SOM-undersökningen i Värmland 2014

Den här studien är en del av samlingen SOM-undersökningarna i Värmland

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning:

2014 genomförde SOM-institutet för andra gången en SOM-undersökning i Värmland. I fokus ligger frågor om offentlig service, regional utveckling och medievanor. Undersökningen berör också ämnen som relationen till Norge och inställningen till lokala trafikprojekt.
Frågeformuläret består av åtta sammanhållna frågeområden: nyheter och medier; politik och demokrati; samhälle och service; intressen och aktiviteter; boende; valen 2014; arbetsliv; samt bakgrundsfrågor.
SOM-undersökningen i Värmland utformas i samverkan med Karlstads universitet.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Ämnesområde:

media, politiska beteenden och attityder, val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Identifierare:

SND-ID: SND 0992

Alternativ titel:

Värmlands-SOM 2014

Beskrivning:

2014 genomförde SOM-institutet för andra gången en SOM-undersökning i Värmland. I fokus ligger frågor om offentlig service, regional utveckling och medievanor. Undersökningen berör också ämnen som relationen till Norge och inställningen till lokala trafikprojekt.
Frågeformuläret består av åtta sammanhållna frågeområden: nyheter och medier; politik och demokrati; samhälle och service; intressen och aktiviteter; boende; valen 2014; arbetsliv; samt bakgrundsfrågor.
SOM-undersökningen i Värmland utformas i samverkan med Karlstads universitet.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2014-09 — 2015-02

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Värmlands län

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Län

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16-85 år bosatta i Värmlands län

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

media, politiska beteenden och attityder, val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Version 1.0:

2016-03-31 doi:10.5878/002816

SOM-undersökningen i Värmland 2014

Citeringsförslag:

Göteborgs universitet, SOM-institutet. Göteborgs universitet, SOM-institutet (2016). SOM-undersökningen i Värmland 2014. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002816

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-09-19 — 2015-02-04

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 3000

Antal svar: 1420

Antal ej svarande: 1580

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

425

Antal individer/objekt:

1420

Publicerad: 2016-03-31
Senast uppdaterad: 2019-02-06