Validering av ett system för toxikologiska studier av aggregerade och sfäriska metall nanopartiklar

Skapare/primärforskare:

Christian Svensson - Lunds tekniska högskola, Institutionen för designvetenskaper

Beskrivning:

system för att studera metall aggregerats toxiska effekter på luftvägarna är normalt sett inte anpassade för att utvärdera enstaka partikel egenskaper. Denna studien validerar ett system för sådana studier med hjälp av nano-strukturerade aerosol partiklar.

Systemet använde en gnistgenerator, kapabel att generera aggregerade och sfäriska aerosolpartiklar. En cell exponeringskammare, Nano Aerosol Chamber for In Vitro Toxicity (NACIVT), användes för exponering av celler. Aerosol partiklarna karaktäriserades med avseende på storlek och massa, antals, mass och ytarea-koncentration. Önskade exponeringsgrad ställdes in med hjälp av ett spädsystem.

Primära och standardiserade cancer celler blev exponerade för koppar, palladium och silver aerosol partiklar. Dosen uttrycktes i form av antal, massa och ytarea. För koppar, palladium och silver uppnåddes dosnivåer av 0.4-10.7, 0.9-46.6 och 0.1-1.4 µg / cm2. Viabilitet mättes med WST-1 teknik och cytokiner (Il-6, Il-8, TNF-a, MCP) med Luminex.

Statistiskt signifikanta effekter på cytokiner observerades för de primära cellerna efter exponering för kop

... Visa mer..

Nyckelord:

Ansvarig institution/enhet:

Lunds universitet

Skapare/primärforskare:

Christian Svensson - Lunds tekniska högskola, Institutionen för designvetenskaper

Identifierare:

SND-ID: SND 0993

Beskrivning:

system för att studera metall aggregerats toxiska effekter på luftvägarna är normalt sett inte anpassade för att utvärdera enstaka partikel egenskaper. Denna studien validerar ett system för sådana studier med hjälp av nano-strukturerade aerosol partiklar.

Systemet använde en gnistgenerator, kapabel att generera aggregerade och sfäriska aerosolpartiklar. En cell exponeringskammare, Nano Aerosol Chamber for In Vitro Toxicity (NACIVT), användes för exponering av celler. Aerosol partiklarna karaktäriserades med avseende på storlek och massa, antals, mass och ytarea-koncentration. Önskade exponeringsgrad ställdes in med hjälp av ett spädsystem.

Primära och standardiserade cancer celler blev exponerade för koppar, palladium och silver aerosol partiklar. Dosen uttrycktes i form av antal, massa och ytarea. För koppar, palladium och silver uppnåddes dosnivåer av 0.4-10.7, 0.9-46.6 och 0.1-1.4 µg / cm2. Viabilitet mättes med WST-1 teknik och cytokiner (Il-6, Il-8, TNF-a, MCP) med Luminex.

Statistiskt signifikanta effekter på cytokiner observerades för de primära cellerna efter exponering för kop

... Visa mer..

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2011-01-01 — 2013-01-01

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Studen tog plats i Lund, Lunds Universitet.

Analysenhet:

Tidsdimension:

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

2016-03-01 doi:10.5878/002761

Ladda ner data:

Validering av ett system för toxikologiska studier av aggregerade och sfäriska metall nanopartiklar

Citeringsförslag:

Christian Svensson. Lunds universitet (2016). Validering av ett system för toxikologiska studier av aggregerade och sfäriska metall nanopartiklar. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002761

Skapare/primärforskare:

Christian Svensson - Lunds tekniska högskola, Institutionen för designvetenskaper

Beskrivning:

Fysiska och biologiska data från air liquid interface exponerings studier.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-01-01 — 2013-01-01

Datakälla: Biologiska prover, Övrigt

Variabler:

64

Publicerad: 2016-03-01
Senast uppdaterad: 2016-06-23