SOM-undersökningen till utlandssvenskar 2014

Den här studien är en del av samlingen SOM - Specialundersökningar

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning:

Hösten 2014 genomfördes den första undersökningen på SOM-institutet som riktade sig till svenskar boendes utomlands. Mätningen skedde genom samverkan mellan flertalet forskningsprojekt och utfördes vid SOM-institutet, Göteborgs universitet. SOM-undersökningen till utlandssvenskar fokuserar, likt de nationella SOM-undersökningarna, på tre teman - samhälle, opinion och massmedier. Undersökningen besvarades av 2 668 personer i 103 länder.
Ansvarig undersökningsledare var Maria Solevid.

Syfte:

Huvudsyftet är att utifrån olika frågeställningar undersöka utlandssvenskarnas vanor, värderingar och åsikter.

Ämnesområde:

migration, media, politiska beteenden och attityder, socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Identifierare:

SND-ID: SND 0995

Beskrivning:

Hösten 2014 genomfördes den första undersökningen på SOM-institutet som riktade sig till svenskar boendes utomlands. Mätningen skedde genom samverkan mellan flertalet forskningsprojekt och utfördes vid SOM-institutet, Göteborgs universitet. SOM-undersökningen till utlandssvenskar fokuserar, likt de nationella SOM-undersökningarna, på tre teman - samhälle, opinion och massmedier. Undersökningen besvarades av 2 668 personer i 103 länder.
Ansvarig undersökningsledare var Maria Solevid.

Syfte:

Huvudsyftet är att utifrån olika frågeställningar undersöka utlandssvenskarnas vanor, värderingar och åsikter.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2014-09 — 2015-01

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Globalt, länder

Analysenhet:

Population:

Svenska medborgare i åldrarna 18-75 år avförda från skatteverkets befolkningsregister på grund av utlandsflytt

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: stratifierat urval

Etikprövning:

Göteborg

Ämnesområde:

migration, media, politiska beteenden och attityder, socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Maria Solevid (ed) (2016) Svenska utlandsröster : SOM-undersökningen till utlandssvenskar 2014. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 978-91-89673-34-2
Libris SOM-institutets bokserie
ISBN: 9789189673342

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2016-04-13 doi:10.5878/002822

SOM-undersökningen till utlandssvenskar 2014

Citeringsförslag:

Göteborgs universitet, SOM-institutet. Göteborgs universitet, SOM-institutet (2016). SOM-undersökningen till utlandssvenskar 2014. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002822

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Webbaserad intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-09-27 — 2015-01-30

Datainsamlare: Göteborgs universitet, SOM-institutet

Urvalsstorlek: 10000

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2014-09-27 — 2015-01-30

Variabler:

403

Antal individer/objekt:

2668

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

27%

Publicerad: 2016-04-13
Senast uppdaterad: 2019-02-05