Validering av ett system för toxikologiska studier av aggregerade och sfäriska metall nanopartiklar

Skapare/primärforskare

Christian Svensson - Lunds tekniska högskola, Institutionen för designvetenskaper

Beskrivning

system för att studera metall aggregerats toxiska effekter på luftvägarna är normalt sett inte anpassade för att utvärdera enstaka partikel egenskaper. Denna studien validerar ett system för sådana studier med hjälp av nano-strukturerade aerosol partiklar.

Systemet använde en gnistgenerator, kapabel att generera aggregerade och sfäriska aerosolpartiklar. En cell exponeringskammare, Nano Aerosol Chamber for In Vitro Toxicity (NACIVT), användes för exponering av celler. Aerosol partiklarna karaktäriserades med avseende på storlek och massa, antals, mass och ytarea-koncentration. Önskade exponeringsgrad ställdes in med hjälp av ett spädsystem.

Primära och standardiserade cancer celler blev exponerade för koppar, palladium och silver aerosol partiklar. Dosen uttrycktes i form av antal, massa och ytarea. För koppar, palladium och silver uppnåddes dosnivåer av 0.4-10.7, 0.9-46.6 och 0.1-1.4 µg / cm2. Viabilitet mättes med WST-1 teknik och cytokiner (Il-6, Il-8, TNF-a, MCP) med Luminex.

Statistiskt signifikanta effekter på cytokiner observerades för de primära cellerna efter exponering för kop

... Visa mer..

Nyckelord

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Christian Svensson - Lunds tekniska högskola, Institutionen för designvetenskaper

Identifierare

SND-ID: SND 0993

Beskrivning

system för att studera metall aggregerats toxiska effekter på luftvägarna är normalt sett inte anpassade för att utvärdera enstaka partikel egenskaper. Denna studien validerar ett system för sådana studier med hjälp av nano-strukturerade aerosol partiklar.

Systemet använde en gnistgenerator, kapabel att generera aggregerade och sfäriska aerosolpartiklar. En cell exponeringskammare, Nano Aerosol Chamber for In Vitro Toxicity (NACIVT), användes för exponering av celler. Aerosol partiklarna karaktäriserades med avseende på storlek och massa, antals, mass och ytarea-koncentration. Önskade exponeringsgrad ställdes in med hjälp av ett spädsystem.

Primära och standardiserade cancer celler blev exponerade för koppar, palladium och silver aerosol partiklar. Dosen uttrycktes i form av antal, massa och ytarea. För koppar, palladium och silver uppnåddes dosnivåer av 0.4-10.7, 0.9-46.6 och 0.1-1.4 µg / cm2. Viabilitet mättes med WST-1 teknik och cytokiner (Il-6, Il-8, TNF-a, MCP) med Luminex.

Statistiskt signifikanta effekter på cytokiner observerades för de primära cellerna efter exponering för kop

... Visa mer..

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

2011-01-01 — 2013-01-01

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Studen tog plats i Lund, Lunds Universitet.

Analysenhet

Nyckelord

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Validering av ett system för toxikologiska studier av aggregerade och sfäriska metall nanopartiklar

Citeringsförslag

Christian Svensson. Lunds universitet (2016). <em>Validering av ett system för toxikologiska studier av aggregerade och sfäriska metall nanopartiklar</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002761">https://doi.org/10.5878/002761</a>

Skapare/primärforskare

Christian Svensson - Lunds tekniska högskola, Institutionen för designvetenskaper

Beskrivning

Fysiska och biologiska data från air liquid interface exponerings studier.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-01-01 — 2013-01-01

Datakälla: Biologiska prover, Övrigt

Variabler

64

Publicerad: 2016-03-01
Senast uppdaterad: 2016-06-23