

Skapare/primärforskare:

Daniel Slunge - Göteborgs universitet, Handelshögskolan, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Beskrivning:

Datasetet innehåller de variabler som använts i studien "The Willingness to Pay for Vaccination against Tick-borne Encephalitis and Implications for Public Health Policy: Evidence from Sweden", som publicerats i PLOS ONE. Enkäten om fästingar, TBE och Borrelia innehåller ytterligare frågor som inte ingår i detta underlag. Data finns tillgängligt för nedladdning i SPSS och - Excel format.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Insamlingsmetod:

Webbaserat frågeformulär

Variabler:

32

Antal individer/objekt:

1526

Publicerad: 2015-11-22
Senast uppdaterad: 2019-03-07