Betalningsvilja för vaccin mot TBE (fästingburen encefalit)

SND-ID: SND 0987

Skapare/primärforskare

Daniel Slunge - Göteborgs universitet, Handelshögskolan, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Beskrivning

Studien undersöker betalningsviljan för TBE vaccin, vaccinationsgrad, vilka som vaccinerar sig vid gällande marknadspriser och effekten av en möjlig vaccinsubvention.

Syfte:

Att undersöka betalningsviljan för TBE vaccin , vaccinationsgrad, vilka som vaccinerar sig vid gällande marknadspriser och effekten av en möjlig vaccinsubvention.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Handelshögskolan, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18-85 år, boende i Sverige.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval: kvoturval
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Slunge D. The Willingness to Pay for Vaccination against Tick-Borne Encephalitis and Implications for Public Health Policy: Evidence from Sweden. PLoS One. 2015 Dec 7;10(12):e0143875. doi: 10.1371/journal.pone.0143875.
Fulltext, PLoS One

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Betalningsvilja för vaccin mot TBE (fästingburen encefalit) och konsekvenser för hälsopolitik

Beskrivning

Datasetet innehåller de variabler som använts i studien "The Willingness to Pay for Vaccination against Tick-borne Encephalitis and Implications for Public Health Policy: Evidence from Sweden", som publicerats i PLOS ONE. Enkäten om fästingar, TBE och Borrelia innehåller ytterligare frågor som inte ingår i detta underlag. Data finns tillgängligt för nedladdning i SPSS och - Excel format.

Version 1.0

Citering

Daniel Slunge. Göteborgs universitet (2015). Betalningsvilja för vaccin mot TBE (fästingburen encefalit) och konsekvenser för hälsopolitik. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002744

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Daniel Slunge - Göteborgs universitet, Handelshögskolan, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Insamlingsmetod

Webbaserat frågeformulär

Variabler

32

Antal individer/objekt

1526

Publicerad: 2015-11-22
Senast uppdaterad: 2019-03-07