ESS 7 - Den europeiska socialundersökningen 2014, Sverige

Den här studien är en del av samlingen ESS - Den europeiska socialundersökningen

Skapare/primärforskare:

Mikael Hjerm - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Filip Fors Connolly - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning:

Denna studie innehåller den svenska delen av ESS 2014 och fokuserar på förståelse och bedömning av demokrati samt personligt och socialt välbefinnande. I undersökningen ingår också uppgifter om medieanvändning och socialt förtroende, politik, religion, immigration, rädsla för brott, hushållets sammansättning och socio-demografisk profil samt mänskliga värderingar som en del av kärnmodulen för ESS. Den europeiska socialundersökningen/European Social Survey (ESS) är en attityd- och beteendeundersökning som sedan år 2002 genomförs vart annat år i mer än 30 europeiska länder. Upplägget gör det möjligt att studera såväl förändring som dagsaktuella frågor.

Syfte:

European Social Survey (ESS) är en akademiskt driven socialundersökning som syftar till att kartlägga och förklara samspelet mellan Europas föränderliga institutioner och attityder, övertygelser och beteendemönster bland olika befolkningsgrupper.

Ämnesområde:

media, sysselsättning, politiska beteenden och attityder, val, social och yrkesmässig rörlighet, kön och könsroller, familjeliv och äktenskap, socialt beteende och attityder, religion och värderingar (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Skapare/primärforskare:

Mikael Hjerm - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Filip Fors Connolly - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0988

Alternativ titel:

ESS 7

Beskrivning:

Denna studie innehåller den svenska delen av ESS 2014 och fokuserar på förståelse och bedömning av demokrati samt personligt och socialt välbefinnande. I undersökningen ingår också uppgifter om medieanvändning och socialt förtroende, politik, religion, immigration, rädsla för brott, hushållets sammansättning och socio-demografisk profil samt mänskliga värderingar som en del av kärnmodulen för ESS. Den europeiska socialundersökningen/European Social Survey (ESS) är en attityd- och beteendeundersökning som sedan år 2002 genomförs vart annat år i mer än 30 europeiska länder. Upplägget gör det möjligt att studera såväl förändring som dagsaktuella frågor.

Syfte:

European Social Survey (ESS) är en akademiskt driven socialundersökning som syftar till att kartlägga och förklara samspelet mellan Europas föränderliga institutioner och attityder, övertygelser och beteendemönster bland olika befolkningsgrupper.

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2014

Instrument:

ESS 7 Huvudfrågeformulär (Strukturerat frågeformulär)

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Riksområde

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15 år och äldre

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Finansiering:

Vetenskapsrådet — dnr 2011-5706

Ämnesområde:

media, sysselsättning, politiska beteenden och attityder, val, social och yrkesmässig rörlighet, kön och könsroller, familjeliv och äktenskap, socialt beteende och attityder, religion och värderingar (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

ESS 7 - Den europeiska socialundersökningen 2014, Sverige

Citeringsförslag:

Mikael Hjerm, Filip Fors Connolly. Umeå universitet, Sociologiska institutionen (2015). ESS 7 - Den europeiska socialundersökningen 2014, Sverige. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002749

Skapare/primärforskare:

Mikael Hjerm - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Filip Fors Connolly - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju: CAPI/CAMI

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-08-01 — 2015-01-30

Datainsamlare: Ipsos

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2014-08-01 — 2015-01-30

Variabler:

421

Antal individer/objekt:

1791

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

50,1

Publicerad: 2015-12-14
Senast uppdaterad: 2020-08-27